Gipuzkoako Berritzeguneak. XXI. gizaldirako irakaskuntza. Ikaskuntza kooperatiboa. IK/KI programa Gipuzkoan [2016].

       

Eusko Jaurlaritza.Bikoteka irakurtzen. Berdinen arteko tutoretza-programa,ikasle eta familiekin irakurtzeko gaitasuna hobetzeko [2011].

Gobierno Vasco. Plan para la extensión de las Comunidades de Aprendizaje dialógicas y del Aprendizaje Dialógico [2007].

       

Anaut, L. Amara Berri sistema [2004].

Anaut, L. El sistema Amara Berri [2004].

Eusko Jaurlaritza. Ikaskuntza komunitateak EAEn [1997].

Gobierno Vasco. Comunidades de aprendizaje en la CAPV [1997].