Berritzegune Nagusia. Unitate didaktikoak. Haur hezkuntza.

 Berritzegune Nagusia. Unidades didácticas. Educación infantil.

ereduak | modelos

       

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Haur hezkuntza [2016].

 Berritzegune Nagusia. Caracterización de la situación problema. Educación infantil [2016].

ereduak | modelos

 Eusko Jaurlaritza. 237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena [2016].

 Gobierno Vasco. Decreto 237/2015 por el que se establece el currículo de Educación Infantil en la CAPV [2016].

monografikoa | versión navegable

       

 Haurreskolak Patzuergoa. Printzipio orokorrak eta erabaki metodologikoak. Helburu orokorrak eta lanerako edukiak [2010].

 Consorcio Haurreskolak. Principios educativos generales y toma de decisiones metodológicas. Objetivos y contenidos de trabajo [2010].

 Haurreskolak Patzuergoa. Hezkuntza proiektua [2010].

 Consorcio Haurreskolak. Proyecto educativo [2010].

       

 Eusko Jaurlaritza. Lehen Hezkuntzarako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina [2010].

 Gobierno Vasco. Decretos curriculares para la Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto refundido [2010].

 Eusko Jaurlaritza. Haur Hezkuntzarako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina [2010].

 Gobierno Vasco. Decretos curriculares para la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto refundido [2010].

       

Eusko Jaurlaritza. Haur hezkuntza gelarako proposamenak. 3-6 urte [2003].

 Eusko Jaurlaritza. Haur hezkuntzarako ikastetxe curriculum proiektuak. 0-3 urte [2003].

       

 Junta de Andalucía. Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. Educación Primaria [1992].

 Junta de Andalucía. Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. Educación Infantil [1992].