Berritzegune Nagusia

Orientabide didaktikoak

Orientaciones didácticas

Curriculuma

Curriculum

 Berritzegune Nagusia. Unidades didácticas. Educación de Personas Adultas.

ereduak | modelo

       

Berritzegune Nagusia. Unitate didaktikoak. Bigarren Hezkuntza.

 Berritzegune Nagusia. Unidades didácticas. Secundaria.

ereduak | modelos

Berritzegune Nagusia. Unitate didaktikoak. Lehen hezkuntza.

 Berritzegune Nagusia. Unidades didácticas. Educación Primaria.

ereduak | modelos

       

 Berritzegune Nagusia. Lehen hezkuntzako curriculumeko helburu orokorretatik abiatuta, ebaluazio-erizpideak ikasmailen arabera egokitzeko proposamena [2017].

 Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Helduen hezkuntza [2016].

 Berritzegune Nagusia. Caracterización de la situación problema. Educación de adultos [2016].

ereduak | modelos

       

 Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Oinarrizko hezkuntza [2016].

 Berritzegune Nagusia. Caracterización de la situación problema. Educación básica [2016].

ereduak | modelos

 Eusko Jaurlaritza. 236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn ezartzen duena [2016].

 Gobierno Vasco. Decreto 236/2015 por el que se establece el currículo de Educación Básica en la CAPV [2016].

monografikoa | versión navegable

       

 Ministerio de Educación. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato [2015].

 Ministerio de Educación. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria [2014].

       

Eusko Jaurlaritza. Teknologia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Tecnología. DBH [2011].

 

Eusko Jaurlaritza. Plastika eta Ikus-Hezkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Educación Plástica y Visual. DBH [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. Musika ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Música. DBH [2011].

Eusko Jaurlaritza. Gorputz Hezkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Educación Física. DBH [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. Matematika ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Matemáticas. DBH [2011].

Eusko Jaurlaritza. Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Ciencias Sociales, geografía e Historia. DBH [2011].

       

Eusko Jaurlaritza. Natur Zientziak ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Ciencias de la Naturaleza. DBH [2011].

Eusko Jaurlaritza. Atzerriko Hizkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Lengua Extranjera. DBH [2011].

       

 Gobierno Vasco. Orientaciones didácticas para la materia Lengua Castellana y Literatura. DBH [2011].

Eusko Jaurlaritza. Euskara eta Literatura ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH [2011].

       

 Eusko Jaurlaritza. Batxilergorako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina [2010].

 Gobierno Vasco. Decretos curriculares para el Bachillerato en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto refundido [2010].

aukerakoak | optativas.

 Eusko Jaurlaritza. Lehen Hezkuntzarako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina [2010].

 Gobierno Vasco. Decretos curriculares para la Educación Primaria y Educación Secundaria Obligatoria en la Comunidad Autónoma del País Vasco. Texto refundido [2010].