Eusko Jaurlaritza. Office 365 hezkuntza. Eskuliburua [2018].

Gobierno Vasco. Office 365 hezkuntza. Manual de usuario [2018].

Berritzegune Nagusia. Irakasleen konpetentzia digitala [2015].

Berritzegune Nagusia. Competencia digital docente [2015].

       

EHAA. 174/2012 Dekretua, ikastetxeetako teknologia-heldutasunaren eredua onartzen duena [2012-2015].

BOPV. Decreto 174/2012. Modelo de Madurez Tecnológica de Centro Educativo. [2012-2015].

manual identidad corporativa

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetako Teknologia-heldutasunaren Eredua + Adierazleen eta ebidentzien taula [2011].

Gobierno Vasco. Modelo de Madurez Tecnológica de centro educativo + Tabla de indicadores y evidencias [2011].

       

Eusko Jaurlaritza [Emici]. Ziberbullying kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloa [2011].

 Gobierno Vasco [Emici]. Protocolo de actuación escolar ante el ciberbullying [2011].

EHAA. Agindua, ikastetxeetako teknologia-heldutasunaren eredua finkatzen duena [2009].

BOPV. Orden por la que se aprueba el Modelo de Madurez Tecnológica [2009].

       

Eusko Jaurlaritza. Eskola 2.0. IKT prestakuntza mapa [2008].

Gobierno Vasco. Eskola 2.0. Mapa de formación TIC [2008].

 

Eusko Jaurlaritza. Eskola 2.0. Irakasle eta ikasleentzako gaitasun mapak. Esparru teorikoa [2008].

Gobierno Vasco. Eskola 2.0. Mapas competenciales para docentes y alumnos. Marco teórico [2008].

 

       

Internality. Mapa visual de la web 2.0 [2007].

ISEI-IVEI. IKT-en integrazioa DBH-ko ikastetxeetan [2004].

ISEI-IVEI. Integración de las TIC en centros de ESO [2004].