Eusko Jaurlaritza. Socratesetik etengabeko ikaskuntza programara 2000-2007 [2007].

Gobierno Vasco. De sócrates al programa de aprendizaje permanente 2000-2007 [2007].

Eusko Jaurlaritza. Europar eta nazioarteko programak.

Gobierno Vasco. Programas europeos e internacionales.

       

ISEI-IVEI. Europaren dimentsioa hezkuntzan [e-dossier].

ISEI-IVEI. La dimensión europea de la educación [e-dossier].

Shennan, M. Europa eskolan [2005].

Shennan, M. Europa en la escuela [2005].