Kontsumobide. Kontsumoko euskal institutua. Ikasmaterialak.

KontsumobideInstituto vasco de consumo. Materiales didácticos.

       

Eusko Jaurlaritza. Frutak eta Barazkiak. Mundu iraunkor eta solidario baterako [2013].

Gobierno VascoFrutas y Verduras. Para un mundo sostenible y solidario [2013].

Eusko Jaurlaritza. Frutak eta Barazkiak. Elikadura osasungarria lortzeko [2013].

Gobierno VascoFrutas y Verduras. Para una alimentación sana [2013].

       

Eusko Jaurlaritza. Elikagaien etiketak, publizitatea, establezimendutik kanpoko salmentak eta laguntza teknikoko zerbitzuak [2013].

Gobierno VascoEtiquetado alimentario, publicidad, ventas fuera del establecimiento y servicios de asistencia técnica [2013].

Eusko Jaurlaritza. Kontsumo arduratsuaren gida [2009].

Gobierno VascoGuía de consumo responsable [2009].

       

Eusko Jaurlaritza. Egin kontu kontsumoari. Haurren segurtasuna. Haur hezkuntza. Txangoa arriskuen gaztelura [2007].

Gobierno VascoEgin kontu kontsumoari. Seguridad infantil. Educación Infantil. Visita al castillo de los peligros [2007].

Eusko Jaurlaritza. Egin kontu kontsumoari. Jolasak eta jostailuak. Haur hezkuntza. Parkean bada beti zertan jolastu [2007].

Gobierno VascoEgin kontu kontsumoari. Juegos y juguetes. Educación Infantil. El parque da mucho juego [2007].

       

Eusko Jaurlaritza. Egin kontu kontsumoari. Kontsumo iraunkorra. Haur hezkuntza. Ustekabeak patioan [2007].

Gobierno VascoEgin kontu kontsumoari. Consumo sostenible. Educación Infantil. Sorpresas en el patio [2007].

Eusko Jaurlaritza. Egin kontu kontsumoari. Elikadura eta nutrizioa. Haur hezkuntza. Txokolate zaporea [2007].

Gobierno VascoEgin kontu kontsumoari. Alimentación y nutrición. Educación Infantil. Con sabor a chocolate [2007].

       

Eusko Jaurlaritza. Youth x change. Kontsumo iraunkorrerako hezkuntzako esku-liburua [2005].

Gobierno VascoYouth x change. Manual de educación para un consumo sostenible [2005].

Eusko Jaurlaritza. Youth x change. Kontsumo iraunkorrerako hezkuntzako esku-liburua [2005].

Gobierno VascoYouth x change. Manual de educación para un consumo sostenible [2005].