2019-2020 Deialdiak

eskolako agenda 21 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-06-07 Ebazpena ikusi | 2019-11-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-07-12 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez aparteko dirulaguntzetarako deialdia egiten baita, iritsi berri diren ikasleak hizkuntzan murgiltzeko programak hobetzeko. (2H. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-11-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-12-21 Memoria bidaltzeko epea: 2020/09/14 Informazio gehiago
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak itunpekoak AGINDUA, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-11-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-12-15 Memoria bidaltzeko epea: ekainaren 1etik ekainaren 15era: eskolako ikasturtean izandako gastuak eta diru-sarreren justifikazioa Informazio gehiago Itxita - Cerrado
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-30 Ebazpena ikusi | 2019-11-13 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-30 Memoria bidaltzeko epea: 2019-12-20 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta EAEn dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-17 Ebazpena ikusi | 2019-11-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-17 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko eskabideak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko [...] ikasturteetan. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-17 Ebazpena ikusi | 2019-11-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-17 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
IKT heldutasun eredua ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua Jarraibideak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta itunpekoei dei egiteko direnak, IKT Heldutasuna ziurtagiriak eskura ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-10-31 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-11-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
prest gara | prestakuntza ekintzak | bigarren eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Bigarren eskaera-epea: azarotik aurrera hasten diren jarduerak.
Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-31 Ebazpena ikusi | 2019-10-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-27 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
ikasleen mugikortasuna garatzeko laguntzak: eskola-bideak eta jolastoki inklusiboak AGINDUA, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-10-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-11-01 Memoria bidaltzeko epea: 2020-07-17 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza bereziko unitateak, hbsp-pree eta curriculum aniztasuna Itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten LH eta DBH berezi irekian, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-06-20 Ebazpena ikusi | 2019-09-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-07-20 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-10-29 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak AGINDUA, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena EAEko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-10-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
Ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak atzerrian bigarren hezkuntzako ikasleria AGINDUA, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAEren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat. (L3. Elebitasuna, hezkuntza elea Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-10-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak ez ohiko deialdia itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez aparteko dirulaguntzetarako deialdia egiten baita, iritsi berri diren ikasleak hizkuntzan murgiltzeko programak hobetzeko. (2H. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-10-24 Memoria bidaltzeko epea: 2020/09/14 Informazio gehiago
Itxita - Cerrado
eskolatze osagarriko programak garatzeko diru-laguntzak itunpeko eta berariazkoak (entitateak) AGINDUA, zeinaren bidez egiten baita deialdia Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan, itunpeko ikastetxeetan eta berariazko ikastetxeetan eskolatze osagarriko programak baimentzeko eta diruz laguntzeko prozeduretarako deialdia, 2. lerro estrategikoaren barruan: hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren trataera Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-10-20 Memoria bidaltzeko epea: 2020-04-30 tarteko memoria | 2020-08-31 bukaerako memoria Informazio gehiago Itxita - Cerrado
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-10-01 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2020ko ekainaren 1tik 30ra bitartean Informazio gehiago Itxita - Cerrado
prest gara | hezkuntza saileko prestakuntza-eskaintzan elkarte laguntzaileentzako deialdia Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest Gara Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten erakunde publiko eta pribatuei. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-27 Memoria bidaltzeko epea: jarduera bukatu eta gehienez ere hilabeteko epea Informazio gehiago Itxita - Cerrado
bikaintasunerantz itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatez kanpoko ikasketak -heziketa-zikloak izan ezik- ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei, hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten, 2019-2020 ikasturtean. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-06 Ebazpena ikusi | 2019-09-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-06 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega deialdi bateratua publikoak BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza laguntzako espezialistak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-09-12 Memoria bidaltzeko epea: 2020-09-30 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eima AGINDUA, 2019ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortu eta editatu ahal izateko diruz laguntzeko deialdia egiten duena Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-16 Memoria bidaltzeko epea: 2020-10-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-14 Ebazpena ikusi | 2019-07-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-06-14 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta 15 egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak berritzeguneak I Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugeletan hainbat lanpostu -zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean- betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-16 Ebazpena ikusi | 2019-07-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-05-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
batxilergoko sari bereziak AGINDUA, Batxilergoko Sari Bereziak arautzeko dena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-03 Ebazpena ikusi | 2019-07-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-05-30 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-29 Ebazpena ikusi | 2019-07-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-06-26 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | lehen eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Lehen eskaera-epea: uztailean, abuztuan, irailean eta urrian hasten diren jarduerak. Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-31 Ebazpena ikusi | 2019-07-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-06-14 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleitutako itunpeko ikastetxe pribatu Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-07-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-16 Memoria bidaltzeko epea: 2020-07-01 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak Hamaika Esku Ebazpena, Hamaika Esku proiektuan parte hartzen duten ikastetxeetan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-16 Ebazpena ikusi | 2019-07-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-05-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-06-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-07-24 Memoria bidaltzeko epea: 2020-08-31 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzakolaguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-06-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-07-24 Memoria bidaltzeko epea: 2019-12-20 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) publikoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten.
[vipdeipub]
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-06-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-04-04 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz publikoak Ebazpena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta erregimen orokorreko heziketa-zikloak ematen dituztenak) deintzen dituena hezkuntzaren bikaintasunerazko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten.
[vipdeipub]
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-06-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-04-04 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz irakurketa-plana plurilinguismo publikoak Ebazpena zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta.
[vipdeipub]
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-06-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-04-04 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten.
[vipdeipub]
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-05-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten.
[vipdeipub]
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-05-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-28 Memoria bidaltzeko epea: Ikasturte amaieran ikastetxeko urteko memorian jaso Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan publikoak Ebazpena, horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan proiektuan.
[vipdeipub]
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-05-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-28 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Jarraibideak, hauen bidez, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten zaie, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-planak egiteko [...] ikasturteetarako.
[vipdeipub]
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-05-14 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-28 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 15a baino lehen Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteei, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten [....] ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta.. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-13 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-13 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-06-11 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-04-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-05-30 Memoria bidaltzeko epea: 2019-12-20 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-05-10 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-03 tik 2020-06-28 arte Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-04-12 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak luzapenak Zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozesuari buruzko informazioa Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-15 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik, irakaskuntza-arrazoiengatik eta hautetsia izateagatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-15 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado

2018-2019 Deialdiak

kultura ondarea saria AGINDUA, zeinen bidez iragartzen eta arautzen baita Kultura Ondarea Saria. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-12-14 Ebazpena ikusi | 2019-06-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-04-11 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskola garraiorako banan-banako diru-laguntzak AGINDUA, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako diru-laguntzak esleipenetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-12-28 Ebazpena ikusi | 2019-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-01-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, kulturartekotasuna sustatzeko programak, ikasle etorkini zuzendutakoak, eta ikasle sartu berrien artean hizkuntza indartzeko programak garatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiteko dena.
Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-12-18 Ebazpena ikusi | 2019-05-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-01-18 Memoria bidaltzeko epea: 2019/09/15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak itunpekoak AGINDUA, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-11-14 Ebazpena ikusi | 2019-05-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-11-29 Memoria bidaltzeko epea: ekainaren 1etik ekainaren 15era : Eskolako ikasturtean izandako gastuak eta diru-sarreren justifikazioa Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza laguntzako espezialistak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-25 Ebazpena ikusi | 2019-03-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-07-25 Memoria bidaltzeko epea: 2019-09-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
Ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak atzerrian bigarren hezkuntzako ikasleria AGINDUA, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAEren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat. (L3. Elebitasuna, hezkuntza elea Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-11-15 Ebazpena ikusi | 2019-03-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-12-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak udalekoak AGINDUA laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-12-17 Ebazpena ikusi | 2019-02-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-01-17 Memoria bidaltzeko epea: uztailaren 1etik 31ra Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolako agenda 21 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-13 Ebazpena ikusi | 2019-02-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-07-13 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-17 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-10 Ebazpena ikusi | 2019-02-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-10-10 Memoria bidaltzeko epea: 2018-12-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatez kanpoko ikasketak -heziketa-zikloak izan ezik- ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei, hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten, 2018-2019 ikasturtean. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-19 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-04-19 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, deialdia egiten zaie LH, DBH eta Batxilergoko itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak dituzten federazio eta elkarteei hizkuntza-proiektu eleaniztunak garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, irakasleek atzerriko hizkuntzako prestakuntza jasotzeko [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-07 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-06-07 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 1 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuen edizioari zuzendutako diru-laguntzetara biltzeko deia egiten duena (EIMA 1). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-08 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-09-14 Memoria bidaltzeko epea: 2019-04-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 2.0 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak egiteko laguntza-bideetara dei egiten duena (EIMA 2.0). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-08 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-09-14 Memoria bidaltzeko epea: 2019-09-05 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 4 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko eta egokitzeko laguntzetara dei egiten duena (EIMA 4). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-08 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-09-14 Memoria bidaltzeko epea: 2019-09-16 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zuzendarientzako ordainsari-osagarriaren finkapena ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-kargua egikaritzeari dagokion berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko prozedurarako deialdia egiteko dena. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren ondorioz zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dut Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-02-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-10-05 Ebazpena ikusi | 2019-01-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-19 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzakolaguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-10 Ebazpena ikusi | 2018-12-28 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-10 Memoria bidaltzeko epea: 2018-12-12 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak AGINDUA, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena EAEko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-03 Ebazpena ikusi | 2018-12-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-13 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak ikuskaritza Ebazpena, honen bidez, hiru lurraldeetako Hezkuntza Ikuskaritzan aldi baterako lanpostuak zerbitzu eginkizunetan betetzeko prozesua deitzen duena eta Hezkuntza Ikuskari lanpostuetan aldi batean aritzeko ordezkogaien zerrenda sortzen duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-10-19 Ebazpena ikusi | 2018-12-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-11-05 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-31 Ebazpena ikusi | 2018-12-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-06-30 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2019ko ekainaren 3tik 28ra bitartean Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-10 Ebazpena ikusi | 2018-12-11 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-10-10 Memoria bidaltzeko epea: 2018-12-12 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasleen mugikortasuna garatzeko laguntzak eskola-bideak AGINDUA, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-25 Ebazpena ikusi | 2018-11-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-25 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
HPBko ikasleen inklusioa sustatzeko diru-laguntzak eskolaz kanpoko jardueretan eta kirol- eta aisialdi-jardueretan AGINDUA, zeinaren bidez deialdi bat egiten baita diru-laguntzak emateko honako zeregin honetan jarduten duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei: premia bereziak dituzten ikasleen inklusioa eta parte-hartzea sustatzea eskolaz kanpoko jardueretan eta kirol- eta aisialdi-jardueretan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-11-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-11-26 Memoria bidaltzeko epea: 2019-09-16 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-30 Ebazpena ikusi | 2018-11-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-10-01 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua publikoak BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-30 Ebazpena ikusi | 2018-11-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-10-01 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | hezkuntza saileko prestakuntza-eskaintzan elkarte laguntzaileentzako deialdia Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest Gara Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten erakunde publiko eta pribatuei. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-23 Ebazpena ikusi | 2018-11-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-05-13 Memoria bidaltzeko epea: jarduera bukatu eta gehienez ere hilabeteko epea Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | bigarren eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Bigarren eskaera-epea: azarotik aurrera hasten diren jarduerak.
Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-01 Ebazpena ikusi | 2018-10-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
lanpostuak berritzeguneetan eta ingurugeletan II Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugelan hainbat lanpostu -zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean- betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-03 Ebazpena ikusi | 2018-10-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-09-10 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-12 Ebazpena ikusi | 2018-10-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-07-12 Memoria bidaltzeko epea: 2019-08-31 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza bereziko unitateak, hbsp-pree eta curriculum aniztasuna Itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten LH eta DBH berezi irekian, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-24 Ebazpena ikusi | 2018-10-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-06-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak garatzeko diru-laguntzak entitateak AGINDUA, ikasturtean eskolatze osagarriko programak garatzeko laguntzetarako deia egiten duena (udalak, mankomunitateak, entitateak, itunpeko ikastetxeak...). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-10-18 Memoria bidaltzeko epea: 2019-04-30 tarteko memoria | 2019-08-31 bukaerako memoria Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko eskabideak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko [...] ikasturteetan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-07 Ebazpena ikusi | 2018-09-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-06-07 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta EAEn dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-18 Ebazpena ikusi | 2018-09-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-05-18 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
aniztasunari babesa emateko programak: ez ohiko deialdia itunpekoak agindua, zeinaren bidez ohiz besteko diru-laguntzetarako deialdia egiten baita, aniztasunari babesa emateko berariazko programak gauzatze aldera. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-10-03 Memoria bidaltzeko epea: 2019-01-25 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-29 Ebazpena ikusi | 2018-07-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-06-26 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-22 Ebazpena ikusi | 2018-07-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-06-15 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta 15 egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
batxilergoko sari bereziak AGINDUA, Batxilergoko Sari Bereziak arautzeko dena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-14 Ebazpena ikusi | 2018-07-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-05-31 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-04 Ebazpena ikusi | 2018-07-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-06-08 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-03 tik 2019-06-28 arte Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | lehen eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Lehen eskaera-epea: uztailean, abuztuan, irailean eta urrian hasten diren jarduerak. Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-01 Ebazpena ikusi | 2018-07-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-06-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak berritzeguneak I Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan hainbat lanpostu -zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean- betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-21 Ebazpena ikusi | 2018-07-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-05-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza komunitatearen prestakuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, zeinaren bidez, diru-laguntzen deialdia iragartzen baita irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-07-02 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-09-14 Memoria bidaltzeko epea: 2018-11-02 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hauspoa ikastetxe publikoen barne-antolamendua berriztatzeko proiektuak EBAZPENA, honen bidez, Hezkuntza Sailaren mendeko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei deialdi egiten zaie ikastetxe publikoen barne‐antolamendua berriztatzeko proiektuan parte hartzeko Hauspoa. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-03 Ebazpena ikusi | 2018-07-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-05-21 Memoria bidaltzeko epea: ikastetxeak memoria labur bat egingo du eskola‐ikasturtea amaitzen den egunaren ondorengo hamabost eguneko epean. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleitutako itunpeko ikastetxe pribatu Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-29 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-09-17 Memoria bidaltzeko epea: 2019-07-01 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) publikoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-19 Ebazpena ikusi | 2018-06-28 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-04-19 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak Hamaika Esku Ebazpena, Hamaika Esku proiektuan parte hartzen duten ikastetxeetan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-11 Ebazpena ikusi | 2018-06-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-05-18 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan publikoak Ebazpena, horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan proiektuan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-02 Ebazpena ikusi | 2018-06-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-23 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
irale Agindua, Irale programaren udako eta datorren ikasturteko ikastaroak iragartzen dituena eta ikastaro horiek egiteko plazak esleitzeko prozedura ezartzen duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-16 Ebazpena ikusi | 2018-06-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-04-30 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz publikoak Ebazpena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta heziketa-zikloak ematen diuztenak) deintzen dituena hezkuntzaren bikaintasunerazko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-19 Ebazpena ikusi | 2018-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-04-19 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-02 Ebazpena ikusi | 2018-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-02 Ebazpena ikusi | 2018-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-23 Memoria bidaltzeko epea: 2019-05-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zuzendari berrien hasierako prestakuntza-programa Ebazpena, EAEko ikastetxe publikoetan merezimendu-lehiaketa bidez zuzendari aritzeko aukeratuak izan diren zuzendariei dei egiten diena Hasierako Prestakuntza Programa egin dezaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-26 Ebazpena ikusi | 2018-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-05-05 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ordaindu gabeko ikasketa lizentziak Ebazpena, ordaindu gabeko ikasketa-lizentziak arautzen dituena, ikasketa ofizialak edo ikerketa-proiektuak egiteko Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-06-11 Memoria bidaltzeko epea: ikasketa-lizentziaren aldiak bukatzean eta luza ezin daitekeen hilabeteko epean, egindako ikasketeen ziurtagiria edo ikerketa-proiektuaren memoria globala Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-13 Ebazpena ikusi | 2018-06-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-05-09 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Jarraibideak, hauen bidez, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten zaie, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-planak egiteko [...] ikasturteetarako. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-02 Ebazpena ikusi | 2018-06-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-23 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 30a baino lehen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz irakurketa-plana plurilinguismo publikoak Ebazpena zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-19 Ebazpena ikusi | 2018-05-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-04-19 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-06-11 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
elkarrekin bonoak EBAZPENA, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariarena, hezkuntza arloko Elkarrekin Bonuak Programaren deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-16 Memoria bidaltzeko epea: 2018-12-31 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak luzapenak Zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozesuari buruzko informazioa Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-16 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik, irakaskuntza-arrazoiengatik eta hautetsia izateagatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-16 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
Subir