2022-2023 Deialdiak

batxilergoko sari bereziak 2021-2022 AGINDUA, Batxilergoko Sari Bereziak arautzeko dena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-05-02 Ebazpena ikusi | 2022-07-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-05-27 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-07-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-09-30 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago
hedatze ikastetxeen barne-antolamendua berriztatzeko proiektuak | itunpeko ikastetxe JARRAIBIDEAK Hezkuntzako Sailburuordearenak, zeinaren bidez Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxe pribatuei dei egiten baitzaie Bigarren Hezkuntzako irakastorduen banaketari loturiko berrikuntza-proiektuen garapenean parte hartzeko (HEDATZE). Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-13 Ebazpena ikusi | 2022-07-13 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-06-24 Memoria bidaltzeko epea: Ikastetxearen urteko memoriak proiektuaren balorazioa jasoko du azken memoria batean. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-05 Ebazpena ikusi | 2022-07-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-05-05 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2023ko ekainaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-26 Ebazpena ikusi | 2022-07-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-24 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta 15 egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza-itunak berritzekoa eta hezkuntza-itunen araubidean sartzekoa Itunpekoak AGINDUA, 2022ko ekainaren 21ekoa, hezkuntza-itunak berritzekoa eta hezkuntza-itunen araubidean sartzekoa eta laguntzako langile osagarriak ituntzekoa, 2022-2023 ikasturtean hasi eta 2027-2028 ikasturtera arteko indarraldiarekin. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-07-18 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-27 Ebazpena ikusi | 2022-06-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-05-16 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-11 Ebazpena ikusi | 2022-06-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-06-03 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hedatze ikastetxeen barne-antolamendua berriztatzeko proiektuak | ikastetxe publikoak EBAZPENA, 2022ko apirilaren 26koa, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinaren bidez Hezkuntza Sailaren mendeko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie ikastetxe publikoen barne‐antolamendua berriztatzeko proiektuan parte hartzeko (HEDATZE). Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-26 Ebazpena ikusi | 2022-06-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-27 Memoria bidaltzeko epea: Ikastetxearen urteko memoriak proiektuaren balorazioa jasoko du azken memoria batean. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasmaterialak material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programa Ebazpena, eskola publikoetako Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleentzako material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programari buruzkoa Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-07-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) publikoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-07 Ebazpena ikusi | 2022-06-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, 2022ko ekainaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu global, sistematiko e Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-07-15 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 15a baino lehen Informazio gehiago Itxita - Cerrado
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzako laguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-07-15 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
DigCompEdu gelan Mentore diren ikastetxeak eta irakasleak hautatzeko prozedura, mentoria digitaleko DigCompEdu Gelan sarea eratzeko Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-26 Ebazpena ikusi | 2022-06-14 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-20 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilinguismo publikoak Ebazpena zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-07 Ebazpena ikusi | 2022-06-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-07-03 Memoria bidaltzeko epea: 2022-12-02 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-07-04 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten. (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna).
Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-07 Ebazpena ikusi | 2022-05-31 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: Ekainaren 30a baino leheneago Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-05-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-06-14 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-07 Ebazpena ikusi | 2022-05-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: Ikasturte amaieran ikastetxeko urteko memorian jaso Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Ebazpena Hezkuntzako sailburuordearena, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, hezkidetza eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu global, sistematiko eta integratuan lantzeko jarduketa-proiektuak gauzatzeko esk Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-09 Ebazpena ikusi | 2022-05-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 15a baino lehen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
pluriliteracies Irakasleak alfabetizazio anitzei buruz ingelesezko berariazko prestakuntza, hizkuntzen eta beste arlo batzuen irakaskuntza- eta ikaskuntza- prozesuak hobetzeko ingelesez Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-20 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteei, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten [....] ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-05-24 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
irale Agindua, Irale programaren udako eta datorren ikasturteko ikastaroak iragartzen dituena eta ikastaro horiek egiteko plazak esleitzeko prozedura ezartzen duena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-05-16 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak luzapenak Zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozesuari buruzko informazioa Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-04 Ebazpena ikusi | 2022-04-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-12 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-05 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2023ko ekainaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-02-01 Ebazpena ikusi | 2022-04-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-02-17 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolako agenda 2030 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-04-21 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-17 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | Ebazpena ikusi | Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
Subir