ikasle etorri berrien hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez dirulaguntzetarako deia egiten baita ikasle etorri berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-10-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-11-03 Memoria bidaltzeko epea: 2023/09/15 Informazio gehiago
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, 2022ko ekainaren 7koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez dei egiten baitzaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeei, hezkidetza eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu global, sistematiko e Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-15 Ebazpena ikusi | 2022-09-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-07-15 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 15a baino lehen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolako agenda 2030 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-21 Ebazpena ikusi | 2022-09-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-04-21 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-17 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zuzendarientzako ordainsari-osagarriaren finkapena ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-kargua egikaritzeari dagokion berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko prozedurarako deialdia egiteko dena. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren ondorioz zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dut Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-09-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-10-19 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
eima AGINDUA Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak diruz laguntzeko deialdia egiten duena (EIMA deialdia) Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-09-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-10-15 Memoria bidaltzeko epea: EIMA 1: 2023ko urtarrilaren 1etik 2023ko urriaren 16ra EIMA 4: 2023ko ekainaren 9ra arteko epea Informazio gehiago
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleitutako itunpeko ikastetxe pribatu Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-09-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-10-16 Memoria bidaltzeko epea: 2023-07-01 Informazio gehiago
ikasleen mugikortasuna garatzeko laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-09-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-10-16 Memoria bidaltzeko epea: 2023-07-18 Informazio gehiago
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-09-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-10-07 Memoria bidaltzeko epea: 2023-07-31 Informazio gehiago
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) itunpekoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-09-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-10-03 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
BERRIKUNTZA Ikastetxean itunpekoak AGINDUA zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatetik kanpoko ikasketak ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei, salbu eta Lanbide Heziketa soilik ematen dutenei, ikastetxean berrikuntza-proiektuak (Berrikuntza Ikastetxean) egin ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-09-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-10-03 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-08-31 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
batxilergoko sari bereziak 2021-2022 AGINDUA, Batxilergoko Sari Bereziak arautzeko dena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-05-02 Ebazpena ikusi | 2022-07-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-05-27 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
DigCompEdu gelan Mentore diren ikastetxeak eta irakasleak hautatzeko prozedura, mentoria digitaleko DigCompEdu Gelan sarea eratzeko Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-26 Ebazpena ikusi | 2022-07-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-20 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-07-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-09-30 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hedatze ikastetxeen barne-antolamendua berriztatzeko proiektuak | itunpeko ikastetxe JARRAIBIDEAK Hezkuntzako Sailburuordearenak, zeinaren bidez Bigarren Hezkuntzako itunpeko ikastetxe pribatuei dei egiten baitzaie Bigarren Hezkuntzako irakastorduen banaketari loturiko berrikuntza-proiektuen garapenean parte hartzeko (HEDATZE). Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-13 Ebazpena ikusi | 2022-07-13 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-06-24 Memoria bidaltzeko epea: Ikastetxearen urteko memoriak proiektuaren balorazioa jasoko du azken memoria batean. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-05 Ebazpena ikusi | 2022-07-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-05-05 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2023ko ekainaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-26 Ebazpena ikusi | 2022-07-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-24 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta 15 egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza-itunak berritzekoa eta hezkuntza-itunen araubidean sartzekoa Itunpekoak AGINDUA, 2022ko ekainaren 21ekoa, hezkuntza-itunak berritzekoa eta hezkuntza-itunen araubidean sartzekoa eta laguntzako langile osagarriak ituntzekoa, 2022-2023 ikasturtean hasi eta 2027-2028 ikasturtera arteko indarraldiarekin. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-07-18 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-27 Ebazpena ikusi | 2022-06-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-05-16 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-11 Ebazpena ikusi | 2022-06-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-06-03 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hedatze ikastetxeen barne-antolamendua berriztatzeko proiektuak | ikastetxe publikoak EBAZPENA, 2022ko apirilaren 26koa, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinaren bidez Hezkuntza Sailaren mendeko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie ikastetxe publikoen barne‐antolamendua berriztatzeko proiektuan parte hartzeko (HEDATZE). Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-26 Ebazpena ikusi | 2022-06-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-27 Memoria bidaltzeko epea: Ikastetxearen urteko memoriak proiektuaren balorazioa jasoko du azken memoria batean. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasmaterialak material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programa Ebazpena, eskola publikoetako Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 2. mailako ikasleentzako material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programari buruzkoa Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-07-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) publikoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-07 Ebazpena ikusi | 2022-06-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzako laguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-07-15 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eleaniztasunerantz plurilinguismo publikoak Ebazpena zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-07 Ebazpena ikusi | 2022-06-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-07-03 Memoria bidaltzeko epea: 2022-12-02 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-06-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-07-04 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten. (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna).
Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-07 Ebazpena ikusi | 2022-05-31 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: Ekainaren 30a baino leheneago Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-05-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-06-14 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-07 Ebazpena ikusi | 2022-05-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: Ikasturte amaieran ikastetxeko urteko memorian jaso Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Ebazpena Hezkuntzako sailburuordearena, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei zuzendutako jarraibideak onartzen dituena, hezkidetza eta emakumeen aurkako indarkeriaren prebentzioa eta detekzio goiztiarra modu global, sistematiko eta integratuan lantzeko jarduketa-proiektuak gauzatzeko esk Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-09 Ebazpena ikusi | 2022-05-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-31 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 15a baino lehen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, kulturartekotasuna sustatzeko programak, ikasle etorkini zuzendutakoak, eta ikasle sartu berrien artean hizkuntza indartzeko programak garatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiteko dena.
Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-10-04 Ebazpena ikusi | 2022-05-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-11-04 Memoria bidaltzeko epea: 2022/09/15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
pluriliteracies Irakasleak alfabetizazio anitzei buruz ingelesezko berariazko prestakuntza, hizkuntzen eta beste arlo batzuen irakaskuntza- eta ikaskuntza- prozesuak hobetzeko ingelesez Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-20 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteei, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten [....] ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-05-24 Memoria bidaltzeko epea: 2023-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
irale Agindua, Irale programaren udako eta datorren ikasturteko ikastaroak iragartzen dituena eta ikastaro horiek egiteko plazak esleitzeko prozedura ezartzen duena. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-05-16 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak luzapenak Zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozesuari buruzko informazioa Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-03-04 Ebazpena ikusi | 2022-04-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-03-12 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
Ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak atzerrian bigarren hezkuntzako ikasleria AGINDUA, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAEren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat. (L3. Elebitasuna, hezkuntza elea Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-10-22 Ebazpena ikusi | 2022-04-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-11-22 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-04-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-05-05 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2023ko ekainaren 1etik 2023ko ekainaren 30era bitartean Informazio gehiago Itxita - Cerrado
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak udalekoak AGINDUA laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-12-27 Ebazpena ikusi | 2022-04-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2022-01-27 Memoria bidaltzeko epea: uztailaren 1etik 31ra Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | 2022-02-01 Ebazpena ikusi | 2022-04-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-02-17 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskola garraiorako banan-banako diru-laguntzak AGINDUA, Haur Hezkuntzako lehen zikloko hirugarren maila, Haur Hezkuntzako bigarren zikloa, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Oinarrizko Lanbide Heziketako ikasleak eskolara garraiatzeko banakako diru-laguntzak esleipenetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-12-01 Ebazpena ikusi | 2022-03-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2022-01-01 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasleen mugikortasuna garatzeko laguntzak: "eskola-bideak, jolastoki inklusiboak eta jarduera fisikoa familian" AGINDUA, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-09-17 Ebazpena ikusi | 2022-02-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-10-18 Memoria bidaltzeko epea: 2022-07-17 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteei, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten [....] ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-06-28 Ebazpena ikusi | 2022-02-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-07-28 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-09-09 Ebazpena ikusi | 2022-02-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua publikoak BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena (ike - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-09-09 Ebazpena ikusi | 2022-02-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega urruzunotarrak gehituz literatura-lehiaketa AGINDUA, Hezkuntzako sailburuarena Urruzunotarrak Gehituz literatura-lehiaketarako dei egiten duena. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2022-01-10 Ebazpena ikusi | 2022-02-17 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2022-02-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima AGINDUA Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak diruz laguntzeko deialdia egiten duena (EIMA deialdia) Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-09-01 Ebazpena ikusi | 2022-02-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-09-13 Memoria bidaltzeko epea: EIMA 1: 2021eko urtarrilaren 2tik 2021eko urriaren 15era EIMA 2.0: 2021eko irailaren 7rako, beranduenik, ikasmaterialak bukatua egon behar du EIMA 4: 2021eko ekainaren 3ra arteko epea Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak AGINDUA, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena EAEko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-09-23 Ebazpena ikusi | 2022-01-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-10-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-06-08 Ebazpena ikusi | 2021-12-29 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-07-08 Memoria bidaltzeko epea: 2021-12-23 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-09-14 Ebazpena ikusi | 2021-12-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-10-14 Memoria bidaltzeko epea: 2022-08-31 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak garatzeko diru-laguntzak itunpeko eta berariazkoak (entitateak) AGINDUA, zeinaren bidez egiten baita deialdia Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan, itunpeko ikastetxeetan eta berariazko ikastetxeetan eskolatze osagarriko programak baimentzeko eta diruz laguntzeko prozeduretarako deialdia, 2. lerro estrategikoaren barruan: hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren trataera Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-09-16 Ebazpena ikusi | 2021-12-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-10-16 Memoria bidaltzeko epea: 2022-04-30 tarteko memoria | 2022-08-31 bukaerako memoria Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzakolaguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-06-21 Ebazpena ikusi | 2021-12-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-07-21 Memoria bidaltzeko epea: 2021-12-23 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
IKT heldutasun eredua ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua Jarraibideak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta itunpekoei dei egiteko direnak, IKT Heldutasuna ziurtagiriak eskura ditzaten. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-12-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-12-22 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) itunpekoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-08-24 Ebazpena ikusi | 2021-11-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-09-23 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-06-08 Ebazpena ikusi | 2021-11-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-07-07 Memoria bidaltzeko epea: 2021-12-23 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak itunpekoak AGINDUA, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-11-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-12-16 Memoria bidaltzeko epea: ekainaren 1etik ekainaren 15era: eskolako ikasturtean izandako gastuak eta diru-sarreren justifikazioa Informazio gehiago Itxita - Cerrado
bikaintasunerantz itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatez kanpoko ikasketak -heziketa-zikloak izan ezik- ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei, hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten, 2019-2020 ikasturtean. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-07-22 Ebazpena ikusi | 2021-11-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-09-23 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta EAEn dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-08-23 Ebazpena ikusi | 2021-11-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-09-23 Memoria bidaltzeko epea: 2022-07-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko eskabideak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko [...] ikasturteetan. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-06-08 Ebazpena ikusi | 2021-10-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-07-08 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-30 Hezkidetza Diru-laguntzaren justifikazioa (V. eranskina) Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza bereziko unitateak, hbsp-pree eta curriculum aniztasuna Itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten LH eta DBH berezi irekian, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-06-15 Ebazpena ikusi | 2021-10-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-07-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza laguntzako espezialistak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak.
EBAZPENA, Jaurlaritzaren Idazkaritzako eta Legebiltzarrarekiko Harremanetarako zuzendariarena, zeinaren bidez
Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-10-01 Ebazpena ikusi | 2021-10-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-10-01 Memoria bidaltzeko epea: 2021eko urriaren 15a baino lehen, diruz lagundutako gastuen aurreikuspen-memoria (II. eranskina) aurkeztu beharko dute 2021-2022 ikasturtea amaitutakoan eta 2022ko urriaren 15a baino lehen (III. eranskina) Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleitutako itunpeko ikastetxe pribatu Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-09-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-09-17 Memoria bidaltzeko epea: 2021-07-01 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak berritzeguneak Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugeletan hainbat lanpostu -zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean- betetzeko deialdia egiten da. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-05-14 Ebazpena ikusi | 2021-07-29 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-05-21 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-07-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-09-30 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-05-25 Ebazpena ikusi | 2021-07-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-06-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
IKT heldutasun eredua ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua Jarraibideak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta itunpekoei dei egiteko direnak, IKT Heldutasuna ziurtagiriak eskura ditzaten. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-12-11 Ebazpena ikusi | 2021-07-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-12-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-08 Ebazpena ikusi | 2021-06-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-03-31 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-05-14 Ebazpena ikusi | 2021-06-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-06-04 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-04-22 Ebazpena ikusi | 2021-06-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-05-24 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta 15 egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) publikoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-22 Ebazpena ikusi | 2021-06-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-04-27 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz publikoak Ebazpena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta erregimen orokorreko heziketa-zikloak ematen dituztenak) deintzen dituena hezkuntzaren bikaintasunerazko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten.
Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-04 Ebazpena ikusi | 2021-05-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-03-30 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilinguismo publikoak Ebazpena zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-04 Ebazpena ikusi | 2021-05-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-03-30 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten. (IE2. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunari erantzuna).
Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-04 Ebazpena ikusi | 2021-05-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-03-30 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-04 Ebazpena ikusi | 2021-05-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-03-30 Memoria bidaltzeko epea: Ikasturte amaieran ikastetxeko urteko memorian jaso Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan publikoak Ebazpena, horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan proiektuan. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-04 Ebazpena ikusi | 2021-05-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-03-30 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Jarraibideak, hauen bidez, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten zaie, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-planak egiteko [...] ikasturteetarako.
Ebazpena, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei zuzendutako jarra
Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-04 Ebazpena ikusi | 2021-05-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-03-30 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 15a baino lehen Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-05-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-06-14 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eskola garraiorako banan-banako diru-laguntzak AGINDUA, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako diru-laguntzak esleipenetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2021-01-13 Ebazpena ikusi | 2021-05-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-01-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak udalekoak AGINDUA laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-12-21 Ebazpena ikusi | 2021-04-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-01-21 Memoria bidaltzeko epea: uztailaren 1etik 31ra Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolako agenda 2030 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-04-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-05-25 Memoria bidaltzeko epea: 2022-06-17 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-02-05 Ebazpena ikusi | 2021-04-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-02-22 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez aparteko dirulaguntzetarako deialdia egiten baita, iritsi berri diren ikasleak hizkuntzan murgiltzeko programak hobetzeko. (2H. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).
Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-10-23 Ebazpena ikusi | 2021-04-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-11-23 Memoria bidaltzeko epea: 2021/09/14 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-04-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2021-05-06 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2022ko martxoaren 1tik apirilaren 1era bitartean Informazio gehiago Itxita - Cerrado
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-04-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-05-06 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2022ko martxoaren 1tik apirilaren 1era bitartean Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak luzapenak Zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozesuari buruzko informazioa Ikasturtea: 2021-2022 Deialdia ikusi | 2021-03-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-03-23 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak berritzeguneak I Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugeletan hainbat lanpostu -zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean- betetzeko deialdia egiten da. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-12-15 Ebazpena ikusi | 2021-02-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-12-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-09-11 Ebazpena ikusi | 2021-02-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-10-11 Memoria bidaltzeko epea: 2021-08-31 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolako agenda 2030 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-05-26 Ebazpena ikusi | 2021-01-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-09-26 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima AGINDUA, 2020ko abuztuaren 25ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez egiten baita unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak diruz laguntzeko deialdia (EIMA deialdia). Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-09-09 Ebazpena ikusi | 2021-01-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-09-24 Memoria bidaltzeko epea: EIMA 1: 2021eko urtarrilaren 2tik 2021eko urriaren 15era EIMA 2.0: 2021eko irailaren 7rako, beranduenik, ikasmaterialak bukatua egon behar du EIMA 4: 2021eko ekainaren 3ra arteko epea Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zuzendarientzako ordainsari-osagarriaren finkapena ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-kargua egikaritzeari dagokion berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko prozedurarako deialdia egiteko dena. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren ondorioz zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dut Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2021-01-14 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-02-13 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zuzendariak hautatzeko prozesuaren deialdia AGINDUA, Hezkuntza Sailaren mendean dauden unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan, zuzendari postua hutsik geratuko den horietan, zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa konbokatzen duena. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2021-01-14 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2021-01-29 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega urruzunotarrak gehituz literatura-lehiaketa AGINDUA, Hezkuntzako sailburuarena Urruzunotarrak Gehituz literatura-lehiaketarako dei egiten duena. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2021-01-13 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2021-02-26 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzakolaguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-07-10 Ebazpena ikusi | 2020-12-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-08-10 Memoria bidaltzeko epea: 2020-12-23 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-05-18 Ebazpena ikusi | 2020-12-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-06-15 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak garatzeko diru-laguntzak itunpeko eta berariazkoak (entitateak) AGINDUA, zeinaren bidez egiten baita deialdia Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan, itunpeko ikastetxeetan eta berariazko ikastetxeetan eskolatze osagarriko programak baimentzeko eta diruz laguntzeko prozeduretarako deialdia, 2. lerro estrategikoaren barruan: hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren trataera Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-09-01 Ebazpena ikusi | 2020-12-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-10-01 Memoria bidaltzeko epea: 2021-04-30 tarteko memoria | 2021-08-31 bukaerako memoria Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-02-03 Ebazpena ikusi | 2020-11-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-02-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak AGINDUA, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena EAEko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-10-15 Ebazpena ikusi | 2020-11-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-11-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-09-09 Ebazpena ikusi | 2020-11-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-09-24 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua publikoak BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena (ike - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-09-09 Ebazpena ikusi | 2020-11-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-09-24 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleitutako itunpeko ikastetxe pribatu Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-09-08 Ebazpena ikusi | 2020-11-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-10-08 Memoria bidaltzeko epea: 2021-07-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteei, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten [....] ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta.. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-09 Ebazpena ikusi | 2020-11-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-07-09 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza laguntzako espezialistak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-08-18 Ebazpena ikusi | 2020-11-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-09-18 Memoria bidaltzeko epea: 2021-09-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-01 Ebazpena ikusi | 2020-11-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-07-01 Memoria bidaltzeko epea: 2020-12-23 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-10 Ebazpena ikusi | 2020-10-29 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-07-10 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2021ko ekainaren 1tik 30ra bitartean Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-10-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-11-07 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
prest gara | prestakuntza ekintzak Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-08-31 Ebazpena ikusi | 2020-10-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-09-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasleen mugikortasuna garatzeko laguntzak: "eskola-bideak, jolastoki inklusiboak eta jarduera fisikoa familian" AGINDUA, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-10-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-11-01 Memoria bidaltzeko epea: 2020-07-17 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-03 Ebazpena ikusi | 2020-09-29 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-07-03 Memoria bidaltzeko epea: 2020-12-23 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza bereziko unitateak, hbsp-pree eta curriculum aniztasuna Itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten LH eta DBH berezi irekian, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-17 Ebazpena ikusi | 2020-09-29 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-07-17 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko eskabideak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko [...] ikasturteetan. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-10 Ebazpena ikusi | 2020-09-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-07-10 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatez kanpoko ikasketak -heziketa-zikloak izan ezik- ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei, hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten, 2019-2020 ikasturtean. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-08 Ebazpena ikusi | 2020-09-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-07-08 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta EAEn dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-12 Ebazpena ikusi | 2020-09-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-07-12 Memoria bidaltzeko epea: 2021-07-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-06-10 Ebazpena ikusi | 2020-09-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-07-10 Memoria bidaltzeko epea: 2021ko ekainaren 1tik 30ra bitartean Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
IKT heldutasun eredua ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua Jarraibideak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta itunpekoei dei egiteko direnak, IKT Heldutasuna ziurtagiriak eskura ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-10-31 Ebazpena ikusi | 2020-07-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-11-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hauspoa ikastetxe publikoen barne-antolamendua berriztatzeko proiektuak EBAZPENA, honen bidez, Hezkuntza Sailaren mendeko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei deialdi egiten zaie ikastetxe publikoen barne‐antolamendua berriztatzeko proiektuan parte hartzeko Hauspoa. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-04-17 Ebazpena ikusi | 2020-07-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: Memoria bidaltzeko epea: ikastetxeak memoria labur bat egingo du eskola‐ikasturtea amaitzen den egunaren ondorengo hamabost eguneko epean. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-03-02 Ebazpena ikusi | 2020-07-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-03-30 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-03-02 Ebazpena ikusi | 2020-07-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-03-30 Memoria bidaltzeko epea: Ikasturte amaieran ikastetxeko urteko memorian jaso Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik, irakaskuntza-arrazoiengatik eta hautetsia izateagatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-03-06 Ebazpena ikusi | 2020-07-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-03-20 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz publikoak Ebazpena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta erregimen orokorreko heziketa-zikloak ematen dituztenak) deintzen dituena hezkuntzaren bikaintasunerazko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten.
Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-03-02 Ebazpena ikusi | 2020-07-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-03-30 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz irakurketa-plana plurilinguismo publikoak Ebazpena zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-03-02 Ebazpena ikusi | 2020-07-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-03-30 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) publikoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-03-02 Ebazpena ikusi | 2020-07-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-03-30 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan publikoak Ebazpena, horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan proiektuan. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-03-02 Ebazpena ikusi | 2020-07-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-03-30 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Jarraibideak, hauen bidez, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten zaie, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-planak egiteko [...] ikasturteetarako. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-03-02 Ebazpena ikusi | 2020-07-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-03-30 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 15a baino lehen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2020-2021 Deialdia ikusi | 2020-05-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-06-25 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Itxita - Cerrado
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez aparteko dirulaguntzetarako deialdia egiten baita, iritsi berri diren ikasleak hizkuntzan murgiltzeko programak hobetzeko. (2H. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-11-21 Ebazpena ikusi | 2020-04-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-12-21 Memoria bidaltzeko epea: 2020/09/14 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eskola garraiorako banan-banako diru-laguntzak AGINDUA, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako diru-laguntzak esleipenetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-12-27 Ebazpena ikusi | 2020-04-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2020-01-27 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
Ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak atzerrian bigarren hezkuntzako ikasleria AGINDUA, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAEren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat. (L3. Elebitasuna, hezkuntza elea Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-25 Ebazpena ikusi | 2020-04-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-10-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak itunpekoak AGINDUA, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-11-15 Ebazpena ikusi | 2020-04-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-12-15 Memoria bidaltzeko epea: ekainaren 1etik ekainaren 15era: eskolako ikasturtean izandako gastuak eta diru-sarreren justifikazioa Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak udalekoak AGINDUA laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-12-27 Ebazpena ikusi | 2020-04-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2020-01-27 Memoria bidaltzeko epea: uztailaren 1etik 31ra Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima AGINDUA, 2019ko uztailaren 30ekoa, Hezkuntzako sailburuarena, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortu eta editatu ahal izateko diruz laguntzeko deialdia egiten duena Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-12 Ebazpena ikusi | 2020-03-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-16 Memoria bidaltzeko epea: 2020-10-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 2.0 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak egiteko laguntza-bideetara dei egiten duena (EIMA 2.0). Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-12 Ebazpena ikusi | 2020-03-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-16 Memoria bidaltzeko epea: 2020-10-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 4 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko eta egokitzeko laguntzetara dei egiten duena (EIMA 4). Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-12 Ebazpena ikusi | 2020-03-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-16 Memoria bidaltzeko epea: 2020-10-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza laguntzako espezialistak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-12 Ebazpena ikusi | 2020-02-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-09-12 Memoria bidaltzeko epea: 2020-09-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-04-30 Ebazpena ikusi | 2020-02-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-05-30 Memoria bidaltzeko epea: 2019-12-20 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak AGINDUA, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena EAEko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-25 Ebazpena ikusi | 2020-01-31 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-10-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzakolaguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-06-24 Ebazpena ikusi | 2020-01-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-07-24 Memoria bidaltzeko epea: 2019-12-20 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-06-24 Ebazpena ikusi | 2020-01-14 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-07-24 Memoria bidaltzeko epea: 2020-08-31 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega urruzunotarrak gehituz literatura-lehiaketa AGINDUA, Hezkuntzako sailburuarena Urruzunotarrak Gehituz literatura-lehiaketarako dei egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2020-01-13 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-02-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eskolatze osagarriko programak garatzeko diru-laguntzak itunpeko eta berariazkoak (entitateak) AGINDUA, zeinaren bidez egiten baita deialdia Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoetan, itunpeko ikastetxeetan eta berariazko ikastetxeetan eskolatze osagarriko programak baimentzeko eta diruz laguntzeko prozeduretarako deialdia, 2. lerro estrategikoaren barruan: hezkuntza inklusiboa eta aniztasunaren trataera Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-20 Ebazpena ikusi | 2020-01-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-10-20 Memoria bidaltzeko epea: 2020-04-30 tarteko memoria | 2020-08-31 bukaerako memoria Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kultura ondarea saria AGINDUA, zeinen bidez iragartzen eta arautzen baita Kultura Ondarea Saria. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-12-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2020-04-13 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eskolako agenda 21 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-06-07 Ebazpena ikusi | 2019-11-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-07-12 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-30 Ebazpena ikusi | 2019-11-13 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-30 Memoria bidaltzeko epea: 2019-12-20 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-30 Ebazpena ikusi | 2019-11-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua publikoak BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-08-30 Ebazpena ikusi | 2019-11-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleitutako itunpeko ikastetxe pribatu Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-07-03 Ebazpena ikusi | 2019-11-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-16 Memoria bidaltzeko epea: 2020-07-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta EAEn dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-17 Ebazpena ikusi | 2019-11-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-17 Memoria bidaltzeko epea: 2021-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko eskabideak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko [...] ikasturteetan. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-17 Ebazpena ikusi | 2019-11-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-17 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | bigarren eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Bigarren eskaera-epea: azarotik aurrera hasten diren jarduerak.
Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-31 Ebazpena ikusi | 2019-10-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-27 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
ikasleen mugikortasuna garatzeko laguntzak: eskola-bideak eta jolastoki inklusiboak AGINDUA, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-10-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-11-01 Memoria bidaltzeko epea: 2020-07-17 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza bereziko unitateak, hbsp-pree eta curriculum aniztasuna Itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten LH eta DBH berezi irekian, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-06-20 Ebazpena ikusi | 2019-09-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-07-20 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-10-29 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak ez ohiko deialdia itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez aparteko dirulaguntzetarako deialdia egiten baita, iritsi berri diren ikasleak hizkuntzan murgiltzeko programak hobetzeko. (2H. Hezkuntza inklusiboa eta aniztasunerako arreta).
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-10-24 Memoria bidaltzeko epea: 2020/09/14 Informazio gehiago
Itxita - Cerrado
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-10-01 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2020ko ekainaren 1tik 30ra bitartean Informazio gehiago Itxita - Cerrado
prest gara | hezkuntza saileko prestakuntza-eskaintzan elkarte laguntzaileentzako deialdia Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest Gara Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten erakunde publiko eta pribatuei. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-09-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-09-27 Memoria bidaltzeko epea: jarduera bukatu eta gehienez ere hilabeteko epea Informazio gehiago Itxita - Cerrado
bikaintasunerantz itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatez kanpoko ikasketak -heziketa-zikloak izan ezik- ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei, hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten, 2019-2020 ikasturtean. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-06 Ebazpena ikusi | 2019-09-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-06 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-14 Ebazpena ikusi | 2019-07-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-06-14 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta 15 egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak berritzeguneak I Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugeletan hainbat lanpostu -zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean- betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-16 Ebazpena ikusi | 2019-07-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-05-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
batxilergoko sari bereziak AGINDUA, Batxilergoko Sari Bereziak arautzeko dena. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-03 Ebazpena ikusi | 2019-07-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-05-30 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-29 Ebazpena ikusi | 2019-07-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-06-26 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | lehen eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Lehen eskaera-epea: uztailean, abuztuan, irailean eta urrian hasten diren jarduerak. Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-31 Ebazpena ikusi | 2019-07-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-06-14 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak Hamaika Esku Ebazpena, Hamaika Esku proiektuan parte hartzen duten ikastetxeetan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-16 Ebazpena ikusi | 2019-07-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-05-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kultura ondarea saria AGINDUA, zeinen bidez iragartzen eta arautzen baita Kultura Ondarea Saria. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-12-14 Ebazpena ikusi | 2019-06-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-04-11 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) publikoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-06-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-04-04 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskola garraiorako banan-banako diru-laguntzak AGINDUA, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako diru-laguntzak esleipenetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-12-28 Ebazpena ikusi | 2019-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-01-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz publikoak Ebazpena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta erregimen orokorreko heziketa-zikloak ematen dituztenak) deintzen dituena hezkuntzaren bikaintasunerazko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten.
Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-06-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-04-04 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz irakurketa-plana plurilinguismo publikoak Ebazpena zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-06-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-04-04 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-07 Ebazpena ikusi | 2019-05-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-04-12 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-05-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-05-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-28 Memoria bidaltzeko epea: Ikasturte amaieran ikastetxeko urteko memorian jaso Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan publikoak Ebazpena, horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan proiektuan. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-05-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-28 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Jarraibideak, hauen bidez, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten zaie, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-planak egiteko [...] ikasturteetarako. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-04 Ebazpena ikusi | 2019-05-14 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-28 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 15a baino lehen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dirulaguntzetarako deialdia egiten zaie unibertsitateaz kanpoko irakaskuntzako itunpeko ikastetxe pribatuen federazio eta elkarteei, prestakuntza-jarduerak egin ditzaten [....] ikasturtean, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta.. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-13 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-06-13 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, kulturartekotasuna sustatzeko programak, ikasle etorkini zuzendutakoak, eta ikasle sartu berrien artean hizkuntza indartzeko programak garatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiteko dena.
Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-12-18 Ebazpena ikusi | 2019-05-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-01-18 Memoria bidaltzeko epea: 2019/09/15 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak itunpekoak AGINDUA, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-11-14 Ebazpena ikusi | 2019-05-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-11-29 Memoria bidaltzeko epea: ekainaren 1etik ekainaren 15era : Eskolako ikasturtean izandako gastuak eta diru-sarreren justifikazioa Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-05-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2019-06-11 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza laguntzako espezialistak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-25 Ebazpena ikusi | 2019-03-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-07-25 Memoria bidaltzeko epea: 2019-09-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-05-10 Memoria bidaltzeko epea: 2020-06-03 tik 2020-06-28 arte Informazio gehiago Itxita - Cerrado
Ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak atzerrian bigarren hezkuntzako ikasleria AGINDUA, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAEren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat. (L3. Elebitasuna, hezkuntza elea Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-11-15 Ebazpena ikusi | 2019-03-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-12-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak luzapenak Zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozesuari buruzko informazioa Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-15 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik, irakaskuntza-arrazoiengatik eta hautetsia izateagatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2019-2020 Deialdia ikusi | 2019-03-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-03-15 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak udalekoak AGINDUA laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-12-17 Ebazpena ikusi | 2019-02-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2019-01-17 Memoria bidaltzeko epea: uztailaren 1etik 31ra Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolako agenda 21 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-13 Ebazpena ikusi | 2019-02-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-07-13 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-17 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-10 Ebazpena ikusi | 2019-02-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-10-10 Memoria bidaltzeko epea: 2018-12-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatez kanpoko ikasketak -heziketa-zikloak izan ezik- ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei, hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten, 2018-2019 ikasturtean. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-19 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-04-19 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, deialdia egiten zaie LH, DBH eta Batxilergoko itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak dituzten federazio eta elkarteei hizkuntza-proiektu eleaniztunak garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, irakasleek atzerriko hizkuntzako prestakuntza jasotzeko [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-07 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-06-07 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 1 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuen edizioari zuzendutako diru-laguntzetara biltzeko deia egiten duena (EIMA 1). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-08 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-09-14 Memoria bidaltzeko epea: 2019-04-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 2.0 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak egiteko laguntza-bideetara dei egiten duena (EIMA 2.0). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-08 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-09-14 Memoria bidaltzeko epea: 2019-09-05 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 4 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko eta egokitzeko laguntzetara dei egiten duena (EIMA 4). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-08 Ebazpena ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-09-14 Memoria bidaltzeko epea: 2019-09-16 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zuzendarientzako ordainsari-osagarriaren finkapena ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-kargua egikaritzeari dagokion berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko prozedurarako deialdia egiteko dena. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren ondorioz zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dut Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2019-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2019-02-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-10-05 Ebazpena ikusi | 2019-01-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-19 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzakolaguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-10 Ebazpena ikusi | 2018-12-28 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-10 Memoria bidaltzeko epea: 2018-12-12 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak AGINDUA, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena EAEko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-03 Ebazpena ikusi | 2018-12-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-13 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak ikuskaritza Ebazpena, honen bidez, hiru lurraldeetako Hezkuntza Ikuskaritzan aldi baterako lanpostuak zerbitzu eginkizunetan betetzeko prozesua deitzen duena eta Hezkuntza Ikuskari lanpostuetan aldi batean aritzeko ordezkogaien zerrenda sortzen duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-10-19 Ebazpena ikusi | 2018-12-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-11-05 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-31 Ebazpena ikusi | 2018-12-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-06-30 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2019ko ekainaren 3tik 28ra bitartean Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-10 Ebazpena ikusi | 2018-12-11 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-10-10 Memoria bidaltzeko epea: 2018-12-12 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasleen mugikortasuna garatzeko laguntzak eskola-bideak AGINDUA, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-25 Ebazpena ikusi | 2018-11-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-25 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
HPBko ikasleen inklusioa sustatzeko diru-laguntzak eskolaz kanpoko jardueretan eta kirol- eta aisialdi-jardueretan AGINDUA, zeinaren bidez deialdi bat egiten baita diru-laguntzak emateko honako zeregin honetan jarduten duten irabazi-asmorik gabeko erakundeei: premia bereziak dituzten ikasleen inklusioa eta parte-hartzea sustatzea eskolaz kanpoko jardueretan eta kirol- eta aisialdi-jardueretan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-11-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-11-26 Memoria bidaltzeko epea: 2019-09-16 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-30 Ebazpena ikusi | 2018-11-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-10-01 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua publikoak BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-08-30 Ebazpena ikusi | 2018-11-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-10-01 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | hezkuntza saileko prestakuntza-eskaintzan elkarte laguntzaileentzako deialdia Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest Gara Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten erakunde publiko eta pribatuei. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-23 Ebazpena ikusi | 2018-11-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-05-13 Memoria bidaltzeko epea: jarduera bukatu eta gehienez ere hilabeteko epea Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | bigarren eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Bigarren eskaera-epea: azarotik aurrera hasten diren jarduerak.
Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-01 Ebazpena ikusi | 2018-10-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
lanpostuak berritzeguneetan eta ingurugeletan II Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugelan hainbat lanpostu -zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean- betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-03 Ebazpena ikusi | 2018-10-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-09-10 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-12 Ebazpena ikusi | 2018-10-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-07-12 Memoria bidaltzeko epea: 2019-08-31 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza bereziko unitateak, hbsp-pree eta curriculum aniztasuna Itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten LH eta DBH berezi irekian, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-24 Ebazpena ikusi | 2018-10-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-06-24 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak garatzeko diru-laguntzak entitateak AGINDUA, ikasturtean eskolatze osagarriko programak garatzeko laguntzetarako deia egiten duena (udalak, mankomunitateak, entitateak, itunpeko ikastetxeak...). Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-10-18 Memoria bidaltzeko epea: 2019-04-30 tarteko memoria | 2019-08-31 bukaerako memoria Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko eskabideak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko [...] ikasturteetan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-07 Ebazpena ikusi | 2018-09-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-06-07 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta EAEn dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-18 Ebazpena ikusi | 2018-09-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-05-18 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
aniztasunari babesa emateko programak: ez ohiko deialdia itunpekoak agindua, zeinaren bidez ohiz besteko diru-laguntzetarako deialdia egiten baita, aniztasunari babesa emateko berariazko programak gauzatze aldera. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-09-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-10-03 Memoria bidaltzeko epea: 2019-01-25 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-29 Ebazpena ikusi | 2018-07-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-06-26 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-22 Ebazpena ikusi | 2018-07-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-06-15 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta 15 egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
batxilergoko sari bereziak AGINDUA, Batxilergoko Sari Bereziak arautzeko dena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-14 Ebazpena ikusi | 2018-07-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-05-31 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-04 Ebazpena ikusi | 2018-07-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-06-08 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-03 tik 2019-06-28 arte Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | lehen eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Lehen eskaera-epea: uztailean, abuztuan, irailean eta urrian hasten diren jarduerak. Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-01 Ebazpena ikusi | 2018-07-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-06-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak berritzeguneak I Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan hainbat lanpostu -zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean- betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-21 Ebazpena ikusi | 2018-07-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-05-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza komunitatearen prestakuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, zeinaren bidez, diru-laguntzen deialdia iragartzen baita irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-07-02 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2018-09-14 Memoria bidaltzeko epea: 2018-11-02 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hauspoa ikastetxe publikoen barne-antolamendua berriztatzeko proiektuak EBAZPENA, honen bidez, Hezkuntza Sailaren mendeko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei deialdi egiten zaie ikastetxe publikoen barne‐antolamendua berriztatzeko proiektuan parte hartzeko Hauspoa. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-03 Ebazpena ikusi | 2018-07-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-05-21 Memoria bidaltzeko epea: ikastetxeak memoria labur bat egingo du eskola‐ikasturtea amaitzen den egunaren ondorengo hamabost eguneko epean. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak esleitutako itunpeko ikastetxe pribatu Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-29 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-09-17 Memoria bidaltzeko epea: 2019-07-01 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
STEAM berrikuntza-proiektuak (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) publikoak Ebazpena, zeinaren bidez Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten baitzaie STEAM (Zientzia, Teknologia, Ingeniaritza, Artea eta Matematikak) arloetan berrikuntza-proiektuak gara ditzaten Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-19 Ebazpena ikusi | 2018-06-28 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-04-19 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak Hamaika Esku Ebazpena, Hamaika Esku proiektuan parte hartzen duten ikastetxeetan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-11 Ebazpena ikusi | 2018-06-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-05-18 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan publikoak Ebazpena, horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan proiektuan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-02 Ebazpena ikusi | 2018-06-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-23 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
irale Agindua, Irale programaren udako eta datorren ikasturteko ikastaroak iragartzen dituena eta ikastaro horiek egiteko plazak esleitzeko prozedura ezartzen duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-16 Ebazpena ikusi | 2018-06-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-04-30 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz publikoak Ebazpena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta heziketa-zikloak ematen diuztenak) deintzen dituena hezkuntzaren bikaintasunerazko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-19 Ebazpena ikusi | 2018-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-04-19 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-02 Ebazpena ikusi | 2018-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-02 Ebazpena ikusi | 2018-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-23 Memoria bidaltzeko epea: 2019-05-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zuzendari berrien hasierako prestakuntza-programa Ebazpena, EAEko ikastetxe publikoetan merezimendu-lehiaketa bidez zuzendari aritzeko aukeratuak izan diren zuzendariei dei egiten diena Hasierako Prestakuntza Programa egin dezaten. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-26 Ebazpena ikusi | 2018-06-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-05-05 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ordaindu gabeko ikasketa lizentziak Ebazpena, ordaindu gabeko ikasketa-lizentziak arautzen dituena, ikasketa ofizialak edo ikerketa-proiektuak egiteko Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-06-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-06-11 Memoria bidaltzeko epea: ikasketa-lizentziaren aldiak bukatzean eta luza ezin daitekeen hilabeteko epean, egindako ikasketeen ziurtagiria edo ikerketa-proiektuaren memoria globala Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-04-13 Ebazpena ikusi | 2018-06-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-05-09 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Jarraibideak, hauen bidez, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten zaie, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-planak egiteko [...] ikasturteetarako. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-02 Ebazpena ikusi | 2018-06-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-23 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 30a baino lehen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kultura ondarea saria AGINDUA, zeinen bidez iragartzen eta arautzen baita Kultura Ondarea Saria. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-12-18 Ebazpena ikusi | 2018-05-31 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-04-11 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz irakurketa-plana plurilinguismo publikoak Ebazpena zeinaren bidez deialdia egiten baitzaie Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza (heziketa-zikloak salbu) ematen duten ikastetxeei prestakuntza-jarduerak egin ditzaten, ikastetxeko hizkuntza-proiektuaren barruko berrikuntza-proiektuei lotuta. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-19 Ebazpena ikusi | 2018-05-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-04-19 Memoria bidaltzeko epea: 2019-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
IKT heldutasun eredua ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua Jarraibideak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta itunpekoei dei egiteko direnak, IKT Heldutasuna ziurtagiriak eskura ditzaten. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-11-22 Ebazpena ikusi | 2018-05-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-12-22 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-06-11 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
elkarrekin bonoak EBAZPENA, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariarena, hezkuntza arloko Elkarrekin Bonuak Programaren deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-05-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2018-10-16 Memoria bidaltzeko epea: 2018-12-31 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza laguntzako espezialistak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu eta Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-08-08 Ebazpena ikusi | 2018-04-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-09-08 Memoria bidaltzeko epea: 2017-09-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
Ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak atzerrian bigarren hezkuntzako ikasleria AGINDUA, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAEren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-10-23 Ebazpena ikusi | 2018-03-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-11-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskola garraiorako banan-banako diru-laguntzak AGINDUA, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako diru-laguntzak esleipenetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-12-28 Ebazpena ikusi | 2018-03-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-01-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak luzapenak Zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozesuari buruzko informazioa Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-16 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik, irakaskuntza-arrazoiengatik eta hautetsia izateagatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2018-2019 Deialdia ikusi | 2018-03-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-03-16 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
guraso-elkarteentzako diru-laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-10-09 Ebazpena ikusi | 2018-02-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-11-09 Memoria bidaltzeko epea: 2017-12-31 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolako agenda 21 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-31 Ebazpena ikusi | 2018-01-30 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-06-30 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-20 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, deialdia egiten zaie LH, DBH eta Batxilergoko itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak dituzten federazio eta elkarteei hizkuntza-proiektu eleaniztunak garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, irakasleek atzerriko hizkuntzako prestakuntza jasotzeko [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-04-05 Ebazpena ikusi | 2018-01-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-05-05 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
federazioentzako eta konfederazioentzako diru-laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzakolaguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-10-09 Ebazpena ikusi | 2018-01-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-11-09 Memoria bidaltzeko epea: 2016-12-10 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zuzendariak hautatzeko prozesuaren deialdia AGINDUA, Hezkuntza Sailaren mendean dauden unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan, zuzendari postua hutsik geratuko den horietan, zuzendariak hautatzeko merezimendu-lehiaketa konbokatzen duena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2018-01-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2018-01-26 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako [...] ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-04-27 Ebazpena ikusi | 2017-12-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-05-27 Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2018-04-09 tik 2018-05-08 arte Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA zeinaren bidez eskola-garraiorako banakako diru-laguntzetarako deialdia egiten baita desgaitasun fisikoa, psikikoa edo sentsoriala duten ikasleentzat, baldin eta eskolatuta badaude etxebizitzaren arabera dagokien ikastetxe publikoan edo Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritzak berariaz adierazitako ikastetxe publiko Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-10-11 Ebazpena ikusi | 2017-12-18 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-10-30 Memoria bidaltzeko epea: 2018-07-01 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-09-07 Ebazpena ikusi | 2017-12-04 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-10-07 Memoria bidaltzeko epea: 2017-12-12 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, eskola-esparruan ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-07-31 Ebazpena ikusi | 2017-12-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-08-31 Memoria bidaltzeko epea: 2018-08-31 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, kulturartekotasuna sustatzeko programak, ikasle etorkini zuzendutakoak, eta ikasle sartu berrien artean hizkuntza indartzeko programak garatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiteko dena.
Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-11-28 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-12-28 Memoria bidaltzeko epea: 2018/09/14 Informazio gehiago
Itxita - Cerrado
zerbitzu-eginkizunak ikuskaritza Ebazpena, honen bidez, hiru lurraldeetako Hezkuntza Ikuskaritzan aldi baterako lanpostuak zerbitzu eginkizunetan betetzeko prozesua deitzen duena eta Hezkuntza Ikuskari lanpostuetan aldi batean aritzeko ordezkogaien zerrenda sortzen duena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-11 Ebazpena ikusi | 2017-11-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-19 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
lanpostuak berritzeguneetan eta ingurugeletan II Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugelan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-10-11 Ebazpena ikusi | 2017-11-24 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-10-20 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 4 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko eta egokitzeko laguntzetara dei egiten duena (EIMA 4). Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-08-08 Ebazpena ikusi | 2017-11-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-09-08 Memoria bidaltzeko epea: 2017-09-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasleen mugikortasuna garatzeko laguntzak eskola-bideak AGINDUA, zeinaren bidez elkarte eta kooperatibei zuzendutako laguntzetarako deialdia egiten baita, Euskal Autonomia Erkidegoko ikasleen mugikortasun aktiboa sustatzeko ekintzak gara ditzaten. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-06-06 Ebazpena ikusi | 2017-11-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-10-11 Memoria bidaltzeko epea: 15-06-2018 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
aniztasunari babesa emateko programak: ez ohiko deialdia itunpekoak agindua, zeinaren bidez ohiz besteko diru-laguntzetarako deialdia egiten baita, aniztasunari babesa emateko berariazko programak gauzatze aldera. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-11-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-12-06 Memoria bidaltzeko epea: 2018/09/15 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
zuzendarientzako ordainsari-osagarriaren finkapena ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-kargua egikaritzeari dagokion berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko prozedurarako deialdia egiteko dena. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren ondorioz zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dut Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-11-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-12-16 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-08-31 Ebazpena ikusi | 2017-11-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua publikoak BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-08-30 Ebazpena ikusi | 2017-11-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatez kanpoko ikasketak -heziketa-zikloak izan ezik- ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei, hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten, [...] ikasturtean. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-02 Ebazpena ikusi | 2017-11-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-06-02 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | bigarren eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Bigarren eskaera-epea: azarotik aurrera hasten diren jarduerak.
Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-04 Ebazpena ikusi | 2017-10-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-09-29 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak AGINDUA, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena EAEko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-10-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-10-31 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza bereziko unitateak, hbsp-pree eta curriculum aniztasuna Itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten LH eta DBH berezi irekian, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-07-03 Ebazpena ikusi | 2017-10-05 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-07-18 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak garatzeko diru-laguntzak entitateak AGINDUA, ikasturtean eskolatze osagarriko programak garatzeko laguntzetarako deia egiten duena (udalak, mankomunitateak, entitateak, itunpeko ikastetxeak...). Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-09-14 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-10-14 Memoria bidaltzeko epea: 2018-04-30 tarteko memoria | 2018-08-31 bukaerako memoria Informazio gehiago Itxita - Cerrado
BerritzePrest | prestakuntza-ekintzen egiaztapenerako baldintzak eta prozedura. Ebazpena, Euskadiko ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxeetan lekuan lekuko berritzegunearekin batera egiten diren prestakuntza-ekintzen egiaztapenerako baldintzak eta prozedura ezartzen dituena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-09-13 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-10-31 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eima 1 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuen edizioari zuzendutako diru-laguntzetara biltzeko deia egiten duena (EIMA 1). Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-08-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-09-08 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eima 2.0 AGINDUA, unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak egiteko laguntza-bideetara dei egiten duena (EIMA 2.0). Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-08-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-09-08 Memoria bidaltzeko epea: 2017-09-06 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
sare_hezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta EAEn dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan parte har dezaten. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-10 Ebazpena ikusi | 2017-08-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-06-10 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
batxilergoko sari bereziak AGINDUA, Batxilergoko Sari Bereziak arautzeko dena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-03 Ebazpena ikusi | 2017-08-01 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-06-01 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-07-31 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-08-31 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza komunitatearen prestakuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, zeinaren bidez, diru-laguntzen deialdia iragartzen baita irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-07-26 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-08-26 Memoria bidaltzeko epea: 2016-11-02 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza zientifiko eta teknologikoan, eta ekintzailetzan proiektuak publikoak Ebazpena, Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan hezkuntza zientifiko eta teknologikoan, eta ekintzailetzan proiektuak garatzeko deialdiari buruzkoa Zientzia-Hezkuntza Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-03-21 Ebazpena ikusi | 2017-07-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-08 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-30 Ebazpena ikusi | 2017-07-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-06-26 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-09 Ebazpena ikusi | 2017-07-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-06-09 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta 15 egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-Sailburuordearenak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, bidelaguna, eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-04-05 Ebazpena ikusi | 2017-06-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-08 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak (HBSP) egiteko eskaerak egin ditzaten Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-04-05 Ebazpena ikusi | 2017-06-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-08 Memoria bidaltzeko epea: 2018-05-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak Hamaika Esku Ebazpena, Hamaika Esku proiektuan parte hartzen duten ikastetxeetan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egiten da. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-15 Ebazpena ikusi | 2017-06-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-25 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak berritzeguneak I Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-11 Ebazpena ikusi | 2017-06-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-19 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Jarraibideak, hauen bidez, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten zaie, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-planak egiteko [...] ikasturteetarako. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-04 Ebazpena ikusi | 2017-06-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-22 Memoria bidaltzeko epea: ikasturte bakoitzaren ekainak 30a baino lehen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | lehen eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Lehen eskaera-epea: uztailean, abuztuan, irailean eta urrian hasten diren jarduerak. Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-04 Ebazpena ikusi | 2017-06-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-05-26 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz publikoak Ebazpena, Hezkuntza Sailaren mende dauden eta unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta heziketa-zikloak ematen diuztenak) deintzen dituena hezkuntzaren bikaintasunerazko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-03-21 Ebazpena ikusi | 2017-06-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-08 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan publikoak Ebazpena, horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan proiektuan. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-04-05 Ebazpena ikusi | 2017-06-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-08 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo publikoak Ebazpena, deialdia egiten zaie Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko ikastetxe publikoei, ikastetxearen Hizkuntza Proiektu eleaniztunak garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, atzerriko hizkuntzako prestakuntza jasotzeko. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-03-21 Ebazpena ikusi | 2017-06-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-05-08 Memoria bidaltzeko epea: 2018-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega urruzunotarrak gehituz literatura-lehiaketa AGINDUA, Hezkuntzako sailburuarena Urruzunotarrak Gehituz literatura-lehiaketarako dei egiten duena. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-12-29 Ebazpena ikusi | 2017-05-31 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-02-28 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ordaindu gabeko ikasketa lizentziak Ebazpena, ordaindu gabeko ikasketa-lizentziak arautzen dituena, ikasketa ofizialak edo ikerketa-proiektuak egiteko Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-06-02 Memoria bidaltzeko epea: ikasketa-lizentziaren aldiak bukatzean eta luza ezin daitekeen hilabeteko epean, egindako ikasketeen ziurtagiria edo ikerketa-proiektuaren memoria globala Informazio gehiago Itxita - Cerrado
IKT heldutasun eredua ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua. Jarraibideak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta itunpekoei dei egiteko direnak, IKT Heldutasuna ziurtagiriak eskura ditzaten. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-11-23 Ebazpena ikusi | 2017-05-19 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-12-23 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizun orokorrak osasun-arrazoiengatik, irakaskuntza-arrazoiengatik eta hautetsia izateagatik Ebazpena, hurrengoa arautzen da: osasun-arrazoi larriengatik zerbitzu-eginkizunetan lanpostu bat baimentzea; osasun-arrazoi larriengatik klase-orduen 1/3ko murrizketa aldi baterako baimentzea... Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-03-07 Ebazpena ikusi | 2017-05-15 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-03-17 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-05-12 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-06-09 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
ulibarri - hizkuntza normalkuntza publikoak BARNE EBAZPENA, zeinaren bitartez, [....] ikasturtean herri-ikastetxeek ULIBARRI programan sartzeko edo jarraitzeko bete behar dituzten baldintzak eta herri-ikastetxe bakoitzari dagozkion dedikazio-orduak esleitzeko irizpideak ezartzen baitira Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-04-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: Memoria bidaltzeko epea: Epea: 2018-04-09 tik 2018-05-08 arte Informazio gehiago
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak itunpekoak AGINDUA, zero eta hiru urte arteko umeentzako titulartasun pribatuko haur-eskolentzat laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-11-21 Ebazpena ikusi | 2017-04-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-12-06 Memoria bidaltzeko epea: ekainaren 1etik ekainaren 15era Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
0-3 umeentzako haur-eskolentzako diru-laguntzak udalekoak AGINDUA laguntzetarako deialdia egiten duena, zero eta hiru urte arteko umeentzako haur-eskolen titular diren toki-korporazioei. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-12-22 Ebazpena ikusi | 2017-04-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2017-01-22 Memoria bidaltzeko epea: ekainaren 1etik uztailaren 31ara Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskola garraiorako banan-banako diru-laguntzak AGINDUA, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako diru-laguntzak esleipenetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-12-29 Ebazpena ikusi | 2017-03-28 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-01-29 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak atzerrian bigarren hezkuntzako ikasleria AGINDUA, atzerrian ingeleseko, frantseseko eta alemaneko ikastaroak egiteko plazetarako deialdia egiten duena, EAEren funts publikoez finantzatzen diren ikastetxeetan, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 3. eta 4. mailetan eta Batxilergoko 1. eta 2. mailetan matrikulatutako ikasleentzat. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-11-03 Ebazpena ikusi | 2017-03-13 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-12-12 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
zerbitzu-eginkizunak luzapenak Zerbitzu-eginkizunak luzatzeko prozesuari buruzko informazioa Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-03-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2017-03-24 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
nolega euskal girotze barnetegiak Hondarribia, Barria, Elgoibar, Lemoiz eta Segurako Euskal Girotze Barnetegietan parte hartzeko eskabideak egiteko deialdia Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-03-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-04-21 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
helduen hezkuntza alorrean jarduerak garatzeko diru-laguntzak erakundeak AGINDUA, zeinaren bidez deialdia egiten baita helduen hezkuntzaren alorrean jarduerak garatzen dituzten eta irabazi-asmorik gabekoak diren erakundeei diru-laguntzak emateko. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-11-17 Ebazpena ikusi | 2017-03-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-12-17 Memoria bidaltzeko epea: Jarduera amaitu ondoren, gastuen justifikazioa egingo da. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | hezkuntza saileko prestakuntza-eskaintzan elkarte laguntzaileentzako deialdia Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie Irakasleen Etengabeko Prestakuntzarako Prest Gara Plana garatzeko proiektuak aurkeztuz Hezkuntza Sailarekin lankidetzan aritu nahi duten erakunde publiko eta pribatuei. Ikasturtea: 2017-2018 Deialdia ikusi | 2017-03-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-04-03 Memoria bidaltzeko epea: jarduera bukatu eta gehienez ere hilabeteko epea Informazio gehiago Itxita - Cerrado
eskolako agenda 21 AGINDUA, Eskolako Agenda 21 programa garatzeko EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeei eman beharreko diru-laguntzak arautzen dituena, 2016-2017 ikasturtean. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-04-25 Ebazpena ikusi | 2017-02-23 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-05-25 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-20 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteentzako laguntzak AGINDUA, Helduen Hezkuntzako ikastetxe publikoetako ikasleen elkarteentzako eta unibertsitate-mailakoak ez diren ikastetxeetako ikasleen guraso-elkarteentzako laguntzetarako deia egiten duena, Haur Hezkuntzako lehenengo ziklokoak izan ezik. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-09-01 Ebazpena ikusi | 2017-02-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-10-02 Memoria bidaltzeko epea: 2016-12-10 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ulibarri - hizkuntza normalkuntza itunpekoak AGINDUA, Ulibarri programak itunpeko ikastetxeetarako 2016-2017ko ikasturtean izango diren gehieneko diru-baliabideak, programan sartzeko eta jarraitzeko baldintzak, eta ikastetxe bakoitzak programarako izango dituen dedikazio-orduak zehazten dituena. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-05-26 Ebazpena ikusi | 2017-02-10 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-06-26 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez dei egiten baitzaie unibertsitatez kanpoko ikasketak -heziketa-zikloak izan ezik- ematen dituzten itunpeko ikastetxe pribatuei eta Hezkuntza Sailaren mendekoak ez diren ikastetxe publikoei, hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten, 2016-2017 ikasturtean. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-06-20 Ebazpena ikusi | 2017-02-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-09-09 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo itunpekoak AGINDUA, honen bidez, deialdia egiten zaie LH, DBH eta Batxilergoko itunpeko ikastetxe pribatuekin harreman estatutarioak dituzten federazio eta elkarteei hizkuntza-proiektu funtsean hirueledunak (eta eleaniztunak) garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, irakasleek atzerriko hizkuntzako prestakuntza jasotzeko 2016-2017 Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-06-09 Ebazpena ikusi | 2017-02-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-07-09 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
guraso-elkarteen federazioentzako laguntzak AGINDUA, guraso-elkarteen federazioentzako eta konfederazioentzako unibertsitatez kanpokoentzakolaguntzetarako deia egiten duena. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-09-01 Ebazpena ikusi | 2017-01-26 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-10-02 Memoria bidaltzeko epea: 2016-12-10 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
training caravan ikertzaileak gelan Eusko Jaurlaritza eta BC3, Basque Centre for Climate Change, Training Caravan ekimena burutzeko elkartu dira. EAE-ko ikasleen artean ikertzaile izateko bokazioa bultzatzea du helburu.
BC3ko Ikertzaile hautaketa batek ikertzaile-zientzilari karrera zein den aurkeztuko dute DBHko hezkuntza eskola desberdinetan
Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2017-01-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-01-27 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Itxita - Cerrado
eima 1 AGINDUA, aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial inprimatuen edizioari zuzendutako diru-laguntzetara biltzeko deia egiten duena (EIMA 1). Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-08-09 Ebazpena ikusi | 2017-01-09 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-09-15 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak garatzeko diru-laguntzak entitateak AGINDUA, ikasturtean eskolatze osagarriko programak garatzeko laguntzetarako deia egiten duena (udalak, mankomunitateak, entitateak, itunpeko ikastetxeak...). Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-09-16 Ebazpena ikusi | 2016-12-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-10-16 Memoria bidaltzeko epea: 2017-04-30 tarteko memoria | 2017-08-31 bukaerako memoria Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kultura ondarea saria AGINDUA, zeinen bidez iragartzen eta arautzen baita Kultura Ondarea Saria. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-12-16 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2017-04-07 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
lanpostuak berritzeguneetan eta ingurugeletan II Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugelan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-09-29 Ebazpena ikusi | 2016-12-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-10-14 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 2.0 AGINDUA unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterial digitalak egiteko laguntza-bideetara dei egiten duena (EIMA 2.0). Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-08-09 Ebazpena ikusi | 2016-11-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-09-15 Memoria bidaltzeko epea: 2017-09-06 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eima 4 AGINDUA Unibertsitate aurreko irakasmailetarako euskarazko ikasmaterialak sortzeko eta egokitzeko laguntzetara dei egiten duena (EIMA 4). Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-08-09 Ebazpena ikusi | 2016-11-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-09-15 Memoria bidaltzeko epea: 2017-09-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta Euskal Autonomia Erkidegoan dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu- zein erregelamendu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan p Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-08-16 Ebazpena ikusi | 2016-11-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-09-17 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua itunpekoak AGINDUA, itunpeko ikastetxe pribatuetako giroa euskalduntzeko laguntza-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-07-22 Ebazpena ikusi | 2016-11-08 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kulturartekotasuna eta hizkuntza indartzeko programak itunpekoak AGINDUA, kulturartekotasuna sustatzeko programak, ikasle etorkini zuzendutakoak, eta ikasle sartu berrien artean hizkuntza indartzeko programak garatzeko diru-laguntzetarako deialdia egiteko dena.
Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-11-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-12-02 Memoria bidaltzeko epea: 2017/09/14 Informazio gehiago
Itxita - Cerrado
ezgaitasuna (hpb-ak) duten ikasleentzako eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baitira eskola-garraiorako banakako diru-laguntzak ezgaitasun fisikoa,
psikikoa edo sentsoriala duten eta ohiko eskola-garraioa erabili ezin duten ikasleentzat
Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-08-22 Ebazpena ikusi | 2016-10-31 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-09-23 Memoria bidaltzeko epea: 2017-09-14 Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz besteko irakaskuntzako ikastetxeen titular diren irakaskuntza-kooperatibentzako diru-laguntzen deialdia egiten duena, gurasoen prestakuntza-gastuetarako eta jarduera osagarrien eta eskolaz kanpoko jardueren gastuetarako. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-06-30 Ebazpena ikusi | 2016-10-14 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-07-30 Memoria bidaltzeko epea: 2016-12-10 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza bereziko unitateak, hbsp-pree eta curriculum aniztasuna Itunpekoak Agindua, zeinaren bidez dei egiten baitzaie itunpeko ikastetxe pribatuei ituntzeko unitateak zehaztu ditzaten LH eta DBH berezi irekian, berariazko hezkuntza-errefortzuko proiektuetan eta curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programetan. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-07-15 Ebazpena ikusi | 2016-10-14 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-07-30 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzak AGINDUA, gailu digitalak eskuratzeko diru-laguntzetarako deia egiten duena EAEko ikastetxeetan Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa egiten ari diren ikasleak baliatu ahal izango dira gailu horietaz. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-10-13 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-11-02 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
prest gara | prestakuntza ekintzak | bigarren eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Bigarren eskaera-epea: azarotik aurrera hasten diren jarduerak. Baldintzak ikusi EHAAn Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-05-02 Ebazpena ikusi | 2016-10-11 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-09-30 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta laguntzak AGINDUA, unibertsitateaz kanpoko ikasleak eskolatzeko ikasketa-beka eta -laguntzetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-09-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-11-15 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak 2016-2017 ikasturterako curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-06-06 Ebazpena ikusi | 2016-07-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-06-27 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak itunpekoak AGINDUA, zeinaren bidez iragartzen baita ireki dela deialdia EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko itunpeko ikastetxeek jarduera-proiektuak egiteko eskabideak egin ditzaten, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko 2016-2017, 2017-2018 eta 2018-20 Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-05-31 Ebazpena ikusi | 2016-07-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-06-30 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-30 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
nolega deialdi bateratua publikoak BARNE EBAZPENA, ikastetxe publikoetako giroa euskalduntzeko dotazio-deialdia zabaltzen duena (ike - ikabil - ege - ahozko adierazmena). Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-07-05 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-09-30 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-30 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
ikasle ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailarekin lankidetzan jardun nahi duten irabazi
asmorik gabeko erakundeei dei egiteko dena, 2016-2017 ikasturtean, eskola-esparruan ikasle
ijitoentzako hezkuntza-jarduerak garatzeko.
Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-06-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-07-30 Memoria bidaltzeko epea: 2017-08-31 Informazio gehiago
Itxita - Cerrado
hezkuntza komunitatearen prestakuntza-jarduerak garatzeko laguntzak erakundeak AGINDUA, zeinaren bidez, diru-laguntzen deialdia iragartzen baita irakasleak etengabe prestatzeko eta pedagogia eta didaktika eguneratzeko jarduerak egiten dituzten irabazi-asmorik gabeko erakundeentzat. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-06-30 Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-07-30 Memoria bidaltzeko epea: 2016-11-02 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
ingeles hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak Ebazpena hainbat plaza eskaintzen dituena herri ikastetxeetako Lehen Hezkuntzako 6. mailako ikasleek hizkuntzan murgiltzeko egonaldiak egin ditzaten Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-05-10 Ebazpena ikusi | 2016-06-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-06-10 Memoria bidaltzeko epea: Barnetegia amaitu eta hamabost egun igaro aurretik Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
sare_hezkuntza gelan publikoak Ebazpena, horren bidez, dei egiten zaie EAEko Haur Hezkuntzako, Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako eta Batxilergoko ikastetxe publikoei parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko SARE_HEZKUNTZA GELAN proiektuan Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-04-04 Ebazpena ikusi | 2016-06-23 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-05-06 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
ikasmaterialak ikasmaterial digitalen eta inprimatuen programa Ebazpena, Euskadiko Autonomia Erkidegoko eskola publikoetako Lehen Hezkuntzako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikasleentzako ikasmaterial digitalen eta inprimatuen programari buruzkoa. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-06-22 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-08-30 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hezkuntza laguntzako espezialistak AGINDUA, 2016ko maiatzaren 31koa, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kulturako sailburuarena, zeinaren bidez iragartzen baitira hezkuntza-premia berezietako ikasleak eskolatu eta 2016-2017 ikasturterako Hezkuntza Laguntzako espezialistak kontratatu behar dituzten itunpeko ikastetxe pribatuentzako diru-laguntzak. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-06-21 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Pribatua Eskaera egiteko epea: 2016-07-22 Memoria bidaltzeko epea: 2017-09-30 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
bidelaguna Jarraibideak, Hezkuntza-sailburuordearenak, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, 2016-2017 ikasturtean bidelaguna: eskola orduz kanpoko laguntza programa egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-04-04 Ebazpena ikusi | 2016-06-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-05-06 Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hbsp-pree publikoak Jarraibideak, Hezkuntza Sailburuordearenak, Sailaren mendeko ikastetxe publikoei deitzeko, Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak egiteko eskaerak egin ditzaten. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-04-04 Ebazpena ikusi | 2016-06-20 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-05-06 Memoria bidaltzeko epea: 2017-05-15 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkuntza zientifikoan, teknologikoan eta ekintzailetzan proiektuak EBAZPENA, Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan hezkuntza zientifikoan, teknologikoan eta ekintzailetzan proiektuak garatzeko deialdiari buruzkoa Zientzia-Hezkuntza Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-03-17 Ebazpena ikusi | 2016-06-16 Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-05-06 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
bikaintasunerantz publikoak EBAZPENA, unibertsitatetik kanpoko irakaskuntza ematen duten ikastetxeak (salbu eta heziketa-zikloak ematen dituztenak) deitzen dituena hezkuntzaren bikaintasuneranzko prestakuntza-proiektuak egin ditzaten. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-03-17 Ebazpena ikusi | 2016-06-10 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-05-06 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
lanpostuak berritzeguneetan eta ingurugeletan I Ebazpena, honen bidez, Berritzeguneetan eta Ingurugelan hainbat lanpostu zerbitzu-eginkizunen edo, hala behar balitz, behin-behineko esleipeneko erregimenean betetzeko deialdia egin, eta ordezkapenen lan-poltsa bat sortzen da. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-04-25 Ebazpena ikusi | 2016-06-06 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-05-10 Memoria bidaltzeko epea: ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eleaniztasunerantz plurilingismo ikastetxe publikoak EBAZPENA, honen bidez, deialdia egiten zaie Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoko ikastetxe publikoei, ikastetxearen Hizkuntza Proiektu batik bat hirueledunak eta eleanitzak garatzeko eta, proiektu horiei lotuta, atzerriko hizkuntzako prestakuntza jasotzeko. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-03-17 Ebazpena ikusi | 2016-06-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-05-16 Memoria bidaltzeko epea: 2017-06-14 Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
prest gara | prestakuntza ekintzak | lehen eskaera epea Prest Gara Planaren barruan EAEko unibertsitateaz kanpoko irakasleek prestakuntza- eta hobekuntza-jardueretan parte hartzea. Lehen eskaera-epea: uztailean, abuztuan, irailean eta urrian hasten diren jarduerak. Baldintzak ikusi EHAAn
Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-05-02 Ebazpena ikusi | 2016-06-03 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-05-27 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
IKT heldutasuna ziurtagiriak, ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko eredua Jarraibideak, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publiko eta itunpekoei dei egiteko direnak, IKT Heldutasuna ziurtagiriak eskura ditzaten. Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2016-02-01 Ebazpena ikusi | 2016-05-27 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-03-04 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
kultura ondarea saria AGINDUA, zeinen bidez iragartzen eta arautzen baita 2016. urterako Kultura Ondarea Saria. Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2015-11-30 Ebazpena ikusi | 2016-05-25 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-04-08 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
eskolatze osagarriko programak Hezkuntza Berriztatzeko zuzendariaren argibideak, 2016-2017 ikasturterako Eskolatze Osagarriko Programak aplikatzeari buruzkoak, EAEko zentru publiko eta kontzertatu guztietan. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-05-11 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-06-10 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
batxilergoko sari bereziak AGINDUA, Batxilergoko Sari Bereziak arautzeko dena. Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2016-05-04 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago
hautazko ikasgai telematikoak DBHn | teleprestakuntza Deialdia, honen bidez aukera emango zaie ikastetxe publikoei DBH-ko lehen eta bigarren mailetako ikasleentzako hautazko eskaintza handitzeko, teleprestakuntza modalitateaaren bidez. Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-05-03 Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-06-10 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
elkarrekin bonoak EBAZPENA, Biktimen eta Giza Eskubideen zuzendariarena, hezkuntza arloko Elkarrekin Bonuak Programaren deialdia egiten duena Ikasturtea: 2016-2017 Deialdia ikusi | 2016-03-23 Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-10-14 Memoria bidaltzeko epea: 2016-12-31 Informazio gehiago Itxita - Cerrado
training caravan ikertzaileak gelan Eusko Jaurlaritza eta BC3, Basque Centre for Climate Change, Training Caravan ekimena burutzeko elkartu dira. EAE-ko ikasleen artean ikertzaile izateko bokazioa bultzatzea du helburu.
BC3ko Ikertzaile hautaketa batek ikertzaile-zientzilari karrera zein den aurkeztuko dute DBHko hezkuntza eskola desberdinetan
Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2015-12-17 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Guztiak Eskaera egiteko epea: 2016-01-17 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago
Ebatzita - Resuelta
eskola garraiorako banan-banako diru-laguntzak AGINDUA, Haur Hezkuntzako (2. zikloa), Lehen Hezkuntzako eta DBHko ikasleak eskolara garraiatzeko banakako diru-laguntzak esleipenetarako deialdia egiten duena. Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2015-12-30 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago
zuzendarientzako ordainsari-osagarriaren finkapena ebazpena Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetan zuzendari-kargua egikaritzeari dagokion berariazko ordainsari-osagarriaren zati bat finkatzeko prozedurarako deialdia egiteko dena. Otsailaren 3ko 22/2009 Dekretuan ezarritakoaren ondorioz zuzendari-kargua bete duten pertsonek jasoko dut Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2015-12-02 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2016-01-02 Memoria bidaltzeko epea: Ez dagokio Informazio gehiago Itxita - Cerrado
kulturartekotasuna sustatzeko programak itunpekoak AGINDUA, honen bidez, diru-laguntzetarako deia egiten da ikasle etorkinentzat kulturartekotasuna sustatzeko programak eta ikasle sartu berrien hizkuntza indartzeko programak garatzeko. Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2015-11-05 Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2015-12-05 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
sarezkuntza gelan itunpekoak AGINDUA, honen bidez, dei egiten zaie itunpeko sareko ikastetxeei eta EAEn dauden unibertsitatez kanpoko ikastetxeekin estatutu-harremanak dituzten erakundeei eta federazioei, parte har dezaten baliabide digitalekin irakasteko eta ikasteko Sare_Hezkuntza Gelan izeneko berrikuntzako proiektuan, 2016-2017 ikasturtean. Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2015-08-06 Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2015-09-06 Memoria bidaltzeko epea: Informazio gehiago Itxita - Cerrado
hauspoa ikastetxe publikoen barne-antolamendua berriztatzeko proiektuak EBAZPENA, honen bidez, Hezkuntza, Hizkuntza Politika eta Kultura Sailaren mendeko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei deialdi egiten zaie ikastetxe publikoen barne‐antolamendua berriztatzeko proiektuan parte hartzeko hauspoa. Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2015-04-30 Ebazpena ikusi | 2015-06-29 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2015-05-29 Memoria bidaltzeko epea: ikastetxeak memoria labur bat egingo du eskola‐ikasturtea amaitzen den egunaren ondorengo hamabost eguneko epean. Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
hezkidetza proiektuak publikoak Jarraibideak, hauen bidez, EAEko Lehen Hezkuntzako eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoei dei egiten zaie, hezkidetza eta genero-indarkeriaren prebentzioa lantzeko jarduketa-planak egiteko 2015-2016, 2016-2017 eta 2017-2018 ikasturteetarako. Ikasturtea: 2015-2016 Deialdia ikusi | 2015-03-11 Ebazpena ikusi | 2015-05-07 Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: 2015-03-31 Memoria bidaltzeko epea: hiru ikasturte bakoitzaren ekainak 30a baino lehenago Herri Ikastetxeak/ deialdiak-en "Hezkidetza - osoko jarduketa planak - Justifikazioa" dokumentua aurkeztuko dute Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
curriculum-aniztasuna publikoak Jarraibideak, Hezkuntzako sailburuordeak emandakoak, Hezkuntza Sailaren mendeko ikastetxe publikoei dei egiteko direnak curriculum-aniztasunaren bidez ikaskuntza eta errendimendua hobetzeko programa-taldeak baimentzea eskatzeko. Ikasturtea: 2022-2023 Deialdia ikusi | Ebazpena ikusi | Zehaztapen gehiago Hezkuntza.net atarian Sarea: Publikoa Eskaera egiteko epea: Memoria bidaltzeko epea: Ez da aipatzen Informazio gehiago Ebatzita - Resuelta
Subir