PEG 6 | Zientziarako konpetentzia.

IGF 6 | Competencia científica.

 

 

       

PAM 701 | Programazioa eta robotika Scratch erabiliz.

PAM 701 | Programación y robótica con Scratch.

   
       

 

PEG 7 | Matematikarako konpetentzia.

IGF 7 | Competencia matemática.

 

 

       

PAM 711 | Zenbakikuntza Haur Hezkuntzan.

PAM 711 | Numeración en Educación Infantil.

PAM 712 | Matamatikarako konpetenzia Haur Hezkuntzan.

PAM 712 | Competencia matemática en Educación Infantil.

       

PAM 715 | Matematikarako konpetentzia Lehen Hezkuntzan.

PAM 715 | Competencia matemática en Educación Primaria.

PAM 716 | Matematikarako konpetentzia Bigarren Hezkuntzan.

PAM 716 | Competencia matemática en Educación Secundaria.

 

       

PAM 717 | Problemak ebazteko tailerra Lehen Hezkuntzan.

PAM 717 | Taller de resolución de problemas en Educación Primaria.

 

 

PAM 718 | Problemak ebazteko tailerra Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.

PAM 718 | Taller de resolución de problemas en Educación Secundaria Obligatoria.