PEG | Prestakuntza ekimen globala: matamatikarako konpetentzia.

IGF | Iniciativa global de formación: competencia matemática.

   
       

Problemak ebazteko tailerra Lehen Hezkuntzan.

Taller de resolución de problemas en Educación Primaria.

Problemak ebazteko tailerra Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan.

Taller de resolución de problemas en Educación Secundaria Obligatoria.

 

       

Zenbakikuntza Haur Hezkuntzan.

Numeración en Educación Infantil.

 

Matematikarako konpetentzia Lehen Hezkuntzan [1. zikloan].

Competencia matemática en Educación Primaria [1º ciclo].

       

Matematikarako konpetentzia Lehen Hezkuntzan [2. zikloan].

Competencia matemática en Educación Primaria [2º ciclo].

Matematikarako konpetentzia Lehen Hezkuntzan [3. zikloan].

Competencia matemática en Educación Primaria [3º ciclo].