110/2014 DEKRETUA, ekainaren 17koa, Elkarrekin Bonuen Programa arautzen duena [2014].

174/2012 DEKRETUA, irailaren 11koa, ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko ereduak (IKT heldutasuneko ereduak) onartzen dituena, eta ikastetxeetako heldutasun-mailak egiaztatzeko ziurtagiriak eta zigiluak ezartzen dituena [2012].

 

19/2012 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetzaren Behatokia sortzeko dena [2012].

85/2009 DEKRETUA, apirilaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetzaren Behatokia sortzen duena [2009].

 

AGINDUA, 2009ko apirilaren 1ekoa. Honen bidez, ikastetxeetako teknologia-heldutasunaren ere- dua finkatzen da eta ikastetxeek IKT arloan duten heldutasuna egiaztatzeko ziurtagiria nahiz zigiluak onartzen dira [2009].

AGINDUA, 2008ko martxoaren 10ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan —fondo publikoekin ordaindutakoetan— ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten duena [2008].

 

AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, «Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena [2005].

323/2003 DEKRETUA, abenduaren 23koa, Hizkuntz Normalkuntzako Ulibarri programa arautzen duena [2003].

 

AGINDUA, 1998ko ekainaren 22koa, Unibertsitateaz Kanpoko Hezkuntz Sistemako Ingurugiro Hezkuntzarako Egitaraua onartzen duena [1998].