98/2016 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzarena. [2016].

41/2009 DEKRETUA, otsailaren 17koa, Berritzeguneetako lanpostuen zerrenda onartzen duena [2009-2014].

 

EBAZPENA, 2009ko martxoaren 16koa honen bidez, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroetako (Berritzeguneak) lanpostu-zerrendetako aldaketek zein langile eragiten duten zehazteko prozedurako behin betiko zerrenda argitaratzen da [2009-2012].

42/2009 DEKRETUA, otsailaren 17koa, Berritzeguneetako lanpostuen zerrendako aldaketek zer langileri eragingo dien zehazteko irizpideak ezartzen dituena, eta Berritzeguneetan berriz atxikitzeko prozesua arautzen duena [2009].

 

40/2009 DEKRETUA, otsailaren 17koa, Berritzeguneen egitura, antolaketa eta funtzionamendua arautzekoa [2009].

266/2006 DEKRETUA, abenduaren 26koa, ospitaleko eta etxeko hezkuntza arretarako eta arreta terapeutiko-hezigarrirako lurralde zentroak sortzekoa [2006].

 

AGINDUA, 2005eko martxoaren 16koa, Ingurumenarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegien «Ingurugela» izen espezifikoa onartzen duena [2005].

40/2005 DEKRETUA, martxoaren 1ekoa, ikusteko urritasuna duten ikasleak hezkuntzan barne hartzeko baliabidetegiak sortzen dituena [2005].

 

AGINDUA, 2001eko apirilaren 2koa, merezimendu lehiaketarako deia egiten duena Berritzegune, ISEI eta IIHII hezkuntzari laguntzeko zerbitzuetako lanpostuak betetzeko [2001].

AGINDUA, 2001eko martxoaren 27koa, Prestakuntza eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroen (Berritzeguneak) funtzionamendua eta antolamendua arautzen duena [2001].

 

28/2001 DEKRETUA, otsailaren 13koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegietako (IIHII) lanpostu-zerrenda onartzen duena [2001].

26/2001 DEKRETUA, otsailaren 13koa, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroetako (Berritzeguneak) lanpostu-zerrenda onartzen duena [2001].

 

25/2001 DEKRETUA, otsailaren 13koa, Ikerketarako eta Irakaskuntzaren Laguntza Zerbitzuetako (ISEI, BERRITZEGUNE eta IIHII) lanpostuen hizkuntza eskakizunak eta derrigortasun-datak zehazteko berariazko araubidea finkatzen duena [2001].

15/2001 DEKRETUA, otsailaren 6koa, Prestakuntzan eta Hezkuntzaren Berrikuntzan Laguntzeko Zentroak (Berritzeguneak) sortzen dituena, Hezkuntzarako Laguntza Zerbitzu gisa [2001].

 

202/1989 DEKRETUA, irailaren 19koa, Euskal Autonomi Elkarteko «Ingurugiroarekiko Irakasbideen Hezkuntza eta Ikerketarako Ikastegi»-en sortze eta ihardutze-modua araupetzen dituena [1989-1992].