AGINDUA, 2012ko urtarrilaren 16koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publiko integralen egitura eta antolaketa arautzen
duena [2012].

AGINDUA, 2010eko urriaren 18koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeen izendapen generikoari buruzkoa [2010].

 

185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena [2010].

EBAZPENA, 2009ko otsailaren 16koa. Honen bidez ebazten da Hezkuntza, Saileko Lan Legepeko hitzarmen kolektiboa erregistratu, gordailatu eta argitaratzea [2009].

 

201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa [2008].

EBAZPENA, 2004ko maiatzaren 21ekoa,
Hezkuntza saileko lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako hitzarmen kolektiboaren erregistra eta argitara dadila xedatzen duena [2004].

 

16/1993 DEKRETUA, otsailaren 2koa, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa [1993-2006].