Bilaketaren emaitzak

Atzera
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Sailburuordearen Jarraibideak, 2024-2025 ikasturterako ikastetxe publikoetako hezkuntzako berrikuntza-arduradunei (BeA) buruzkoak. [2024] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEAK, eskola-jazarpeneko egoeren aurrean jarduteko protokoloa eta jokabide suizidan esku hartzeko eta posbentzioa egiteko protokoloa. [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskola-jazarpena | bertsio nabigagarria

Jokabide suizida | bertsio nabigagarria

Monografikoa: elkarbizitza eskola eremuan

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: bidelaguna. [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako jarraibideak: hezkuntza-laguntzako espezialista (HLE), fisioterapiako espezialista, okupazio terapiako espezialista, zeinu-hizkuntzako interprete (ZHI), logopeda, entzumen eta hizkuntzako irakasleak (EHI). [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Ebazpena, ikastetxe eta plangintza zuzendariarena, 2023-2024 ikasturterako atzerriko hizkuntza laguntzaileak esleituko zaizkien euskal autonomia erkidegoko ikastetxe publikoak zehazten dituena. [2023] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Ebazpena, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinak arautzen baitu euskal hezkuntza-administrazioak nola emango dizkien ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxeei ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak. [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: eskolatze osagarriko programak. [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Unibertsitatez kanpoko ikasketen antolamendua. Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan: Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak, Lanbide Heziketako ikastetxeak, Helduen Hezkuntzako ikastetxeak, etab. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Eskola egutegia

Eusko Jaurlaritza. COVID protokoloak: eskola jarduera eta koronabirusa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Osasunerako hezkuntza

Ikastetxeetako protokoloen historikoa

Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, Batxilergoan ikasleak onartzeko (2023-2024 ikasturtea) [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Ikusi onarpen-prozedura guztiak

Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak-oinarri arautzaileak, eskolatze-prozesu arruntetik kanpoko ikasleak eskolatzeko HH, LH eta DBHn, ikastetxe publikoetan eta EAEko ikastetxe pribatu itunduetan... [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedurak HH, LH eta DBH-n (2023-2024 ikasturtea) [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Ikusi onarpen-prozedura guztiak

Eusko Jaurlaritza. EBAZPENA, horren bidez zehaztu dira EAEko ikastetxeetan 2022/2023 ikasturtean zehar oinarrizko konpetentzien diagnostikoa ebaluatzeko prozesuan aurrez ikusitako probak egiteko jarraibideak. [2022] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Ebaluazioa eta hobekuntza, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Curriculumaren norbanako egokitzapenak (CNE) egiteko araudiaren aplikatzea. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Txantiloia eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: kulturartekotasuna sustatzeko programak eta hizkuntza sendotzeko programak. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, jarraibideak emateko unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan euskara eta literaturatik salbuesteko eskabideak ebazteko 2022/2023 ikasturtean. [2022] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Eranskinak

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak (Bizkaia-Gipuzkoa). [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Tutoretza orientabidea

Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak (Araba). [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Tutoretza orientabidea

Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa

Eusko Jaurlaritza. Material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programa. [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

euskadi.eus webgunean ikusi

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak HBSP-PREE. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Proiektua balioesteko irizpideak

Informazio gehiago euskadi.eus webgunean

Eusko Jaurlaritza. Argibideak, AJA onarturik ez duten EAEko ikastetxe publikoetako OOGren osaera ezartzen duena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Hauteskunde-prozesurako osagarrizko jarraibideak (2022-10-03)

Eusko Jaurlaritza. HLBPak dituzten ikasleei buruzko informazioa biltzea eta antolatzeari buruzko ebazpena. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HLBP) dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzkoak. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Dokumentuan aipatutako programa-eredua

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak: autonomia eta irisgarritasuna garatzeko programa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEAK, Hezkuntza sailburuordearenak, Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriei eta... [2018] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Norbanako curriculum egokitzapenei (NCE) buruzko Hezkuntza Sailburuordearen Argibideak. [2018] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Sarrien egiten diren galderak

Eusko Jaurlaritza. Lankidetza hitzarmena, ikaskideen arteko jokabide desegokiak indarkeriazko ekintzak eta eskola jazarpena (bullying-a eta ziberbullying-a)... prebenitzeko neurriei buruzkoa. [2018] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEA, adingabearen babes juridikoari buruzko lege organikoaren 13.5 artikulua aplikatzeari buruzkoa. Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Ikastetxeentzako komunikazioa

Eusko Jaurlaritza. ARGIBIDEAK, hezkuntza laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleek errazago ikasteko eta ikasle horien hezkuntza eta gizarte inklusioa errazago gauzatzeko metodologiak erabiltzeari buruzkoak. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak, Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Hautazko jakintzagaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan [2013] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Zirkulara: osasun arreta berezia eskola orduentan. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Subir