Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen urteko plana egiteko gidoia eta txantiloiak [2024] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Sailburuordearen Jarraibideak, 2024-2025 ikasturterako ikastetxe publikoetako hezkuntzako berrikuntza-arduradunei (BeA) buruzkoak. [2024] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetarako protokoloa, ikasle transei dutenei eta haien familiei laguntzeko [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea
Zuzendarinet. Elkarbizitza eskola eremuan [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Euskal Hezkuntza Sistemarako Irakurketa Estrategia [2024-2027] [2024] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEAK, eskola-jazarpeneko egoeren aurrean jarduteko protokoloa eta jokabide suizidan esku hartzeko eta posbentzioa egiteko protokoloa. [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Monografikoa: «elkarbizitza eskola eremuan»

Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: bidelaguna. [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO HEZKUNTZA ORIENTAZIO PLANA 2023-2026. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzaren, Batxilergoaren eta Lanbide Heziketaren esparruan. [2024] Esparruak: Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Internett familian: erabilera segururako jarraibideak. Gurasoentzat eta beste pertsona heldu batzuentzat. [2024] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
EHAA. AGINDUA, 2024ko urtarrilaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira Haur Hezkuntzako ebaluazioa eta Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titulazioa, hala badagokio [2024] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza, Kurrikulumaren garapena
EHAA. 17/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzarena. Hezkuntza Legea. [2024] Esparruak: Hezkuntza sistema

Monografikoa by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. Elur-egunetako protokoloa. Jarraibide orokorrak [2023] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Arreta goiztiarra hezkuntzaren baitan [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Gida-Protokoloa. Adimen-gaitasun handiko ikasleak identifikatzeko [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Lan-legepeko irakasle eta hezitzaileentzako jarraibideak: hezkuntza-laguntzako espezialista (HLE), fisioterapiako espezialista, okupazio terapiako espezialista, zeinu-hizkuntzako interprete (ZHI), logopeda, entzumen eta hizkuntzako irakasleak (EHI). [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. 76/2023 DEKRETUA, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

EHAA. 77/2023DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

EHAA. 75/2023 DEKRETUA, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

Zuzendarinet. Euskal curriculuma: Curriculumaren bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan [2023] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

75/2023 Dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

77/2023 Dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

76/2023 Dekretua, Batxilergoko curriculuma

Eusko Jaurlaritza. Ebazpena, ikastetxe eta plangintza zuzendariarena, 2023-2024 ikasturterako atzerriko hizkuntza laguntzaileak esleituko zaizkien euskal autonomia erkidegoko ikastetxe publikoak zehazten dituena. [2023] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
VG. «Vitoria-Gasteiz hiri hezitzailea 2023-2030» Hezkuntza Plana [2023] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Ebazpena, Hezkuntzako Sailburuordearena, zeinak arautzen baitu euskal hezkuntza-administrazioak nola emango dizkien ikastetxe publikoei eta itunpeko ikastetxeei ikasleen aniztasunari erantzuteko behar dituzten baliabideak. [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: eskolatze osagarriko programak. [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Unibertsitatez kanpoko ikasketen antolamendua. Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan: Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeak, Bigarren Hezkuntzako ikastetxeak, Lanbide Heziketako ikastetxeak, Helduen Hezkuntzako ikastetxeak, etab. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Eskola egutegia

EHAA. Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren Lege Proiektua. [2023] Esparruak: Hezkuntza sistema
EHAA. JARRAIBIDEA, 2023ko martxoaren 27koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita (...) irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa. [2023] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko orientabideak [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
EHAA. 29/2023 DEKRETUA, zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari (...) buruzkoa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

LOMLOE. Dirección de los centros públicos

LOMLOE. Órganos colegiados de gobierno

Monografikoa ikusi

Eusko Jaurlaritza. Haur Hezkuntzako programazioak prestatzeko gida [2023] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Txantiloiak eskuratu

Eusko Jaurlaritza. COVID protokoloak: eskola jarduera eta koronabirusa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Osasunerako hezkuntza

Ikastetxeetako protokoloen historikoa

Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. Haur Hezkuntza. [2023] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Ikas-egoera diseinatzeko txantiloia

Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. Batxilergoa. [2023] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Txantiloiak eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. Oinarrizko Hezkuntza: Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2023] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Txantiloiak eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, Batxilergoan ikasleak onartzeko (2023-2024 ikasturtea) [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Ikusi onarpen-prozedura guztiak

EHAA. AGINDUA, zeinaren bitartez aurretiazko kontsulta ezartzen baita, Ikaskuntza Berrikuntzarako Zentroa [IDHEZ] eta Hezkuntza Inklusioa Garatzeko Zentroa [HIGAZ] sortzeko xedapen orokorra egiteko proiekturako. [2023] Esparruak: Beste batzuk
EHAA. AGINDUA, 2022-12-27koa, ikasleak eskolatze-prozesu arruntetik kanpo eskolatzeari buruzkoa, HH, LH eta DBHn (...), eta Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta antolatzeko eta jarduteko arauak zehazten dituena. [2023] Esparruak: Hezkuntza sistema, Eskola inklusiboa, Lidergoa zuzendaritza

Ikasle etorri berriak: eskabide orria eta alegazioak

Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak-oinarri arautzaileak, eskolatze-prozesu arruntetik kanpoko ikasleak eskolatzeko HH, LH eta DBHn, ikastetxe publikoetan eta EAEko ikastetxe pribatu itunduetan... [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedurak HH, LH eta DBH-n (2023-2024 ikasturtea) [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Ikusi onarpen-prozedura guztiak

Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko laguntza-gida [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Gidaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. EBAZPENA, horren bidez zehaztu dira EAEko ikastetxeetan 2022/2023 ikasturtean zehar oinarrizko konpetentzien diagnostikoa ebaluatzeko prozesuan aurrez ikusitako probak egiteko jarraibideak. [2022] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Ebaluazioa eta hobekuntza, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-Eremuan Jokabide Suizidaren Prebentzioa, Esku-Hartzea eta Posbentzioa Egiteko Estrategia. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Protokoloaren bertsio nabigagarria by zuzendarinet

JARRAIBIDEAK, jokabide suizidaren esku-hartze eta posasmazio protokoloari buruzkoak [2024]

EHAA. 130/2022 DEKRETUA, azaroaren 2koa, EAEn jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza sustatzen duena. [2022] Esparruak: Ingurumen hezkuntza
EHAA. 2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza eginkizuna be [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman “komunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak” (KSHO) inplementatzeko protokoloa [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Curriculumaren norbanako egokitzapenak (CNE) egiteko araudiaren aplikatzea. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Txantiloia eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Haur eta nerabeen kontrako indarkeriari aurre egiteko euskal estrategia 2022-2025 [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: kulturartekotasuna sustatzeko programak eta hizkuntza sendotzeko programak. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO ORIENTAZIO AKADEMIKO ETA PROFESIONALERAKO SISTEMA: orientazio akademiko eta profesionala hobetzeko diagnostikoa eta orientabideak. [2022] Esparruak: Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Ebazpena, Hezkuntza Sailburuordearena, jarraibideak emateko unibertsitateaz kanpoko hezkuntzan euskara eta literaturatik salbuesteko eskabideak ebazteko 2022/2023 ikasturtean. [2022] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Eranskinak

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak (Bizkaia-Gipuzkoa). [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Tutoretza orientabidea

Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen absentismoaren kudeaketarako jarraibideak (Araba). [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Tutoretza orientabidea

Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa

Eusko Jaurlaritza. Indarkeria matxistaren biktima diren haur, nerabe eta emakumeei arreta emateko ikasteentzako jarraibideak. [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Protokoloaren bertsio nabigagarria by zuzendarinet

Nuria González de la Fuente. PBI · Proiektuen bidezko ikaskuntza. Familientzako informazioa. [2022] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Material didaktikoei eta curriculuma garatzeko baliabideei laguntzeko programa. [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

euskadi.eus webgunean ikusi

Eusko Jaurlaritza. Zer egin emakumeen aurkako indarkeriaren aurrean [2022] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Etxeko indarkeriaren edo sexu-erasoen biktima izan diren emakumeentzako informazio- eta arreta-zerbitzua

Emakunde. Jaietan emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzeko tokiko prozesuak sustatzeko gida [2022] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
BOE. Resolución de 4 de mayo de 2022, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación, sobre la actualización del marco de referencia de la competencia digital docente. [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Monografikoa ikusi

BOE. Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas del Bachillerato. [versión consolidada] [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
BOE. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria. [versión consolidada] [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari arreta emateko programak: Hezkuntza Berariaz Sendotzeko Proiektuak HBSP-PREE. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Proiektua balioesteko irizpideak

Informazio gehiago «euskadi.eus» webgunean

BOE. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Primaria. [versión consolidada] [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
BOE. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil. [versión consolidada] [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. «ERALDATZEN» programa-kontratua, unibertsitatez kanpoko irakaskuntza ematen duten hezkuntza sailaren mendeko ikastetxe publikoentzat (2021-2024) [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Prebentzio zerbitzua. Sorkari. Hezkuntza langileen higadura konpentsatzeko zaintza tresnak [2022] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Irakasle profila [2022] Esparruak: Hezkuntza sistema

Bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2022-01-04) jarduteko protokolo orokorra. 2021-2022 ikasturtea. [2022] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Aintzat hartu beharreko neurriak

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetarako Hezkidetza-Plana egiteko gida. [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Dokumentua: irakasleak

Dokumentua: familiak, AZL-ak eta beste eragile...

Dokumentua: ikasleak

Gidaren bertsio nabigagarria by zuzendarinet

Kanpokoa

INTEF. Marco de Referencia de la Competencia Digital Docente [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen proiektu digitala egiteko gida [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Ikastetxearen proiektu digitala egiteko txantiloia

SELFIE

Gidaren bertsio nabigagarria by zuzendarinet

BOE. Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluación y la promoción en la Educación Primaria, así como la evaluación, la promoción y la titulación en la ESO, el Bachillerato y la FP. [2021] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. Banantze- edo dibortzio-egoeran dauden gurasoentzako gida. Nola jokatu seme-alabekin [2021] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. DBEO. Datuen babesa hezkuntza eremuan. Erregelamentura egokitzeko gidaliburu azkarra. [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema
STEILAS. Jatorri migratzailea duten ikasleen eskola segregazioa Gasteizen [2021] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. «EUSLE» hizkuntza murgiltzeko programa [2021] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Programaren gida

Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2021-10-07) jarduteko protokolo orokorra. 2021-2022 ikasturtea. [2021] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Euskal Hezkuntza-Sistemaren diagnostikoa. 2021 [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema

Euskal Hezkuntza-Sistemaren diagnostikoa. 2021. Aurkezpena

Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2021-08-25) jarduteko protokolo orokorra. 2021-2022 ikasturtea. [2021] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Ikastetxeetan aerosolengatik SARS-CoV-2 transmititzeko arriskua murrizteko gida

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan aerosolengatik SARS-CoV-2 transmititzeko arriskua murrizteko gida [2021] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2021-06-11) jarduteko protokolo orokorra. 2020-2021 ikasturtea. [2021] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
BOE. Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. [2021] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Texto consolidado

Asociación 22q11. Síndrome 22q11. Guía educativa. [2021] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Euskal hezkuntza-sistemaren eraldaketa digitalerako plana [2022-2024] [2021] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. El entorno digital del euskera. Recomendaciones 2021-2024. [2021] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Zuzendarinet. Guía para lectura de la LOMLOE, ley orgánica de modificación de la LOE [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre

Texto de la LOE con modificaciones de LOMLOE

Versión consolidada de la LOE

EHAA. 71/2021 DEKRETUA, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Bizikasi. Ziberjazarpen kasuen aurrean ikastetxeetan jarduteko orientabideak. [2021] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Kanpokoa

INTEF. Plan Digital de Centro. Descripción y guía [2021] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
BOE. Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006 de Educación (LOE) [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

...sobre la dirección

...sobre los órganos colegiados

Monografikoa by zuzendarinet

Euskadiko Eskola Kontseilua. Eskola-zuzendaritza publikoa. Esparruak eta pertzepzioak praktikatik. [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. 1 motako diabetesa duten ikasleei eskola eremuan arreta emateko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Jokabide-gainezkatzea dagoenean krisian esku hartzeko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Euskadiko Hezkuntza Sistema 2017-2018 / 2018-2019. Txosten exekutiboa. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Txosten osoa ikusi

Berritzeguneak. Proposamen inklusiboak. Hezkuntza-Laguntza berariazko premiak dituzten ikasleekin esku-hartzea (HLBP). [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

I ERANSKINA. Ikaslearen informazioa

II. ERANSKINA. Ikasleari egokitutako plana

Eusko Jaurlaritza. Argibideak, AJA onarturik ez duten EAEko ikastetxe publikoetako OOGren osaera ezartzen duena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Hauteskunde-prozesurako osagarrizko jarraibideak (2022-10-03)

Lekeitioko Eskola Publikoa. TALENTUZ Lehen Hezkuntzan. [2020] Esparruak: Metodologiak praktika onak

Kanpokoa

Redecker, C. Irakasleen gaitasun digitalerako esparru europarra [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Marco Europeo para la competencia digital del profesorado (DigCompEdu)

Euskadiko Eskola Kontseilua. Euskadiko Eskola Kontseiluaren udal-partaidetzaren proposamena eta prototipoa. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. Udalaren haur-eskolen sarearen Hezkuntza-Proiektua. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Bizkaiko Foru Aldundia. Bizkaiko arreta goiztiarreko balorazio taldearen (AGBT) jardunbide egokien gida [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa
Berritzeguneak. Irakas-digitala formazioa 2020-2021. Irakasleak konpetentzia digitaletan trebatzeko prestakuntza. A eta B modalitateak. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: Arreta Goiztiarra Hezkuntzaren Baitan. Bigarren fasea: detekzio espezifikoa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa

Eskalak eskuratu

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2020-06-24) jarduteko protokolo orokorra. 2020-2021 ikasturtea. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

2020-09-08 jarduketa-protokolo osagarria

2020-2021 ikasturtearen hasierarekin lotutako protokoloen eskema

diagramak: zer egin kontaktuak eta sintomak daudenean

Eduardo Pérez. Zuzendaritza-funtzioaren garapena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. EAE-n entzumen-desgaitasuna duten ikasleentzako hezkuntza-erantzuna. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
LAPZ Eusko Jaurlaritza. Laneko arriskuen prebentziorako neurriak (2020-07-20) EAEko ikastetxeetan COVID 19rekiko esposizio arriskuaren aurrean. 2020-2021 ikasturtea. Ikastetxeen kontingentzia-planak, egoera posibleetan, ikasgeletara itzultzean. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Nola jokatu pertsona batek ikastetxean dagoela, COVID-19rekin bateragarria den sintomatoligia duenean

Berritzeguneak. Ingurune birtualeko ikas-irakaskuntza garatzeko orientabideak. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Kanpokoa

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. HLBPak dituzten ikasleei buruzko informazioa biltzea eta antolatzeari buruzko ebazpena. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzeguneak. Hezkuntza laguntzaren berariazko premia duten ikasleen familientzako orientabideak (HLBP). [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Alderdi sozio-emozionalak eta talde kohesioa lantzeko proposamena: ikasitakotik bideari ekiten. BH [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Berritzegune Nagusia. Alderdi sozio-emozionalak eta talde kohesioa lantzeko proposamena: ikasitakotik bideari ekiten. LH [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

EAEko Berritzeguneak. Zenbait jarduera udan egiteko. DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

EAEko Berritzeguneak. Zenbait jarduera udan egiteko. LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Gipuzkoako Foru Aldundia. Violencia sexista durante la crisis sanitaria. Guía para las administraciones locales [2020] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Alarma egoerari lotutako ikasleen zehar-konpetentzien garapena. Egoeraren ezagutzatik hezkuntza esku-hartzeko bidea egiten. LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Berritzegune Nagusia. Alarma egoerari lotutako ikasleen zehar-konpetentzien garapena. Egoeraren ezagutzatik hezkuntza esku-hartzeko bidea egiten. DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

LAPZ Eusko Jaurlaritza. Laneko arriskuen prebentziorako neurriak (2020-05-07) EAEko ikastetxeetan COVID 19rekiko esposizio arriskuaren aurrean. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskadiko Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean jarduteko protokolo orokorra 2019-2020 ikasturtearen amaieran. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Protokoloaren laburpena

Protokoloaren eskema

Kartela eskuratu

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa by zuzendarinet

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa by zuzendarinet

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. El duelo en las niñas, niños y adolescentes. [2020] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
LAPZ Eusko Jaurlaritza. SPRL-aren proposamena(v. 2020-04-13): EAEko ikastetxe publikoetan COVID-19ren eraginpean egoteko arriskua murrizteko jarraitu beharreko urratsak. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Jarduketa eta estrategia metodologiko inklusiboak [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzia Plana. 2019-2020 ikasturtearen amaiera. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Familientzako orientabideak

HLBPak dituzten ikasleen familientzako orientabideak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Familientzako gida. Hezkuntza [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Adimen gaitasun handiko ikasleei hezkuntza-arreta emateko plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. Desgaitasun egoeran dauden pertsonei erreferentzia egiten dien terminologia. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa
Arabako Berritzeguneak. Curriculum-garapenerako dekretuak irakurtzeko gida. [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma

Eusko Jaurlaritza. Eskoletako jolastokiak eraldatzeko proiektu parte-hartzaileak egiteko gida. [2019] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Kanpokoa

Comisión Europea. La educación digital en los centros educativos en Europa (informe Eurydice). [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboa garatzeko esparru-plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Bertsio nabigagarria by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorri berriaren hasierako ebaluazioa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
EHAA. 84/2019 DEKRETUA, ekainaren 11koa, zeinaren bidez arautzen baita hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan. [2019] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari erantzuteko plana. Egiteko gida. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Gidaren bertsio nabigagarria by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. Braille irakurketa-idazketaren irakaskuntzarako gida. Ikaskuntzen programazio didaktikorako eduki eta materialen analisia eta egituraketa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Harrera Plana. Ikasle berrien eta haien familien harrera bideratzeko jardunbideak. Ikastetxeetarako gida praktikoa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Ministerio de Igualdad. Pacto de Estado en materia de violencia de género. Texto refundido Congreso + Senado (13-05-2019) [2019] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Resumen del Pacto de Estado en materia de violencia de género

sitio web Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género

Eusko Jaurlaritza. Jarraibideak, hezkuntza-laguntzako berariazko premiak (HLBP) dituzten ikasleei baliabide personal espezifikoak esleitzeko prozedurari buruzkoak. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Dokumentuan aipatutako programa-eredua

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleak: autonomia eta irisgarritasuna garatzeko programa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. EAEko Hezkuntza-Sistema hobetzeko plana. Jarraipena 2016-2018. [2019] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza sistemarako II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023. [2019] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

Bertsio nabigagarria by zuzendarinet

BOE. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales. [2018] Esparruak: Hezkuntza sistema, Informazio teknologiak IKT

versión consolidada

Eusko Jaurlaritza. Atzerritar jatorriko ikasleen eskolatzea EAEko eskola-sisteman. [2018] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEAK, Hezkuntza sailburuordearenak, Musikako eta Dantzako ikasketa profesionalak eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza eta Batxilergoa aldi berean egiteko aukera ematen duten neurriei eta... [2018] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Norbanako curriculum egokitzapenei (NCE) buruzko Hezkuntza Sailburuordearen Argibideak. [2018] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Sarrien egiten diren galderak

Eusko Jaurlaritza. Office 365 hezkuntza. Eskuliburua. [2018] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentziak lantzen. Metodologia eta ebaluazioa. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentziak lantzen. Zehar konpetentziak: metodologia eta ebaluaziorako orientabideak. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorra. [2018] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. Haur Hezkuntza. [2018] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko zehar konpetentziak eskuratzeko prozeduren eta jarreren artxiboa. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2015-2017 txostena. [2018] Esparruak: Hezkuntza sistema
Berritzegune Nagusia. Maiatzak 17, LGTB-fobiaren aurkako eguna. «LGTB- fobiaren aurrean zer egiten duzu?». [2018] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Lankidetza hitzarmena, ikaskideen arteko jokabide desegokiak indarkeriazko ekintzak eta eskola jazarpena (bullying-a eta ziberbullying-a)... prebenitzeko neurriei buruzkoa. [2018] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
EHAA. 33/2018 DEKRETUA, martxoaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen «practicuma»ri buruzkoa.... [2018] Esparruak: Beste batzuk

Monografikoa ikusi

«euskadi.eus» webgunean ikusi

Eusko Jaurlaritza. Arrue ikerketa 2011-2015. EAEko ikasleen euskararen erabilera eskola gironan. Txosten exekutiboa. [2018] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Emakunde. “EAEko Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerako VII. Plana. [2018] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Bertsio laburtua

EHAA. 1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, EAEko HH, LH, DBH, Batxilergoa eta Lanbide Heziketan ikasleak onartu eta eskolatzeari buruzkoa... [2018] Esparruak: Hezkuntza sistema, Eskola inklusiboa, Lidergoa zuzendaritza

Onartzeko eta matrikulatzeko prozesua «euskadi.eus»-en

ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen 2016ko azterketa. [2017] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Arrue ikerketa 2011-2015. EAEko ikasleen euskararen erabilera eskola gironan. [2017] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Bigarren Hezkuntza. [2017] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
EOSLATP. Guía para la evaluación de las direcciones escolares. [2017] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

2012-05-25eko AGINDUA, ebaluazio-prozesuari buruzkoa

EOSLATP. Guía para la evaluación de la práctica docente. [2017] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Curso on line

EHAA. 186/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda. [2017] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Ikuspegi. Haur eta gazteen aniztasuna EAEn. (Oker izendatutako) bigarren belaunaldiak. [2017] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Lehen Hezkuntza. [2017] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Maiatzak 17, LGTB-fobiaren aurkako eguna. «Gure ikastetxean ez dago lekurik LGTB fobiarentzat». [2017] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Lehen hezkuntzako curriculumeko helburu orokorretatik abiatuta, ebaluazio-erizpideak ikasmailen arabera egokitzeko proposamena. [2017] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Adoptatutako ikasleei eskola inklusiboan eman beharreko hezkuntza-erantzuna. [2017] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin. 2016ko ikerketa. [2017] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Genero berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin. [2017] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskal hezkuntza-sisteman sartzen diren irakasleentzako gida. [2017] Esparruak: Hezkuntza sistema

Kanpokoa

UE. The Digital Competence Framework for Citizens [2017] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Emakunde. Sexu-jazarpenari eta jazarpen sexistari aurre egiteko protokoloa. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Gaztaroko artritis idiopatikari buruzko gida laburra. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. 2016-2017 ikasturtea. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Txantiloia eskuratu «Arloaren edo irakasgaiaren urteko programazio didaktikoa»

Txantiloia eskuratu «Arazo egoera batetik abiatuta unitate didaktikoaren programazioa»

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Haur Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Helduen Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Oinarrizko Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Eusko Jaurlaritza. Ikusmen desgaitasuna duten ikaskeen hezkuntza-inklusioa. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa
EHAA. 127/2016 DEKRETUA, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

127/2016eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa ikusi

Eusko Jaurlaritza. Transexualitate-egoeran daudenei arreta integrala emateko gida. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Sexualitatearen koloreak. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Eskolabidea. Guía para el desarrollo de proyectos locales de caminos escolares. [2016] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Diru-laguntza, laguntza, beka eta sarietan emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak txertatxeko gida. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020 planaren hezkuntza eredu pedagogikoaren araberako ebaluazio sistema propioa. [2016] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua egiteko gida. [2016] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Gidaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Ildo estrategikoen garapenari lotutako araudia, planak, programak eta deialdiak. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Protokoloaren bertsio nabigagarria

EHAA. 98/2016 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzarena. [2016] Esparruak: Beste batzuk
Gipuzkoako Berritzeguneak. XXI. gizaldirako irakaskuntza. Ikaskuntza kooperatiboa. IK/KI programa Gipuzkoan. [2016] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebenzioarako esku-liburua. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Elkarbizitza Plana egiteko gida. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Gidaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEA, adingabearen babes juridikoari buruzko lege organikoaren 13.5 artikulua aplikatzeari buruzkoa. Sexu Delitugileen Erregistro Zentralaren ziurtagiri negatiboa. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Ikastetxeentzako komunikazioa

Emakunde. Emakumeen genitalen mutilazioari aurrea hartzea hezkuntza esparruan. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeei zuzendutako protokoloa, ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. EAEko Hezkuntza-Sistema hobetzeko plana. Bikaintasunerantz ekitatean oinarrituta. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema

Planaren eskema

Planaren aurkezpen laburra

Hezkuntza eredu pedagogikoaren markoa

Berritzegune Nagusia. Hezkidetza ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
EHAA. 13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Behatzeko eskalak

Monografikoa ikusi

Informazio gehiago «inklusiogunean»

Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2013-2015 txostena. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema
EHAA. 237/2015 DEKRETUA, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Abenduaren 22ko 237/2015 Dekretuaren Eranskina (word formatoan)

Monografikoa ikusi

EHAA. 236/2015 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa ikusi

Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinentzako hezkuntza-arretarako II plana, eskola-eredu inklusibo eta kulturartekoaren esparruan 2016-2020. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
ISEI-IVEI. Hezkuntza bikaintasunerantz. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza, Ebaluazioa eta hobekuntza

Hezkuntza hobetzeko planaren aurkezpena

ISEI-IVEI eta EHU-UPV. Eskolaren eraginkortasuna Euskadiko ikastetxeetan. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Osasun larrialdiak eskolan. Ikastetxeetarako gida. [2015] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Bizimodu osasuntsua Osasun Sailaren web gunean

Berritzegune Nagusia. Ez ikusiarena egin. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. [2015] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: Arreta Goiztiarra hezkuntza baitan. Arreta Goiztiarreko Marko-plana. Lehenengo fasea: garapenaren ohiko zaintza. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa

Eskalak eskuratu

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Kanpokoa

Kampylis, P. Aro digitalean ikaskuntza eraginkorra sustatzen. Europako markoa arlo digitalean gai diren hezkuntza erakundeentzat [2015] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Marco Europeo para la competencia digital del profesorado (DigCompEdu)

ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen 2014ko azterketa. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Berritzegune Nagusia. Irakasleen konpetentzia digitala. [2015] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Mapa | Irakasleen konpetentzia digitala

Vitoria-Gasteizko Udala. Gatazkak era baketsuan konpontzea. Hezitzaileentzako baliabide eta esperientzia praktikoen gidaliburua. [2015] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2015-2016. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza eskubidea bermatzeko programa. Eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea Bizkaiko Lurraldean. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Ana M. García de Motiloa. Ospitalerako ipuinak. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza

Ipuin bilduma dropbox-en

Berritzegune Nagusia. Unitate didaktikoak egitea eta ebaluaztea hezkuntza esparru berrian. [2015] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Las relaciones entre familia y escuela. Expreiencias y buenas prácticas [2015] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Programa hispano-marroquí de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. [2015] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Emakunde. Kirolean emakumeen kontrako sexu-jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida. [2015] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Ministerio de Educación. Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas práctica. XXIII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida. [2015] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren datuak Euskadin 2013-2014. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
EHAA. 69/2015 DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari –hezkuntza arloan eskumenak dituen sailak finantzatutakoari– buruzkoa. [2015] Esparruak: Beste batzuk

Testo konsolidatua

«euskadi.eus» webgunean ikusi

UNESCO. Hezkuntza berraztertzea: mundu osoko ongia lortzeko bidea? [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
BOE. ORDEN ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. [2015] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Ebaluazioa eta hobekuntza, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Adi-Adian Hezkuntza moduloa. [2014] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Adi-Adian Hezkuntza moduloa. Gida didaktikoa. [2014] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen azterketa eta balorazioa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
EHU. Ezgaitasunak dituzten ikasleen arreta UPV/EHU. [2014] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
ISEI-IVEI. Hezkuntza marko hirueledunaren esperimentazio prozesuaren ebaluazioa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Genero-desberdintasuna eta sexismoa gizarte-sareetan. [2014] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna. Hobekuntza proposamenak. [2014] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Curriculuma aberastea [2014] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2012-2013 txostena. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hasierako plangintza. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indakeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana. [2014] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Kanpokoa

FIAPAS. Signos de alerta de problemas auditivos en la infancia. [2014] Esparruak: Eskola inklusiboa

Biblioteca virtual FIAPAS

Eusko Jaurlaritza. Prest Gara. Ikasten duen komunitatea. Hezkutza Sailburuordetzaren prestakuntza plana. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema
Consejo Escolar de Euskadi. Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa | LOMCE. Texto integrado en la LOE actualizada a 4-12-2013. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema

Presentación del texto integrado de la disposición

Eusko Jaurlaritza. ARGIBIDEAK, hezkuntza laguntzako premia espezifikoak dituzten ikasleek errazago ikasteko eta ikasle horien hezkuntza eta gizarte inklusioa errazago gauzatzeko metodologiak erabiltzeari buruzkoak. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak, Metodologiak praktika onak
Berritzegune Nagusia. Programazio didaktikoen elaborazioa. [2013] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Ikasleak hiztun. 2011ko Arrue proiektua. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskara EAEn: gaitasuna, erabilera eta iritzia. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskadi eta drogak 2012. [2013] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn. 2012ko ikerketa. [2013] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua egiteko gida. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Gidaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Gurpil gainean borobil-borobil: bizikleta segurtasunez erabiltzeko familia-gida. [2013] Esparruak: Beste batzuk
EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako ikasketa-burutzak eta idazkariak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
ISEI-IVEI. Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko orientabideak. Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Txantiloia eskuratu

Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Batxilergoa. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Haur eta Lehen Hezkuntza. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Hobekuntza proposamenak. [2013] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. Irakurketa lantzeko orientabideak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Irakurketa lantzeko orientabideak. Lehen Hezkuntza. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Nerabeen sexualitatea Euskal Autonomi Erkidegoan. [2013] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. 2013-2016ko bake eta bizikidetza plana. Gizartea elkartzea helburu. Proposamena. [2013] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
EAEko Hizkuntza ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza egitasmoak. Hezkuntza Zerbitzuei aurkezpen-ekitaldia [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2010-2012. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema
Berritzeguneak. Hezkuntza orientabideak. Adimen gaitasun handiko ikasleak. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Hautazko jakintzagaiak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan (DBH) eta Batxilergoan [2013] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Irakas-praktikaren hobekuntza. Autoebaluazio esperientzia. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Berritzeguneak. Adimen gaitasun handiko ikasleak. Jarduera plana. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. 174/2012 DEKRETUA, irailaren 11koa, ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko ereduak (IKT heldutasuneko ereduak) onartzen dituena, eta ikastetxeetako heldutasun-mailak egiaztatzeko ziurtagiriak eta zigiluak ezartzen dituena. [2012] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

2017-10-16ko AGINDUA, 174/2021 Dekretuaren eranskina eguneratzen duena

Eusko Jaurlaritza. Azterkosta. Gida diokotomikoa. [2012] Esparruak: Ingurumen hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ibaialde. Gida diokotomikoa. [2012] Esparruak: Ingurumen hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-indartzeko banakako plana (HIBP) egiteko orientabideak. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Bizikidetza eta bakerako hezkuntza EAEko ikastetxeetan. [2012] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Gidaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko plana 2012-2015. [2012] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Emakunde. Desgaitasuna duten Europar Batasuneko emakumeen eta nesken II manifestua. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko plan estrategikoa 2012-2016. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko Memoria egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Gidaren bertsio nabigagarria

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako zuzendaritzak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. Dimentsioak eta ebaluazio-irizpideak [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Emakumeen kontrako indarkeria matxista EAEn: pertzepzioa, eragina eta segurtasuna. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Matematikarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Ikasten ikasteko konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Giza- eta arte-kulturarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Informazioa tratatzeko eta teknología digitala erabiltzeko konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun segururako hezkuntza: tutoretzarako aukera. [2012] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak. Bizipenak eta eskariak. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Kanpokoa

UNESCO. Lucha contra la exclusión en la educación. Guía de evaluación de los sistemas educativos rumbo a sociedades más inclusivas y justas. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa
Berritzegune Nagusia. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
EHAA. 73/2012 DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa, EAEko ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntzagaitasunaren betekizunak ezartzen dituena. [2012] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Dekretuaren eranskina eguneratzeko agindua

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Arabako lurraldean eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
EHAA. 19/2012 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetzaren Behatokia sortzeko dena. [2012] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2008-2010. [2012] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Ikas Elika. Elikagaien segurtasunerako. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
BOE. Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeñen sus funciones en las etapas de Educación Infantil y de Educación Primaria reguladas en la LOE. [2011] Esparruak: Hezkuntza sistema
Berritzegune Nagusia. Hezkuntza sareak Euskal Hezkuntza Sisteman. [2011] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Marko Hirueledunaren esperimentazio prozesua. [2011] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Osakidetza. GIB/HIESA-ren, sexu bidez transmititutako infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gidaliburua. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza Sailaren arloan. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Ana M. García de Motiloa. Bost papagai. Ospitalerako ipuinak. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza

Kanpokoa

Batzuk. Egokitzen. Dibortzio egoeren aurrean eskolan beharrezkoak diren jardunbide egokien eskuliburua. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetako Teknologia-heldutasunaren Eredua eta Adierazleen eta ebidentzien taula. [2011] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

174/2012 Dekretua «Ikastetxeetako Teknologia-Heldutasunaren Eredua»

Nortasun korporatiboaren eskuliburua

Osakidetza. GIB/HIESA-ren, sexu bidez transmititutako infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa. Gazteentzako gida. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Laneko gatazka badut. Zer egin behar dut? [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Elkarbizitza behatokia sortzeko eta urteko elkarbizitza plana egiteko gida. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

CD-a eskuratu

EMICI. Ziberbullying kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloa. [2011] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Lehentasunezko jarduera eremuak 2011-2014 [2011] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Bikoteka irakurtzen. Berdinen arteko tutoretza-programa, ikasle eta familiekin irakurtzeko gaitasuna hobetzeko. [2011] Esparruak: Metodologiak praktika onak
EHAA. AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza Sailaren arloan. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Teknologia ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Plastika eta Ikus-Hezkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Musika ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Gorputz Hezkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Matematika ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Zientzia hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Natur Zientziak ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Zientzia hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Atzerriko Hizkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskara eta Literatura ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Berritzegunea G01. Ikastetxearen Curriculum Proiektua (ICP) egiteko eta birmoldatzeko gida. [2011] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Sexu erasoak. Nola bizitzen diren, nola ulertzen diren, eta nolako arreta ematen zaien. [2011] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Petrirena, Patxi. Hizkuntza Prestakuntza [23]. Estilo-liburuaren 7. atala. Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak [2011] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Zer egin zorriak edo bartzak daudenean? [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. "Diabetesa" duten haurrekin jarduteko oinarrizko arauak. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskadi eta drogak 2010. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Etxebarria, Jose Ramón. Hizkuntza Prestakuntza [22]. Estilo-liburuaren 6. atala. Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak. [2011] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Mikelatsen helburua: mugikortasun segurua. [2010] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Mikel eta Sara: lehenengo-lehenengoa, mugikortasun segurua. [2010] Esparruak: Beste batzuk
EHAA. 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. [2010] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Testu konsolidatua

Eusko Jaurlaritza. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza. Jardunbide egokien gidaliburua. [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Aurkezpena

Haurreskolak Patzuergoa. Printzipio orokorrak eta erabaki metodologikoak. Helburu orokorrak eta lanerako edukiak. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa [e-dossier]. [2010] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza
Batzuk. Arreta goiztiarreko eredua Euskal Autonomia Erkidegorako. [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Hizkuntzen ebaluazioa Europako erreferentzi markoan [e-dossier]. [2010] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Plangintza eskola eremuan. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

BAKEAZ. Marka uzten diguten istorioak. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria desligitimatzea. Euskal Plana Birformulatzea 2008-2011. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Bakerako urratsak. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Kanpokoa

Ararteko. Eskubideen uhartea. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Beste argitalpen batzuk ararteko.net web gunean

Haurreskolak Patzuergoa. Hezkuntza premia bereziak Haurreskolak Patzuergoan. [2010] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
EHAA. 194/2010 DEKRETUA, uztailaren 13koa. Honen bidez, DBH eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak ezartzen dira, baita zein eragin izan behar duen goi-mailako... [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
EHAA. 185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Beste batzuk

informazio gehiago euskadi.eus webgunean

Eusko Jaurlaritza. Baliabide gida, sexu-esplotazioarako gizakiak salerosteari buruz. Profesionalak eta herritarrak. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Haurreskolak Patzuergoa. Hezkuntza proiektua. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Guía de buenas prácticas en las relaciones entre familias inmigrantes y escuela. [2010] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Baliabide gida, sexu-esplotazioarako gizakiak salerosteari buruz. Nortzuk izan daitezkeen biktimak. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Kanpokoa

Emakunde. EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. Plana. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Jolas gaitezen [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa

CDa eskuratu

Berritzegune Nagusia. Elkarbizitza-plana egiteko eredua eta orientabideak [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Gómez, Oskar. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [24]. "Web Orriak Sortzen Nvu/KompoZer Erabiliz". [2010] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Euskal materialgintza
Herraiz, Aitor. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [23]. "Elektrizitatea ulertzeko ariketak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Dudagoitia, Roberto. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [22]. "Materialen propietateak neurtzeko saiakuntzak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Arronategi, Nagore. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [21]. "SPOTSTOP Publizitatearen mintzaira". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Idoiagabeitia, Aitor. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [20]. "Makinak: elementuak eta sistemak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2006-2008. [2010] Esparruak: Hezkuntza sistema
Pedrosa, Damián. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [19]. "Marxen filosofia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [18]. "Geometria deskribatzailea. Ariketak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Álvarez, Victoria. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [17]. "Descartes eta arrazoi modernoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Irizar, José. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [16]. "Antzinako Egipto eta Mesopotamia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Leturiondo, Ramón. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [15]. "Euskal artea aztergai (Zenbait ibilbideren proposamena)". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Olaziregi, Begoña. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [13]. "Filosofia: 5 filosofo. Platon, Tomas Akinokoa, Kant, Nietzsche, Wittgenstein". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
García, Mª Jesús. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [12]. "Bolumena". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Axpe, Gema. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [11]. "Ekonomia-politika. Merkataritza saila eta marketina". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad y Política Social. Criterios generales de actuación frente a la gripe pandémica A (H1N1) en el ámbito escolar. [2009] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Urrutia, Peru. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [10]. "Logika sinbolikoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Idoiagabeitia, Alex. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [9]. "Motorrak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Enfedaque, Julian. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [8]. "XIX. eta XX. mendeetako gizarte-filosofia: liberalismoa, marxismoa eta komunismoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Goñi, Elias. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [7]. "Filosofiaren historia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [17]. "Datu-Baseak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Erauzkin, Leire . Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [16]. "Aurrekontuak eta hornikuntza ostararitzako enpresetan". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Consejo Escolar de Euskadi. Euskadiko ikastetxe publikoetako zuzendaritzari buruzko azterlan berria. [2009] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Aurkezpena

EHAA. 12/2009 DEKRETUA, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2009] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

xedapena ikusi EHAAn

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin. 2009ko ikerketa. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskal eskola inklusiboa garatzeko ekintza plana. [2009] Esparruak: Eskola inklusiboa

«Eskola inklusiboak: eskolak denontzat dira»

«Antolaketa eta metodologia inklusiboa»

Modelos de atención a la diversidad

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen eskola giroko hizkuntza erabileraren azterketa. [2009] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak. [2009] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikasle ijitoen eskolaratzea. [2009] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia-eta osasun kulturarako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia-eta osasun kulturarako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Alberdi, Andrés. Hizkuntza Prestakutza [18]. Estilo-liburuaren 5. atala. ESTANDARIZATU GABEKO SOLASAK nola eman ikasliburuetan. [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
González, Mª Itziar. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [15]. "Enpresa txikiaren kudeaketa: lana, zerga sistema eta administrazioa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
EHAA. 23/2009 DEKRETUA, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2009] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

xedapena ikusi EHAAn

EHAA. 21/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena [2009] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Testu kontsolidatua

Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak Lehen Hezkuntzan. Material didaktikoa - Proiektuak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Oinarrizko hezkuntza-konpetentziak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko 201/2008 DEKRETUA aplikatzeko gida. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa

Eskema by zuzendarinet

Emakunde. Etxeko tratu txarrak eta sexu indarkeria jasaten dituzten emakumeei harrera hobea egiteko erakundeen arteko II. Akordioa [2009] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
EHAA. 201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Eskema by zuzendarinet

Etxeberria, Iñigo. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [6]. "Sexismoa maitagarrien ipuinetan". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Agirrebeitia, Gloria. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [5]. "Oinarrizko mekanika. mugimenduen transmisioa, makina arruntak eta mekanismoak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Urretabizkaia, Kristina. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [4]. "Arte-marrazketa". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Otxoa de Bakedano, Miren. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [3]. "Energia-baliabideak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Achalandabaso, Rosario. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [2]. "Mikroekonomiaren oinarriak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Elkarbizitza behatokia sortzeko eta urteko elkarbizitza plana egiteko gida. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

CDa eskuratu

Ortega, Rosa. Tutoretza bigarren hezkuntzan. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea

CDa eskuratu

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak euskadin. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Angulo, Araceli. Tutoretza lehen hezkuntzan. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea

CDa eskuratu

Landa Xabier, Olaizola Eusebio. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [14]. "Fabrikazio mekanika. Material osagarria. I. Oinarrizko matematika ariketak mekanikaren munduan. II. Mekanikako oinarrizko teknologia". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko hezkuntzarako tutoretza plana egiteko orientabideak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 3. mailak. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Eskola 2.0. Irakasle eta ikasleentzako gaitasun mapak. Esparru teorikoa. [2008] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Eskola 2.0. IKT prestakuntza mapa

Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko hezkuntzarako tutoretza plana egiteko orientabideak. Lehen hezkuntzako 1. zikloa. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea
Otermin A., Pascual M. . Natur zientziak. LHko 3. zikloa eta DBHko 1. zikloa. [2008] Esparruak: Zientzia hezkuntza

CD-a eskuratu

ISEI-IVEI. Europaren dimentsioa hezkuntzan [e-dossier]. [2008] Esparruak: Europar dimentsioa

Kanpokoa

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gipuzkoan emozioak: ezagutu, ikasi, landu, bizi. ADIMEN EMOZIONALA. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun segururako hezkuntza. Konpetentzien gida. [2008] Esparruak: Beste batzuk

Kanpokoa

Emakunde. Euskararen erabilera ez sexista. [2008] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Adoptia 3. Guía para niños adoptados y niñas adoptadas. [2008] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Guía para la elaboración o remodelación del Proyecto Curricular de Centro [2008] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Kanpokoa

Emakunde. Guía de lenguaje para el ámbito educativo. [2008] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak EAEko hezkuntza sisteman. [2008] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Mujika, Alfontso. Hizkuntza Prestakuntza [17]. Estilo-liburuaren 4. atala. LETRA LARRIAK erabiltzeko irizpideak. [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
EHAA. 2008-03-10eko AGINDUA, agindu honen bitartez, EAEko ikastetxeetan —fondo publikoekin ordaindutakoetan— ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten da. [2008] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Testu bategina

Larrañaga, Xabier. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [1]. "Arte Klasikoa. Grezia eta Erroma (iruzkigintzarako testuak)". [2007] Esparruak: Euskal materialgintza
EHAA. 175/2007 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2007] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

xedapena ikusi EHAAn

Terceño, Mª Auxi. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [13]. "Lan prestakuntza eta orientabidea, lan zuzenbidea". [2007] Esparruak: Euskal materialgintza
ISEI-IVEI. Eskola uztea DBHko bigarren zikloan. [2007] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Ikasle etorkinak [e-dossier]. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
ISEI-IVEI. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan, egoera berri bat. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. Euskara eta Europako markoa [e-dossier]. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Internality. Mapa visual de la web 2.0. [2007] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Bakearen eta Giza Eskubideen Hezkuntzako Euskal Plana 2008-2011. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Socratesetik etengabeko ikaskuntza programara 2000-2007. [2007] Esparruak: Europar dimentsioa
Eusko Jaurlaritza. Euskal Hezkuntza Sistemaren antolakuntza eta ezaugarriak. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2007-2010. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
Gobierno Vasco. Plan para la extensión de las Comunidades de Aprendizaje dialógicas y del Aprendizaje Dialógico. [2007] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinak. Familiei informazioa helarazteko ikastetxeentzat dokumentazio lagungarria. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxe publikoetako langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Kulturartekotasunerako eta etorri berrien inklusiorako programa. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoa EAEn. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
BOE. LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. [2007] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Texto consolidado (7-09-2022)

Eusko Jaurlaritza. Etorkinentzako informazioa EAEko hezkuntza sistemari buruz. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Ingelesez

Frantsesez

Portugesez

Errusieraz

Euskadiko Eskola Kontseilua. Hizkuntz ereduei buruzko Euskadiko Eskola Kontseiluaren akordioa. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
ISEI-IVEI. Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin. Bigarren Hezkuntza. [2006] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Bide-hezkuntza lehenengo urteetan. [2006] Esparruak: Beste batzuk
ISEI-IVEI. Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin. Lehen Hezkuntza. [2006] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ume gorra eskolatzeri buruzko galde-erantzunak. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza lan-ingurunean lehen laguntza. [2006] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Zirkularra: osasun arreta berezia eskola orduetan. [2006]

Eusko Jaurlaritza. Osasun-arazoei nola egin aurre eskolan: larrialdiak eta arazo bereziak eskolan. Laguntza-materiala. [2006] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Zirkularra: osasun arreta berezia eskola orduetan. [2006]

Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzaren eta komunikazioaren garapena esku hartzeko eredu inklusiboaren barruan. [2006] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Zirkulara: osasun arreta berezia eskola orduentan. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Evaluación de la Educación Primaria 2004. [2006] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza

Kanpokoa

Eudel. Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko tokiko protokoloak eta neurriak hartzeko jarraibide-gida. [2006] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Adoptia 2. Guía de postadopción para profesionales de la educación y agentes sociales. [2006] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Emakunde. Emakumeen kontrako tratu txarren eta sexu-indarkeriaren aurrean jarduteko gizarte zerbitzuetako profesionalentzako gida. [2006] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
BOE. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) [2006] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Versión consolidada de la LOE

Eusko Jaurlaritza. Derrigorrezko Eskolaldirako Euskal Curriculuma. Euskal Curriculuma baloratzeko eta hobetzeko proposamena. [2006] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 3. AFN-H sindromea duten ikasleekin jarduteko gida. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 2. Minbizia duten haurrak heztea. [2005] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Hezkuntza premia bereziak lehen hezkuntzan euskal sistemaren erantzuna. [2005] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
EHAA. AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, «Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena [2005] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Infografia interaktiboa by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. Adoptia 1. Guía de postadopción para familias. [2005] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
T. Booth, M. Ainscow. Hezkuntza inklusiboa ebaluatzeko eta hobetzeko gida. [2005] Esparruak: Eskola inklusiboa

Primeras experiencias de uso de la Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva

Batzuk. Hizkuntza Prestakuntza [13]. Estilo-liburuaren 3. atala. ONOMASTIKA irizpideak. [2005] Esparruak: Euskal materialgintza
Garzia, Juan. Hizkuntza Prestakuntza [12]. Estilo-liburuaren 2. atala. KALKO OKERRAK. [2005] Esparruak: Euskal materialgintza
EHAA. 3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa. [2005] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

3/2009 LEGEA, aldatzekoa

Testu kontsolidatua

EHAA. 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. [2005] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Testu kontsolidatua

BOE. Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. [2004] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Texto consolidado (7-09-2022)

Zubimendi, Joxe Ramón. Hizkuntza Prestakuntza [10]. Estilo-liburuaren 1. atala. ORTOTIPOGRAFÍA. [2004] Esparruak: Euskal materialgintza
Llorente, Begoña. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [12]. "Jolasaren oinarri teorikoak eta umeen jolasak". [2004] Esparruak: Euskal materialgintza
Campo, Alejandro. Zuzendari bila [2004] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa ikusi

Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzen aprendizaia euskal hezkuntza sisteman. Lehen Hezkuntza. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. IKT-en integrazioa DBH-ko ikastetxeetan. [2004] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 1. Glutenik gabeko menualk egiteko gida. [2004] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Anaut, L. Amara Berri sistema. [2004] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Escolarización del alumnado Inmigrante. Unidades didácticas de EL2 basadas en contenidos curriculares de la ESO [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Ikasle etorkinen eskolatzea. Lehen Hezkuntzarako materialak. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Kanpokoa

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Guía didáctica del Portfolio europeo de las lenguas para Educación Secundaria. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Bizikidetza eta bakearen aldeko heziketa EAEko ikastetxeetan. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Ikasle etorkinen eskolatzea. Lukene, sugegorri txirene. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Kanpokoa

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Nere lehen portfolioa. 3-7 urte. Gida didaktikoa. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza ez formalaren esparruan bizikidetza eta bakerako hezkuntza. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Bizikidetasuna Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetan. Kasuak aztertzea. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Ortega, Ima. Ikasle etorkinentzat harrera plana egiteko orientabideak. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
R. Jares, Xesús. Educar para la paz en tiempos difíciles. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Euskadiko Eskola Kontseilua. «Kalitatezko hezkuntza denentzat eta denen artean» dokumentuari buruzko txostena. [2004] Esparruak: Hezkuntza sistema

Kanpokoa

UNESCO. Temario abierto sobre educación inclusiva [2004] Esparruak: Eskola inklusiboa

Kanpokoa

David Little y Radka Perclová. El portfolio europeo de las lenguas. Guía para profesores y formadores de profesores. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Eskolagabetzea eta eskolara ez agertzea ezabatzea Bizkaian. [2003] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Eskolagabetzearen eta eskolara ez agertzaren kasuan jarduketarako protokoloa

Eusko Jaurlaritza. BHINEBI. content based approach to teaching and learning English | Secundary 1 to 4. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download CD

Eusko Jaurlaritza. INEBI. Content based approach to teaching and learning English | Primary 4 to 6. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download «4»

Download «5»

Download «6»

Eusko Jaurlaritza. INEBI. Content based approach to teaching and learning English | Primary 1 to 3. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download «1»

Download «2»

Download «3»

Silloniz Ozamiz, Itziar. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [11]. "Komunitate-garapena". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [10]. "Biltegiratze-lanak". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Anasagasti, Antton. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [9]. "Taldeko gorputz- eta kirol-ekintzak". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Del Río, Jesús. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [8]. "Esku-hartze komunitarioen metodologia". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Del Río, Jesús. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [7]. "Farmazia- eta parafarmazia-produktuen prestaketa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Benítez, Mª Teresa. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [6]. "Laborategiaren antolamendua eta kudeaketa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Eskola-jantokien kudeaketarako osasun gida. [2003] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [5]. "Analisi kimiko eta tresna bidezkoa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2003-2006. [2003] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. H.p.b.-ei erantzuna guztientzako euskal eskolan. Guztientzako Eskola Biltzarreko aktak. [2003] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Zer egin etxeko tratu txarren eta sexu-erazoen aurrean? [2003] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinak artatzeko programa, Inmigrazioaren Euskal planaren barnean. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. DIP, DIP, DIP. Early start to English. Pre-primary | 5 years old. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download «CD5 units»

Download «CD5 audio»

Download «CD5 video»

Eusko Jaurlaritza. Afektua eta hezkidetza Lehen Hezkuntzan. [2003] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Gobierno Vasco. Educación para la convivencia y la paz en los centros de la CAPV. [2003] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Rul, J. eta Zaitegi, N. Ikastetxearen autoebaluazioa. [2003] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Ebaluazioa eta hobekuntza
ISEI-IVEI. Kulturarteko hezkuntza. Eskolan aniztasun etniko eta kulturalari hezkuntz erantzuna emateko orientabideak. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. DIP, DIP, DIP. Early start to English. Pre-primary | 4 years old. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download «CD5 units»

Download «CD5 audio»

Download «CD5 video»

Eusko Jaurlaritza. Haur hezkuntza gelarako proposamenak. 3-6 urte. [2003] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Haur hezkuntzarako ikastetxe curriculum proiektuak. 0-3 urte. [2003] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Consejo Escolar de Euskadi. Inmigración y educación. La intervención de la comunidad educativa. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Eurydice. Competencias clave. [2002] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Garizurieta, Margarita. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [4]. "Kultur animazioa. Gizarte eta kultur animazioa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [3]. "Giza baliabideak. Administrazioa eta finantzak goi mailako heziketa zikloa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [2]. "Finantza kudeaketa. Administrazioa eta finantzak goi mailako heziketa zikloa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Europako Kontseilua. Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Marko Bateratua. [2002] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaritzako Zerbitzu Medikoa. Hezkuntza Bereziko Espezialisteen kolektiboak duen arrisku muskulu eskeletikoaren ebaluazioa. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
National Autistic Society. Autismoa. Zure seme edo alabari nola lagundu. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
National Autistic Society. Asperger sindromea. Ikasgelan lantzeko estrategia praktikoak. Irakaslearen gida. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntzaren kalitate-legereako oinarri dokumentuari buruzko txostena. [2002] Esparruak: Hezkuntza sistema
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezitzaileak XXI mendeko gizartean. [2002] Esparruak: Hezkuntza sistema
Consejo Escolar de Euskadi. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko jardunaldiak. [2001] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [1]. "Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza". [2001] Esparruak: Euskal materialgintza
Ararteko. Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos. [2001] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Consejo Escolar de Euskadi. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko azterlana. [2000] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. 27-04-2023ko Ebazpena, Berritzegune Nagusiko lanpostuen deialdia egiten duena. [2000] Esparruak: Beste batzuk
LPAZ. LPAZ - Botikinen berriztapena eta eskaera [2000] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2000-2003. [2000] Esparruak: Hezkuntza sistema
Europako Kontseilua. Hizkuntzen portfolio europarra. [2000] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
CEI-IDC. Laguntza orokortuak behar dituzten ikasleentzako ikasgela egonkorrak DBH-ko ikastetxeetan. Funtzionamendurako orientabideak. [2000] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunaren trataera. EAEtik egindako hausnarketak. [2000] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
EHAA. AGINDUA, 2000ko martxoaren 22koa, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako jantokiak arautzen dituena. [2000] Esparruak: Beste batzuk

«euskadi.eus» webgunean ikusi

CEI-IDC. Zeinu-Lengoaia eskuliburua. Lehen Hezkuntza. Lehen zikloa. [1999] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Zeinu-Lengoaia eskuliburua. Haur Hezkuntza. Lehen zikloa. [1999] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Autonomia eta partaidetza. [1999] Esparruak: Hezkuntza sistema
CEI-IDC. Garapenaren nahaste orokortuak dituzten ikasleentzako gela egonkorren funtzionamendurako orientabideak. [1998] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. El tratamiento de la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. [1998] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Gramatika gaitasuna lantzen. [1998] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
EHAA. AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak ezartzeko, eta ikasle horiek behar dituzten baliabideak hezkuntza-sistemako maila guztietara helarazteko. [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. ERABAKIA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza Sailordetzarena, aparteko gaitasunak edukitzeagatik heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzuna nondik nora bideratu arautzen duena. [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, hezkuntzaren arloko hainbat ekintza eta neurri arautzen dituena, gizarte edo kulturaren ikuspegitik besteak baino egoera txarragoan diren ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun handiak... [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. AGINDUA, 1998ko uztailaren 24koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzat hurrengo hauek arautzen dituena: alde batetik, curriculumera sartzeko egokitzapenen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien... [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. 118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena. [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Lehen Hezkuntzan aniztasunaren trataerarari heltzeko orientabideak. [1998] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza premia bereziari buruzko araudia Euskal Autonomi Erkidegoan. [1998] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Entzumen eta Hizkuntzako gelak. Antolakuntza eta funtzionamendurako orientabideak. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hasierako ebaluazioa Zereginen Ikaskuntzarako Geletan. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Elebitasuna eta hezkuntza premia bereziak. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Gasteizko PAT-COP. Hpb-ak heldutasunerako igarobidearen plangintza. Igarobiderako norbanako plana osatzeko gida. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hpb-ak dituzten gazteen bizitza aktiborako transizioa: zereginen ikaskuntzarako programaren curriculum-esparrua. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Ikaskuntza komunitateak EAEn. [1997] Esparruak: Metodologiak praktika onak
EHAA. AGINDUA, 1997ko uztailaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum desberdinak eratzeko programak arautzen dituena. [1997] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Down sindromea: hezkuntza premiak eta lengoaiaren garapena. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Ikastetxearen Hezkuntza eta Curriculum Proiektuak egiteko baliabideak. II tomoa. [1997] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Hezkuntza Ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua. [1997] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Kanpokoa

Emakunde. Ikastetxearen hezkidetza-eredua egiteko gida. I tomoa. [1997] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua lantzeko gida. [1997] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Euskadiko Eskola Kontseilua. Necesidades educativas de la sociedad actual. [1997] Esparruak: Hezkuntza sistema
EHAA. 7/1997 DEKRETUA, EAEko itunpeko ikastetxeen Eskola-Kontseilua hautatzeko eta eratzeko eta zuzendaria izendatzeko prozedura arautzen duena. [1997] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

ikusi «euskadi.eus»-en

Testu bateratua

EHAA. 258/1996 DEKRETUA, 1996ko azaroaren 12koa, EAEko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetan Ordezkaritza–Organo Gorena (OOG) hautatzeko eta partzialki berritzeko prozesua arautzen duena [1996] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

ikusi «euskadi.eus»-en

Testu bategina

UNESCO. La educación encierra un tesoro [1996] Esparruak: Hezkuntza sistema
EAEko PAT-COP. Autismoa haurtzaroan. Komunikazio arazoak. [1996] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
BOE. Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de protección jurídica del menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. [1996] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Ley Orgánica 8/2015, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia

Texto consolidado (05-06-2021)

CEI-IDC. Curriculum-proiektua Hezkuntza Bereziko ikastetxeetan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Lehen Mailako Hezkuntzan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Lehen Hezkuntzan aniztasunaren trataerari heltzeko orientabideak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Goi-mailako ikas-gaitasunak dituzten ikasleen hezkuntza. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Educatisme 3. Jokaera-arazoak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Plana egiteko gida. [1995] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
CEI-IDC. Educatisme 2. Gizarteko gaitasunak eta elkarreraginak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Memoria egiteko gida. [1995] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Euskadiko Eskola Kontseilua. Irakas profesionaltasuna gaur. [1995] Esparruak: Hezkuntza sistema
Gasteizko PAT-COP. Aho hizkuntzaren sustapena Haur Hezkuntzan. [1993] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Nola landu eta aukeratu hezkidetzako ikasmaterialak. [1993] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
EHAA. 16/1993 DEKRETUA, otsailaren 2koa, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa. [1993] Esparruak: Beste batzuk

121/2006 Dekretua, higugarren aldiz aldatzeko dena

EHAA. 1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa. [1993] Esparruak: Hezkuntza sistema

Testu bategina

Junta de Andalucía. Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. Educación Primaria. [1992] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Junta de Andalucía. Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. Educación Infantil. [1992] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Análisis del programa de formación e implementación de la figura del profesor-consultor. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Tránsito a la vida adulta de jóvenes con necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Primer ciclo de Educación Primaria y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Recursos materiales para alumnos con necesidades educativas especiales ligadas a un déficit motor. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Deficiencia visual y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Retraso mental severo y profundo y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Materiales para la elaboración de adaptaciones curriculares. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Deficiencia motriz y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Autismo y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Rita Jordan & Stuart Powel. Haur autisten behar bereziak curriculumean. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Zalbide, Mikel. Eskola hiztun bila. [1991] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Kanpokoa

Emakunde. Hizkuntzaren erabilera ez sexistarako proposamenak. [1988] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Una escuela comprensiva e integradora. [1988] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
BOE. Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educación (LODE) [1985] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Versión consolidada de la LODE

texto completo de la LODE con las modificaciones de la LOMLOE

Eusko Jaurlaritza. Euskal Herriko hezkuntza berezirako egitamua. [1983] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Shennan, Margaret. Europa eskolan. [0000] Esparruak: Europar dimentsioa
Subir