Bilaketaren emaitzak

Atzera
Zuzendarinet. Elkarbizitza eskola eremuan [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEAK, eskola-jazarpeneko egoeren aurrean jarduteko protokoloa eta jokabide suizidan esku hartzeko eta posbentzioa egiteko protokoloa. [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskola-jazarpena | bertsio nabigagarria

Jokabide suizida | bertsio nabigagarria

Monografikoa: elkarbizitza eskola eremuan

EHAA. 17/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzarena. Hezkuntza Legea. [2024] Esparruak: Hezkuntza sistema

Monografikoa by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. Gida-Protokoloa. Adimen-gaitasun handiko ikasleak identifikatzeko [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Protokoloaren bertsio nabigagarria

EHAA. 76/2023 DEKRETUA, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

EHAA. 77/2023DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

EHAA. 75/2023 DEKRETUA, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

Zuzendarinet. Euskal curriculuma: Curriculumaren bilakaera Euskal Autonomia Erkidegoan [2023] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

75/2023 Dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

77/2023 Dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

76/2023 Dekretua, Batxilergoko curriculuma

EHAA. 29/2023 DEKRETUA, zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari (...) buruzkoa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

LOMLOE. Direccin de los centros pblicos

LOMLOE. rganos colegiados de gobierno

Monografikoa ikusi

EHAA. 2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza eginkizuna be [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman komunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak (KSHO) inplementatzeko protokoloa [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

BOE. Resolucin de 4 de mayo de 2022, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacin, sobre la actualizacin del marco de referencia de la competencia digital docente. [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Monografikoa ikusi

Eusko Jaurlaritza. Irakasle profila [2022] Esparruak: Hezkuntza sistema

Bertsio nabigagarria

BOE. Ley Orgnica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgnica 2/2006 de Educacin (LOE) [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

...sobre la direccin

...sobre los rganos colegiados

Monografikoa by zuzendarinet

Eduardo Prez. Zuzendaritza-funtzioaren garapena [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa by zuzendarinet

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzia Plana. 2019-2020 ikasturtearen amaiera. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Familientzako orientabideak

HLBPak dituzten ikasleen familientzako orientabideak

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Arabako Berritzeguneak. Curriculum-garapenerako dekretuak irakurtzeko gida. [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma

Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboa garatzeko esparru-plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Bertsio nabigagarria by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. Harrera Plana. Ikasle berrien eta haien familien harrera bideratzeko jardunbideak. Ikastetxeetarako gida praktikoa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza sistemarako II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023. [2019] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

Bertsio nabigagarria by zuzendarinet

EHAA. 127/2016 DEKRETUA, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

127/2016eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa ikusi

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Protokoloaren bertsio nabigagarria

EHAA. 237/2015 DEKRETUA, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Abenduaren 22ko 237/2015 Dekretuaren Eranskina (word formatoan)

Monografikoa ikusi

EHAA. 236/2015 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa ikusi

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako ikasketa-burutzak eta idazkariak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako zuzendaritzak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. Dimentsioak eta ebaluazio-irizpideak [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

Eusko Jaurlaritza. Plangintza eskola eremuan. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, Kalitatea Hezkuntzan izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena [2005] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Infografia interaktiboa by zuzendarinet

Campo, Alejandro. Zuzendari bila [2004] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa ikusi

Subir