Bilaketaren emaitzak

Atzera
EHAA. AGINDUA, 2024ko urtarrilaren 22koa, Hezkuntzako sailburuarena, zeinaren bidez arautzen baitira Haur Hezkuntzako ebaluazioa eta Oinarrizko Hezkuntzako eta Batxilergoko ebaluazioa, mailaz igarotzea eta titulazioa, hala badagokio [2024] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza, Kurrikulumaren garapena
EHAA. 17/2023 LEGEA, abenduaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzarena. Hezkuntza Legea. [2024] Esparruak: Hezkuntza sistema

Monografikoa by zuzendarinet

EHAA. 76/2023 DEKRETUA, Batxilergoaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

EHAA. 77/2023DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

EHAA. 75/2023 DEKRETUA, Haur Hezkuntzaren curriculuma zehaztu eta EAEn ezartzekoa. [2023] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Monografikoa ikusi

EHAA. Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntzaren Lege Proiektua. [2023] Esparruak: Hezkuntza sistema
EHAA. JARRAIBIDEA, 2023ko martxoaren 27koa, Langileak Kudeatzeko zuzendariarena, zeinaren bidez zehazten baita (...) irakasleek jarraitu beharreko administrazio-prozedura erkide elektronikoa. [2023] Esparruak: Beste batzuk
EHAA. 29/2023 DEKRETUA, zuzendaritza-funtzioa eskuratzeari, prestakuntza jasotzeari, hura ebaluatzeari eta aitortzeari (...) buruzkoa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

LOMLOE. Direccin de los centros pblicos

LOMLOE. rganos colegiados de gobierno

Monografikoa ikusi

EHAA. AGINDUA, zeinaren bitartez aurretiazko kontsulta ezartzen baita, Ikaskuntza Berrikuntzarako Zentroa [IDHEZ] eta Hezkuntza Inklusioa Garatzeko Zentroa [HIGAZ] sortzeko xedapen orokorra egiteko proiekturako. [2023] Esparruak: Beste batzuk
EHAA. AGINDUA, 2022-12-27koa, ikasleak eskolatze-prozesu arruntetik kanpo eskolatzeari buruzkoa, HH, LH eta DBHn (...), eta Eskolatze Batzordeen osaera, eginkizunak eta antolatzeko eta jarduteko arauak zehazten dituena. [2023] Esparruak: Hezkuntza sistema, Eskola inklusiboa, Lidergoa zuzendaritza

Ikasle etorri berriak: eskabide orria eta alegazioak

EHAA. 130/2022 DEKRETUA, azaroaren 2koa, EAEn jasangarritasunerako ingurumen-hezkuntza sustatzen duena. [2022] Esparruak: Ingurumen hezkuntza
EHAA. 2022ko urriaren 28ko EBAZPENA, zuzendaritza eginkizuna betetzeko beharrezkoa den hasierako eta etengabeko prestakuntzaren esparrua ezartzen duena eta zuzendaritza-eginkizuna betetzen hasteko prestakuntza-programa espezifikoa eta zuzendaritza eginkizuna be [2022] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Bertsio nabigagarria

BOE. Resolucin de 4 de mayo de 2022, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educacin, sobre la actualizacin del marco de referencia de la competencia digital docente. [2022] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Monografikoa ikusi

BOE. Real Decreto 243/2022, de 5 de abril, por el que se establecen la ordenacin y las enseanzas mnimas del Bachillerato. [versin consolidada] [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
BOE. Real Decreto 217/2022, de 29 de marzo, por el que se establece la ordenacin y las enseanzas mnimas de la Educacin Secundaria Obligatoria. [versin consolidada] [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
BOE. Real Decreto 157/2022, de 1 de marzo, por el que se establecen la ordenacin y las enseanzas mnimas de la Educacin Primaria. [versin consolidada] [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
BOE. Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el que se establece la ordenacin y las enseanzas mnimas de la Educacin Infantil. [versin consolidada] [2022] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
BOE. Real Decreto 984/2021, de 16 de noviembre, por el que se regulan la evaluacin y la promocin en la Educacin Primaria, as como la evaluacin, la promocin y la titulacin en la ESO, el Bachillerato y la FP. [2021] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
BOE. Ley Orgnica 8/2021, de 4 de junio, de proteccin integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia. [2021] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Texto consolidado

EHAA. 71/2021 DEKRETUA, otsailaren 23koa, Hezkuntza Sailaren egitura organikoa eta funtzionala ezartzen duena. [2021] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza
BOE. Ley Orgnica 3/2020, de 29 de diciembre (LOMLOE), por la que se modifica la Ley Orgnica 2/2006 de Educacin (LOE) [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

...sobre la direccin

...sobre los rganos colegiados

Monografikoa by zuzendarinet

EHAA. 84/2019 DEKRETUA, ekainaren 11koa, zeinaren bidez arautzen baita hizkuntza normalizazioko Ulibarri Programa unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetan. [2019] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
BOE. Ley Orgnica 3/2018, de 5 de diciembre, de Proteccin de Datos Personales y garanta de los derechos digitales. [2018] Esparruak: Hezkuntza sistema, Informazio teknologiak IKT

versin consolidada

EHAA. 33/2018 DEKRETUA, martxoaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen practicumari buruzkoa.... [2018] Esparruak: Beste batzuk

Monografikoa ikusi

euskadi.eus webgunean ikusi

EHAA. 1/2018 DEKRETUA, urtarrilaren 9koa, EAEko HH, LH, DBH, Batxilergoa eta Lanbide Heziketan ikasleak onartu eta eskolatzeari buruzkoa... [2018] Esparruak: Hezkuntza sistema, Eskola inklusiboa, Lidergoa zuzendaritza

Onartzeko eta matrikulatzeko prozesua euskadi.eus-en

EHAA. 186/2017 DEKRETUA, uztailaren 4koa, zeinaren bidez onartzen baita Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan hezkuntza-premia bereziak dituzten ikasleei laguntzeko irakasle ez diren lan-kontratudun langileen lanpostuen zerrenda. [2017] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. 127/2016 DEKRETUA, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

127/2016eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa ikusi

EHAA. 98/2016 DEKRETUA, ekainaren 28koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Ikuskaritzarena. [2016] Esparruak: Beste batzuk
EHAA. 13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko Arreta Goiztiarreko esku-hartze integralari buruzkoa. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Behatzeko eskalak

Monografikoa ikusi

Informazio gehiago inklusiogunean

EHAA. 237/2015 DEKRETUA, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Abenduaren 22ko 237/2015 Dekretuaren Eranskina (word formatoan)

Monografikoa ikusi

EHAA. 236/2015 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Monografikoa ikusi

EHAA. 69/2015 DEKRETUA, maiatzaren 19koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitatez kanpoko ikastetxe publikoetako ikasleen eskola-garraioari hezkuntza arloan eskumenak dituen sailak finantzatutakoari buruzkoa. [2015] Esparruak: Beste batzuk

Testo konsolidatua

euskadi.eus webgunean ikusi

BOE. ORDEN ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluacin de la Educacin Primaria, la Educacin Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. [2015] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Ebaluazioa eta hobekuntza, Kurrikulumaren garapena
EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako ikasketa-burutzak eta idazkariak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
EHAA. 174/2012 DEKRETUA, irailaren 11koa, ikastetxeetako teknologia-heldutasuneko ereduak (IKT heldutasuneko ereduak) onartzen dituena, eta ikastetxeetako heldutasun-mailak egiaztatzeko ziurtagiriak eta zigiluak ezartzen dituena. [2012] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

2017-10-16ko AGINDUA, 174/2021 Dekretuaren eranskina eguneratzen duena

EHAA. AGINDUA, 2012ko maiatzaren 25ekoa, 22/2009 Dekretua aplikatuz lau urterako izendatutako zuzendaritzak ebaluatzeko prozesuari buruzkoa. Dimentsioak eta ebaluazio-irizpideak [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa zuzendari.net web gunean

EHAA. 73/2012 DEKRETUA, maiatzaren 15ekoa, EAEko ikastetxe publiko eta pribatuetan irakasgaiak edo irakats- arloak atzerriko hizkuntzetan emateko hizkuntzagaitasunaren betekizunak ezartzen dituena. [2012] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Dekretuaren eranskina eguneratzeko agindua

EHAA. 19/2012 DEKRETUA, otsailaren 21ekoa, Euskal Autonomia Erkidegoko Eskola Bizikidetzaren Behatokia sortzeko dena. [2012] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
BOE. Real Decreto 1594/2011, de 4 de noviembre, por el que se establecen las especialidades docentes del Cuerpo de Maestros que desempeen sus funciones en las etapas de Educacin Infantil y de Educacin Primaria reguladas en la LOE. [2011] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza Sailaren arloan. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna
EHAA. AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza Sailaren arloan. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna
EHAA. 297/2010 DEKRETUA, azaroaren 9koa, euskararen jakite-maila egiaztatzen duten tituluak eta ziurtagiriak baliokidetu, eta Hizkuntzen Europako Erreferentzi Marko Bateratuko mailekin parekatzeko dena. [2010] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Testu konsolidatua

EHAA. 194/2010 DEKRETUA, uztailaren 13koa. Honen bidez, DBH eta Batxilergoko ikasgai jakin batzuen eta Musika eta Dantza Ikasketa Profesionaletako zenbait ikasgaien arteko baliozkotzeak ezartzen dira, baita zein eragin izan behar duen goi-mailako... [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
EHAA. 185/2010 DEKRETUA, uztailaren 6koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasle funtzionarioen lan-baldintzak arautzen dituen akordioa onartzeko dena. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Beste batzuk

informazio gehiago euskadi.eus webgunean

EHAA. 12/2009 DEKRETUA, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2009] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

xedapena ikusi EHAAn

EHAA. 23/2009 DEKRETUA, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2009] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

xedapena ikusi EHAAn

EHAA. 21/2009 DEKRETUA, otsailaren 3koa, Euskal Autonomia Erkidegoan unibertsitateaz besteko ikastetxeen sarea antolatzeko eta planifikatzeko irizpideak ezartzen dituena [2009] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Testu kontsolidatua

EHAA. 201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Eskema by zuzendarinet

EHAA. 2008-03-10eko AGINDUA, agindu honen bitartez, EAEko ikastetxeetan fondo publikoekin ordaindutakoetan ikasturte bakoitzeko eskola-egutegia egiteko oinarrizko arautegia zehazten da. [2008] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Testu bategina

EHAA. 175/2007 DEKRETUA, Oinarrizko Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2007] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

xedapena ikusi EHAAn

BOE. LEY ORGNICA 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. [2007] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Texto consolidado (7-09-2022)

BOE. Ley Orgnica 2/2006, de 3 de mayo, de Educacin (LOE) [2006] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Versin consolidada de la LOE

EHAA. AGINDUA, 2005eko maiatzaren 20koa, Kalitatea Hezkuntzan izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema sortu eta horri dagozkion ziurtagiria eta zigilua ezarri dituena [2005] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Infografia interaktiboa by zuzendarinet

EHAA. 3/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, haurrak eta nerabeak zaintzeko eta babestekoa. [2005] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

3/2009 LEGEA, aldatzekoa

Testu kontsolidatua

EHAA. 4/2005 LEGEA, otsailaren 18koa, Emakumeen eta Gizonen Berdintasunerakoa. [2005] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Testu kontsolidatua

BOE. Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero. [2004] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Texto consolidado (7-09-2022)

EHAA. AGINDUA, 2000ko martxoaren 22koa, EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxe publikoetako jantokiak arautzen dituena. [2000] Esparruak: Beste batzuk

euskadi.eus webgunean ikusi

EHAA. AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, beharrizan bereziak dituzten ikasleak eskolatzeko irizpideak ezartzeko, eta ikasle horiek behar dituzten baliabideak hezkuntza-sistemako maila guztietara helarazteko. [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. ERABAKIA, 1998ko uztailaren 24koa, Hezkuntza Sailordetzarena, aparteko gaitasunak edukitzeagatik heziketa-premia bereziak dituzten ikasleei hezkuntzaren aldetik eman beharreko erantzuna nondik nora bideratu arautzen duena. [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. AGINDUA, 1998ko uztailaren 30ekoa, hezkuntzaren arloko hainbat ekintza eta neurri arautzen dituena, gizarte edo kulturaren ikuspegitik besteak baino egoera txarragoan diren ikasleentzat eta eskolara egokitzeko zailtasun handiak... [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. AGINDUA, 1998ko uztailaren 24koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleentzat hurrengo hauek arautzen dituena: alde batetik, curriculumera sartzeko egokitzapenen eta curriculumaren norbanako egokitzapen nabarien... [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. 118/1998 DEKRETUA ekainaren 23koa, hezkuntza premia bereziak dituzten ikasleei eman beharreko hezkuntza-erantzuna eskola muinbakar eta integratzailearen esparruan antolatzen duena. [1998] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. AGINDUA, 1997ko uztailaren 9koa, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa sailburuarena, EAEko Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako curriculum desberdinak eratzeko programak arautzen dituena. [1997] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
EHAA. 7/1997 DEKRETUA, EAEko itunpeko ikastetxeen Eskola-Kontseilua hautatzeko eta eratzeko eta zuzendaria izendatzeko prozedura arautzen duena. [1997] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

ikusi euskadi.eus-en

Testu bateratua

EHAA. 258/1996 DEKRETUA, 1996ko azaroaren 12koa, EAEko ikastetxe publiko ez-unibertsitarioetan OrdezkaritzaOrgano Gorena (OOG) hautatzeko eta partzialki berritzeko prozesua arautzen duena [1996] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

ikusi euskadi.eus-en

Testu bategina

BOE. Ley Orgnica 1/1996, de 15 de enero, de proteccin jurdica del menor, de modificacin parcial del Cdigo Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil. [1996] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Ley Orgnica 8/2015, de modificacin del sistema de proteccin a la infancia y a la adolescencia

Texto consolidado (05-06-2021)

EHAA. 16/1993 DEKRETUA, otsailaren 2koa, zerbitzuen ondoriozko kalteordainei buruzkoa. [1993] Esparruak: Beste batzuk

121/2006 Dekretua, higugarren aldiz aldatzeko dena

EHAA. 1/1993 LEGEA, otsailaren 19koa, Euskal Eskola Publikoari buruzkoa. [1993] Esparruak: Hezkuntza sistema

Testu bategina

BOE. Ley Orgnica 8/1985, de 3 de julio, reguladora del Derecho a la Educacin (LODE) [1985] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Versin consolidada de la LODE

texto completo de la LODE con las modificaciones de la LOMLOE

Subir