Bilaketaren emaitzak

Atzera
Eusko Jaurlaritza. Indarkeria matxistaren biktima diren neska, nerabe eta emakumeei laguntzeko ikastetxeetarako jarraibideak [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

Protokoloaren bertsio nabigagarria by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetarako protokoloa, ikasle transei dutenei eta haien familiei laguntzeko [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

1. eranskina

2. eranskina

Eusko Jaurlaritza. JARRAIBIDEAK, eskola-jazarpeneko egoeren aurrean jarduteko protokoloa eta jokabide suizidan esku hartzeko eta posbentzioa egiteko protokoloa. [2024] Esparruak: Eskola inklusiboa, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskola-jazarpena | bertsio nabigagarria

Jokabide suizida | bertsio nabigagarria

Monografikoa: elkarbizitza eskola eremuan

Eusko Jaurlaritza. Elur-egunetako protokoloa. Jarraibide orokorrak [2023] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Arreta goiztiarra hezkuntzaren baitan [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Gida-Protokoloa. Adimen-gaitasun handiko ikasleak identifikatzeko [2023] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. COVID protokoloak: eskola jarduera eta koronabirusa. [2023] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Osasunerako hezkuntza

Ikastetxeetako protokoloen historikoa

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-Eremuan Jokabide Suizidaren Prebentzioa, Esku-Hartzea eta Posbentzioa Egiteko Estrategia. [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Protokoloaren bertsio nabigagarria by zuzendarinet

JARRAIBIDEAK, jokabide suizidaren esku-hartze eta posasmazio protokoloari buruzkoak [2024]

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman komunikazio sistema handigarriak edo/eta ordezkoak (KSHO) inplementatzeko protokoloa [2022] Esparruak: Eskola inklusiboa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Indarkeria matxistaren biktima diren haur, nerabe eta emakumeei arreta emateko ikasteentzako jarraibideak. [2022] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Bizikasi. Ziberjazarpen kasuen aurrean ikastetxeetan jarduteko orientabideak. [2021] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. 1 motako diabetesa duten ikasleei eskola eremuan arreta emateko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Jokabide-gainezkatzea dagoenean krisian esku hartzeko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: Arreta Goiztiarra Hezkuntzaren Baitan. Bigarren fasea: detekzio espezifikoa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa

Eskalak eskuratu

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorra. [2018] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Emakunde. Sexu-jazarpenari eta jazarpen sexistari aurre egiteko protokoloa. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebenzioarako esku-liburua. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Emakunde. Emakumeen genitalen mutilazioari aurrea hartzea hezkuntza esparruan. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeei zuzendutako protokoloa, ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Osasun larrialdiak eskolan. Ikastetxeetarako gida. [2015] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Bizimodu osasuntsua Osasun Sailaren web gunean

Eusko Jaurlaritza. Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: Arreta Goiztiarra hezkuntza baitan. Arreta Goiztiarreko Marko-plana. Lehenengo fasea: garapenaren ohiko zaintza. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa

Eskalak eskuratu

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa

Protokoloaren bertsio nabigagarria

Kanpokoa

FIAPAS. Signos de alerta de problemas auditivos en la infancia. [2014] Esparruak: Eskola inklusiboa

Biblioteca virtual FIAPAS

Eusko Jaurlaritza. AGINDUA, 2011ko ekainaren 20koa, lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura arautzen dituena, Hezkuntza Sailaren arloan. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Kanpokoa

Batzuk. Egokitzen. Dibortzio egoeren aurrean eskolan beharrezkoak diren jardunbide egokien eskuliburua. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa
EMICI. Ziberbullying kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloa. [2011] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko 201/2008 DEKRETUA aplikatzeko gida. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa

Eskema by zuzendarinet

EHAA. 201/2008 DEKRETUA, abenduaren 2koa, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta betebeharrei buruzkoa. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Eskema by zuzendarinet

Eusko Jaurlaritza. Ikastetxe publikoetako langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Zirkulara: osasun arreta berezia eskola orduentan. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
LPAZ. LPAZ - Botikinen berriztapena eta eskaera [2000] Esparruak: Eskola inklusiboa
Subir