PEG 5 | Prestakuntza ekimen globala: elkarbizitzarako konpetentzia.

IGF 5 | Iniciativa global de formación: competencia para convivir.

INFO

PAM 601 | Hezkuntza emozionala.

PAM 601 | Educación emocional.

 

       

PAM 605 | Ikasgelako gatazken eraldaketa - Lehen Hezkuntza.

PAM 605 | Transformar el conflicto en el aula - Educación Primaria.

 

PAM 606 | Gelako giroa kudeatzeairakas-ikas prozesua hobetzeko - Bigarren Hezkuntzan.

AM 606 | Gestión del clima de aula para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje - Educación Secundaria.

       

PAM 607 | Heriotza eta doluari nola ekin eskolako eremuan.

PAM 607 | Cómo afrontar la muerte y el duelo en el ámbito escolar.

PAM 608 | Hezkidetza. Sentsibilizazioa eta diagnosia.

PAM 608 | Coeducación. Sensibilización y diagnóstico.

       
       
       

 

GIDA 2 | Ikastetxearen elkarbizitza plana egiteko gida.

GUÍA 2 | Guía para la elaboración del plan de convivencia.