Bilaketaren emaitzak

Atzera
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza eskubidea bermatzeko programa. Eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea Bizkaiko Lurraldean. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Arabako lurraldean eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Eskolagabetzea eta eskolara ez agertzea ezabatzea Bizkaian. [2003] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Eskolagabetzearen eta eskolara ez agertzaren kasuan jarduketarako protokoloa

Subir