berritzeguneetako urteko plana | araba

sarrera

ikasturteko helburuak

helburu orokorrak

hobekuntza plana

antolakuntza alderdiak

egutegiak

eskuhartze eredua

lan taldeak

ikastetxeen banaketa

prestakuntza jarduerak

lan plangintzak

etapa eta programen lan-plangintzak

lan taldeen planak

...
...

ikastetxeei arreta emateko mapa

Subir