PEG 1 | Prestakuntza ekimen globala: Konpetentziak garatzen languntzeko marko orokorra.

IGF 1 | Iniciativa global de formación: Marco general para el trabajo por competencias.

   
       

PAM 301 | Konpetentziak ebaluatuz: ebaluazio hezigarria.

PAM 302 | Evaluación por competencias: evaluación formativa.

PAM 302 | Konpetentziak ebaluaztuz: probak eraldatu.

PAM 302 | Evaluación por competencias: adaptación de pruebas.

 

       

PAM 303 | Ebaluazio hezitzailea: portfolioa, ikaskuntza dokumentatzeko tresna.

PAM 303 | Evaluación formadora: el portfolio como herramienta para documentar el aprendizaje.