Ez da saioa hasi

Eusko Jaurlaritza. Bizikasi. Ziberjazarpen kasuen aurrean ikastetxeetan jarduteko orientabideak. [2021] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Arabako Berritzeguneak. EAEko ikastetxeetan irakasle izateko gaitzen duten unibertsitate-ikasketen «practicuma». [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

33/2018 Dekretua, practicumari buruzkoa

Euskadiko Eskola Kontseilua. Eskola-zuzendaritza publikoa. Esparruak eta pertzepzioak praktikatik. [2020] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. 1 motako diabetesa duten ikasleei eskola eremuan arreta emateko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Jokabide-gainezkatzea dagoenean krisian esku hartzeko protokoloa. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Euskadiko Hezkuntza Sistema 2017-2018 / 2018-2019. Txosten exekutiboa. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Txosten osoa ikusi

Berritzeguneak. Proposamen inklusiboak. Hezkuntza-Laguntza berariazko premiak dituzten ikasleekin esku-hartzea (HLBP). [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

I ERANSKINA. Ikaslearen informazioa

II. ERANSKINA. Ikasleari egokitutako plana

Kanpokoa

Lekeitioko Eskola Publikoa. TALENTUZ Lehen Hezkuntzan. [2020] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Euskadiko Eskola Kontseiluaren udal-partaidetzaren proposamena eta prototipoa. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. Udalaren haur-eskolen sarearen Hezkuntza-Proiektua. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Berritzeguneak. Irakas-digitala formazioa 2020-2021. Irakasleak konpetentzia digitaletan trebatzeko prestakuntza. A eta B modalitateak. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. EAEko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean (2020-06-24) jarduteko protokolo orokorra. 2020-2021 ikasturtea. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

2020-09-08 jarduketa-protokolo osagarria

2020-2021 ikasturtearen hasierarekin lotutako protokoloen eskema

diagramak: zer egin kontaktuak eta sintomak daudenean

Eusko Jaurlaritza. EAE-n entzumen-desgaitasuna duten ikasleentzako hezkuntza-erantzuna. [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
LAPZ Eusko Jaurlaritza. Laneko arriskuen prebentziorako neurriak (2020-07-20) EAEko ikastetxeetan COVID 19rekiko esposizio arriskuaren aurrean. 2020-2021 ikasturtea. Ikastetxeen kontingentzia-planak, egoera posibleetan, ikasgeletara itzultzean. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Nola jokatu pertsona batek ikastetxean dagoela, COVID-19rekin bateragarria den sintomatoligia duenean

Berritzeguneak. Ingurune birtualeko ikas-irakaskuntza garatzeko orientabideak. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Kanpokoa

Ministerio de Educación y Formación Profesional. Resolución de 2 de julio de 2020, de la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial, por la que se publica el Acuerdo de la Conferencia Sectorial de Educación sobre el marco de referencia de la competencia digital docente. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Berritzeguneak. Hezkuntza laguntzaren berariazko premia duten ikasleen familientzako orientabideak (HLBP). [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Alderdi sozio-emozionalak eta talde kohesioa lantzeko proposamena: ikasitakotik bideari ekiten. BH [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Berritzegune Nagusia. Alderdi sozio-emozionalak eta talde kohesioa lantzeko proposamena: ikasitakotik bideari ekiten. LH [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

EAEko Berritzeguneak. Zenbait jarduera udan egiteko. DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

EAEko Berritzeguneak. Zenbait jarduera udan egiteko. LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Kanpokoa

Gipuzkoako Foru Aldundia. Violencia sexista durante la crisis sanitaria. Guía para las administraciones locales [2020] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Alarma egoerari lotutako ikasleen zehar-konpetentzien garapena. Egoeraren ezagutzatik hezkuntza esku-hartzeko bidea egiten. LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Berritzegune Nagusia. Alarma egoerari lotutako ikasleen zehar-konpetentzien garapena. Egoeraren ezagutzatik hezkuntza esku-hartzeko bidea egiten. DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

LAPZ Eusko Jaurlaritza. Laneko arriskuen prebentziorako neurriak (2020-05-07) EAEko ikastetxeetan COVID 19rekiko esposizio arriskuaren aurrean. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskadiko Autonomia Erkidegoko ikastetxeetan koronabirusaren (SARS-CoV-2) aurrean jarduteko protokolo orokorra 2019-2020 ikasturtearen amaieran. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Protokoloaren laburpena

Protokoloaren eskema

Kartela eskuratu

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak DBH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

EAEko Berritzeguneak. Curriculumaren funtsezko alderdiak LH. [2020] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

Argitalpena WORD formatoan

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. El duelo en las niñas, niños y adolescentes. [2020] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
LAPZ Eusko Jaurlaritza. SPRL-aren proposamena(v. 2020-04-13): EAEko ikastetxe publikoetan COVID-19ren eraginpean egoteko arriskua murrizteko jarraitu beharreko urratsak. [2020] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Jarduketa eta estrategia metodologiko inklusiboak [2020] Esparruak: Eskola inklusiboa, Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Plana. 2019-2020 ikasturtearen amaiera. [2020] Esparruak: Hezkuntza sistema

Familientzako orientabideak

HLBPak dituzten ikasleen familientzako orientabideak

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Kanpokoa

Sangrá, Albert. Decálogo para la mejora de la docencia online. Propuesta para trabajar en contextos presenciales discontinuos. [2020] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Adimen gaitasun handiko ikasleei hezkuntza-arreta emateko plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Laster monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. Desgaitasun egoeran dauden pertsonei erreferentzia egiten dien terminologia. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa

Kanpokoa

INCIBE. Guía de uso seguro y responsable de Internet para profesionales de servicios de protección a la infancia. [2019] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Guía de seguridad en redes sociales para familias.

Guía de mediación parental para un uso seguro y responsable de internet por parte de los menores.

Arabako Berritzeguneak. Ikasturtearen antolaketa ikastetxe publikoetan. Ikasturte hasierako ebazpena. [2019] Esparruak: Hezkuntza sistema, Lidergoa zuzendaritza

Sailburuaren ebazpena. HH-LH.

Sailburuaren ebazpena. BH.

Berritzeguneetako Urteko Plana

Arabako Berritzeguneak. Curriculum-garapenerako dekretuak irakurtzeko gida. [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena

237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma

236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezk. curriculuma

127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma

Eusko Jaurlaritza. Eskoletako jolastokiak eraldatzeko proiektu parte-hartzaileak egiteko gida. [2019] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Arabako Berritzeguneak. Bizikasi ekimenaren "gaineko" monografikoa. [2019] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

Kanpokoa

Comisión Europea. La educación digital en los centros educativos en Europa (informe Eurydice). [2019] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboa garatzeko esparru-plana 2019-2022. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorri berriaren hasierako ebaluazioa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunari erantzuteko plana. Plana egiteko gida [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Braille irakurketa-idazketaren irakaskuntzarako gida. Ikaskuntzen programazio didaktikorako eduki eta materialen analisia eta egituraketa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Harrera Plana. Ikasle berrien eta haien familien harrera bideratzeko jardunbideak. Ikastetxeetarako gida praktikoa. [2019] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. EAEko Hezkuntza-Sistema hobetzeko plana. Jarraipena 2016-2018. [2019] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza sistemarako II Hezkidetza-Plana, berdintasunaren eta tratu onaren bidean 2019-2023. [2019] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna, Tutoretza orientabidea

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

Infografiak

Eusko Jaurlaritza. Atzerritar jatorriko ikasleen eskolatzea EAEko eskola-sisteman. [2018] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Office 365 hezkuntza. Eskuliburua. [2018] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentziak lantzen. Metodologia eta ebaluazioa. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentziak lantzen. Zehar konpetentziak: metodologia eta ebaluaziorako orientabideak. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza - Osasun mentalaren elkarlanerako oinarri orokorra. [2018] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak prestatzeko gida. Haur Hezkuntza. [2018] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko zehar konpetentziak eskuratzeko prozeduren eta jarreren artxiboa. [2018] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2015-2017 txostena. [2018] Esparruak: Hezkuntza sistema
Berritzegune Nagusia. Maiatzak 17, LGTB-fobiaren aurkako eguna. «LGTB- fobiaren aurrean zer egiten duzu?». [2018] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Arrue ikerketa 2011-2015. EAEko ikasleen euskararen erabilera eskola gironan. Txosten exekutiboa. [2018] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen 2016ko azterketa. [2017] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Arrue ikerketa 2011-2015. EAEko ikasleen euskararen erabilera eskola gironan. [2017] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Bigarren Hezkuntza. [2017] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak

Kanpokoa

EOSLATP. Guía para la evaluación de las direcciones escolares. [2017] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Zuzendaritzaren dimentsioen gaineko monografikoa berrigasteiz.com web gunean

2012-05-25eko AGINDUA, ebaluazio-prozesuari buruzkoa

Kanpokoa

EOSLATP. Guía para la evaluación de la práctica docente. [2017] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Curso on line

Ikuspegi. Haur eta gazteen aniztasuna EAEn. (Oker izendatutako) bigarren belaunaldiak. [2017] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko konpetentzien eskuratze-mailari buruzko txostena egiteko orientazioak. Lehen Hezkuntza. [2017] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Maiatzak 17, LGTB-fobiaren aurkako eguna. «Gure ikastetxean ez dago lekurik LGTB fobiarentzat». [2017] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Lehen hezkuntzako curriculumeko helburu orokorretatik abiatuta, ebaluazio-erizpideak ikasmailen arabera egokitzeko proposamena. [2017] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Adoptatutako ikasleei eskola inklusiboan eman beharreko hezkuntza-erantzuna. [2017] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin. 2016ko ikerketa. [2017] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Genero berdintasuna Lehen Hezkuntzan eta DBH-n Euskadin. [2017] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskal hezkuntza-sisteman sartzen diren irakasleentzako gida. [2017] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Gaztaroko artritis idiopatikari buruzko gida laburra. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak egiteko gida. 2016-2017 ikasturtea. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Txantiloia eskuratu «Arloaren edo irakasgaiaren urteko programazio didaktikoa»

Txantiloia eskuratu «Arazo egoera batetik abiatuta unitate didaktikoaren programazioa»

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Haur Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Helduen Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Berritzegune Nagusia. Arazo-egoeraren ezaugarriak. Ereduak. Oinarrizko Hezkuntza. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Ereduak

Eusko Jaurlaritza. Ikusmen desgaitasuna duten ikaskeen hezkuntza-inklusioa. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. 127/2016 dekretua, Batxilergoko curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

127/2016eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Eusko Jaurlaritza. Transexualitate-egoeran daudenei arreta integrala emateko gida. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Euskadiko Gazteriaren Kontseilua. Sexualitatearen koloreak. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Diru-laguntza, laguntza, beka eta sarietan emakumeen eta gizonen berdintasunerako klausulak txertatxeko gida. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020 planaren hezkuntza eredu pedagogikoaren araberako ebaluazio sistema propioa. [2016] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hizkuntza Proiektua egiteko gida. [2016] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

CD-a eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Ildo estrategikoen garapenari lotutako araudia, planak, programak eta deialdiak. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza arloko prebentzio- eta jardun-protokoloa gerta daitezkeen haurren eta nerabeen babesgabetasun, tratu txar, sexu-jasarpen eta sexu-abusu egoeretarako. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskema berrigasteiz.com web gunean

Eusko Jaurlaritza. Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: Arreta Goiztiarra Hezkuntzaren Baitan. Bigarren fasea: detekzio espezifikoa. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa

Eskalak eskuratu

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa

Gipuzkoako Berritzeguneak. XXI. gizaldirako irakaskuntza. Ikaskuntza kooperatiboa. IK/KI programa Gipuzkoan. [2016] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan genero-indarkeriaren prebenzioarako esku-liburua. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Elkarbizitza Plana egiteko gida. [2016] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

CD-a eskuratu

Emakunde. Emakumeen genitalen mutilazioari aurrea hartzea hezkuntza esparruan. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeei zuzendutako protokoloa, ikasle transei edo genero portaera ez normatiboa dutenei eta haien familiei laguntzeko. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. EAEko Hezkuntza-Sistema hobetzeko plana. Bikaintasunerantz ekitatean oinarrituta. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema

Planaren eskema

Planaren aurkezpen laburra

Berritzegune Nagusia. Hezkidetza ikastetxearen Hezkuntza Proiektuan. [2016] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2013-2015 txostena. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. 237/2015 dekretua, Haur Hezkuntzako curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Abenduaren 22ko 237/2015 Dekretuaren Eranskina (word formatoan)

Eusko Jaurlaritza. 236/2015 dekretua, Oinarrizko Hezkuntzaren curriculuma EAEn ezartzen duena. [2016] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

236/2015eko Dekretuaren II. Eranskina osatzen duen curriculum orientatzailea (word formatoan)

Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinentzako hezkuntza-arretarako II plana, eskola-eredu inklusibo eta kulturartekoaren esparruan 2016-2020. [2016] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
ISEI-IVEI. Hezkuntza bikaintasunerantz. [2016] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza

Hezkuntza hobetzeko planaren aurkezpena

ISEI-IVEI eta EHU-UPV. Eskolaren eraginkortasuna Euskadiko ikastetxeetan. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Osasun larrialdiak eskolan. Ikastetxeetarako gida. [2015] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Bizimodu osasuntsua Osasun Sailaren web gunean

Berritzegune Nagusia. Ez ikusiarena egin. Emakumeenganako indarkeriaren aurkako nazioarteko eguna. [2015] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Haurren Garapenaren Jarraipenerako Protokoloa: Arreta Goiztiarra hezkuntza baitan. Arreta Goiztiarreko Marko-plana. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa

Eskalak eskuratu

13/2016 DEKRETUA, otsailaren 2koa

ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen 2014ko azterketa. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Berritzegune Nagusia. Irakasleen konpetentzia digitala. [2015] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Mapa | Irakasleen konpetentzia digitala

Kanpokoa

Vitoria-Gasteizko Udala. Gatazkak era baketsuan konpontzea. Hezitzaileentzako baliabide eta esperientzia praktikoen gidaliburua. [2015] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2015-2016. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza eskubidea bermatzeko programa. Eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea Bizkaiko Lurraldean. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Ana M. García de Motiloa. Ospitalerako ipuinak. [2015] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza

Ipuin bilduma dropbox-en

Berritzegune Nagusia. Unitate didaktikoak egitea eta ebaluaztea hezkuntza esparru berrian. [2015] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Las relaciones entre familia y escuela. Expreiencias y buenas prácticas [2015] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Programa hispano-marroquí de enseñanza de lengua árabe y cultura marroquí. [2015] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Emakunde. Kirolean emakumeen kontrako sexu-jazarpena eta abusuak prebenitzeko gida. [2015] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Ministerio de Educación. Las relaciones entre familia y escuela. Experiencias y buenas práctica. XXIII Encuentro de Consejos Escolares Autonómicos y del Estado. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Eskola jazarpen kasuetan ikastetxeetan jarduteko gida. [2015] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskema berrigasteiz.com web gunean

Eusko Jaurlaritza. Unibertsitatez kanpoko irakaskuntzaren datuak Euskadin 2013-2014. [2015] Esparruak: Hezkuntza sistema
BOE. Relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato. [2015] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Ebaluazioa eta hobekuntza, Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación Primaria, la Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. [2015] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato. [2015] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Adi-Adian Hezkuntza moduloa. [2014] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Adi-Adian Hezkuntza moduloa. Gida didaktikoa. [2014] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. HHko lehen zikloa Euskadin. Haurreskolak Partzuergoko ikastetxeen azterketa eta balorazioa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
EHU. Ezgaitasunak dituzten ikasleen arreta UPV/EHU. [2014] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
ISEI-IVEI. Hezkuntza marko hirueledunaren esperimentazio prozesuaren ebaluazioa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Genero-desberdintasuna eta sexismoa gizarte-sareetan. [2014] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna. Hobekuntza proposamenak. [2014] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Curriculuma aberastea [2014] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hezkuntza-eredu pedagogikoaren markoa. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntza Euskadin. 2012-2013 txostena. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Heziberri 2020. Hasierako plangintza. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema, Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Ministerio de Educación. Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria. [2014] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Prest Gara. Ikasten duen komunitatea. Hezkutza Sailburuordetzaren prestakuntza plana. [2014] Esparruak: Hezkuntza sistema
Consejo Escolar de Euskadi. Ley Orgánica para la mejora de la calidad educativa | LOMCE. Texto integrado en la LOE actualizada a 4-12-2013. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema

Presentación del texto integrado de la disposición

Berritzegune Nagusia. Programazio didaktikoen elaborazioa. [2013] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Ikasleak hiztun. 2011ko Arrue proiektua. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskara EAEn: gaitasuna, erabilera eta iritzia. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskadi eta drogak 2012. [2013] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Lehen Hezkuntzan eta DBHn. 2012ko ikerketa. [2013] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua egiteko gida. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

CD-a eskuratu

Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Gurpil gainean borobil-borobil: bizikleta segurtasunez erabiltzeko familia-gida. [2013] Esparruak: Beste batzuk
ISEI-IVEI. Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Programazio didaktikoak egiteko orientabideak. Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Txantiloia eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-sisteman hezkidetza eta genero-indakeriaren prebentzioa lantzeko Gida Plana. [2013] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Batxilergoa. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzeguneak. Ikasle gorren sarbidea hizkuntzen curriculumean. Haur eta Lehen Hezkuntza. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza-komunikaziorako gaitasuna. Hobekuntza proposamenak. [2013] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. Irakurketa lantzeko orientabideak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Irakurketa lantzeko orientabideak. Lehen Hezkuntza. [2013] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Nerabeen sexualitatea Euskal Autonomi Erkidegoan. [2013] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. 2013-2016ko bake eta bizikidetza plana. Gizartea elkartzea helburu. Proposamena. [2013] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
EAEko Hizkuntza ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza egitasmoak. Hezkuntza Zerbitzuei aurkezpen-ekitaldia [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2010-2012. [2013] Esparruak: Hezkuntza sistema
Berritzeguneak. Hezkuntza orientabideak. Adimen gaitasun handiko ikasleak. [2013] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Irakas-praktikaren hobekuntza. Autoebaluazio esperientzia. [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Arabako Berritzeguneak. Planifikazio dokumentuen artikulazioa ikastetxean [2013] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Berritzeguneak. Adimen gaitasun handiko ikasleak. Jarduera plana. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Azterkosta. Gida diokotomikoa. [2012] Esparruak: Ingurumen hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ibaialde. Gida diokotomikoa. [2012] Esparruak: Ingurumen hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza-indartzeko banakako plana (HIBP) egiteko orientabideak. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

CD-a eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Bizikidetza eta bakerako hezkuntza EAEko ikastetxeetan. [2012] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Zuzendaritza Proiektua egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

CD-a eskuratu

61/2012 Dekretua, zuzendaria aukeratzeko prozesua

Eusko Jaurlaritza. Ikasle ijitoen eskolatzea hobetzeko plana 2012-2015. [2012] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Emakunde. Desgaitasuna duten Europar Batasuneko emakumeen eta nesken II manifestua. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Eskola inklusiboaren esparruan aniztasunari erantzuteko plan estrategikoa 2012-2016. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Urteko Plana eta Urteko Memoria egiteko gida. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Monografikoa berrigasteiz.com web gunean

CD-a eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Emakumeen kontrako indarkeria matxista EAEn: pertzepzioa, eragina eta segurtasuna. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza-komunikaziorako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Matematikarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Gizarterako eta herritartasunerako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Ikasten ikasteko konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Norberaren autonomiarako eta ekimenerako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Giza- eta arte-kulturarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia- eta osasun-kulturarako konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Informazioa tratatzeko eta teknología digitala erabiltzeko konpetentziaren garapenean ikasgaien ekarpenak. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Arabako Berritzeguneak. Zuzendaritza funtzioaren dimentzioak: ebaluazio-irizpideak, adierazleak eta ebidentziak. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

2012-05-25eko AGINDUA, ebaluazio-prozesuari buruzkoa

Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun segururako hezkuntza: tutoretzarako aukera. [2012] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Genero indarkeriaren biktima diren emakumeak. Bizipenak eta eskariak. [2012] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Kanpokoa

UNESCO. Lucha contra la exclusión en la educación. Guía de evaluación de los sistemas educativos rumbo a sociedades más inclusivas y justas. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa
Berritzegune Nagusia. Gizarterako eta herritartasunerako gaitasuna. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Giza eta arte-kulturarako gaitasuna. DBH. [2012] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Arabako lurraldean eskolagabetzea eta eskola-absentismoa erauztea. [2012] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2008-2010. [2012] Esparruak: Hezkuntza sistema
Arabako Berritzeguneak. «Kalitatea Hezkuntzan» kalitatea kudeatzeko sistema. [2012] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

2005-05-20ko AGINDUA | «Kalitatea Hezkuntzan» izeneko Kalitatea Kudeatzeko Sistema

Nortasun korporatiboaren eskuliburua

Eusko Jaurlaritza. Ikas Elika. Elikagaien segurtasunerako. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Berritzegune Nagusia. Hezkuntza sareak Euskal Hezkuntza Sisteman. [2011] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza Marko Hirueledunaren esperimentazio prozesua. [2011] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Osakidetza. GIB/HIESA-ren, sexu bidez transmititutako infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa. Irakasleentzako gidaliburua. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. 2011-06-11ko Agindua. Hezkuntzan lanean jazarpen sexista edota morala gertatzen den kasuetan prebentzio neurriak eta jarduteko prozedura. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Ana M. García de Motiloa. Bost papagai. Ospitalerako ipuinak. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Batzuk. Egokitzen. Dibortzio egoeren aurrean eskolan beharrezkoak diren jardunbide egokien eskuliburua. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetako Teknologia-heldutasunaren Eredua eta Adierazleen eta ebidentzien taula. [2011] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

174/2012 Dekretua eta «Ikastetxeetako Teknologia-Heldutasunaren Eredua»rekin erlazionatutako legeria

Nortasun korporatiboaren eskuliburua

Osakidetza. GIB/HIESA-ren, sexu bidez transmititutako infekzioen eta nahi gabeko haurdunaldiaren prebentzioa. Gazteentzako gida. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Laneko gatazka badut. Zer egin behar dut? [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Elkarbizitza behatokia sortzeko eta urteko elkarbizitza plana egiteko gida. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

CD-a eskuratu

Kanpokoa

EMICI. Ziberbullying kasuetan ikastetxeetan jarduteko protokoloa. [2011] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Lehentasunezko jarduera eremuak 2011-2014 [2011] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Bikoteka irakurtzen. Berdinen arteko tutoretza-programa, ikasle eta familiekin irakurtzeko gaitasuna hobetzeko. [2011] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Teknologia ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Plastika eta Ikus-Hezkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Musika ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Gorputz Hezkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Matematika ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Zientzia hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Gizarte Zientziak, Geografia eta Historia ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Natur Zientziak ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Zientzia hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Atzerriko Hizkuntza ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Euskara eta Literatura ikasgaia lantzeko orientabide didaktikoak. DBH. [2011] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak, Kurrikulumaren garapena, Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Berritzegunea G01. Ikastetxearen Curriculum Proiektua (ICP) egiteko eta birmoldatzeko gida. [2011] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

Kanpokoa

Emakunde. Sexu-jazarpenari eta jazarpen sexistari aurre egiteko protokoloa. [2011] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Sexu erasoak. Nola bizitzen diren, nola ulertzen diren, eta nolako arreta ematen zaien. [2011] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. [2011] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Petrirena, Patxi. Hizkuntza Prestakuntza [23]. Estilo-liburuaren 7. atala. Morfosintaxiaren inguruko zalantzak eta argibideak [2011] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Zer egin zorriak edo bartzak daudenean? [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. "Diabetesa" duten haurrekin jarduteko oinarrizko arauak. [2011] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskadi eta drogak 2010. [2011] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Etxebarria, Jose Ramón. Hizkuntza Prestakuntza [22]. Estilo-liburuaren 6. atala. Zientzia eta teknikako euskara arautzeko gomendioak. [2011] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Mikelatsen helburua: mugikortasun segurua. [2010] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun Segurua Familietan Bilduma. Mikel eta Sara: lehenengo-lehenengoa, mugikortasun segurua. [2010] Esparruak: Beste batzuk
Eusko Jaurlaritza. Irakasleak eta irakurketaren irakaskuntza. Jardunbide egokien gidaliburua. [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa, Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Aurkezpena

Haurreskolak Patzuergoa. Printzipio orokorrak eta erabaki metodologikoak. Helburu orokorrak eta lanerako edukiak. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
ISEI-IVEI. Ebaluazio diagnostikoa [e-dossier]. [2010] Esparruak: Ebaluazioa eta hobekuntza
Batzuk. Arreta goiztiarreko eredua Euskal Autonomia Erkidegorako. [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Hizkuntzen ebaluazioa Europako erreferentzi markoan [e-dossier]. [2010] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Plangintza eskola eremuan. [2010] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Planifikazio-dokumentuen artikulazioa ikastetxean

Kanpokoa

BAKEAZ. Marka uzten diguten istorioak. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Bizikidetasun demokratikoa eta indarkeria desligitimatzea. Euskal Plana Birformulatzea 2008-2011. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Bakerako urratsak. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Kanpokoa

Ararteko. Eskubideen uhartea. [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

Beste argitalpen batzuk ararteko.net web gunean

Haurreskolak Patzuergoa. Hezkuntza premia bereziak Haurreskolak Patzuergoan. [2010] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Baliabide gida, sexu-esplotazioarako gizakiak salerosteari buruz. Profesionalak eta herritarrak. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Haurreskolak Patzuergoa. Hezkuntza proiektua. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Guía de buenas prácticas en las relaciones entre familias inmigrantes y escuela. [2010] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Baliabide gida, sexu-esplotazioarako gizakiak salerosteari buruz. Nortzuk izan daitezkeen biktimak. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna

Kanpokoa

Emakunde. EAEko emakumeen eta gizonen berdintasunerako V. Plana. [2010] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Batxilergorako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena

2013-10-24ko aldaketak

Batxilergoko aukerako ikasgaiak

Eusko Jaurlaritza. Lehen Hezkuntzarako eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzarako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Haur Hezkuntzarako dekretu curricularrak EAEn. Testu bategina. [2010] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Jolas gaitezen [2010] Esparruak: Eskola inklusiboa

CDa eskuratu

Berritzegune Nagusia. Elkarbizitza-plana egiteko eredua eta orientabideak [2010] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Gómez, Oskar. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [24]. "Web Orriak Sortzen Nvu/KompoZer Erabiliz". [2010] Esparruak: Informazio teknologiak IKT, Euskal materialgintza
Herraiz, Aitor. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [23]. "Elektrizitatea ulertzeko ariketak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Dudagoitia, Roberto. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [22]. "Materialen propietateak neurtzeko saiakuntzak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Arronategi, Nagore. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [21]. "SPOTSTOP Publizitatearen mintzaira". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Idoiagabeitia, Aitor. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [20]. "Makinak: elementuak eta sistemak". [2010] Esparruak: Euskal materialgintza
Euskadiko Eskola Kontseilua. EAEko irakaskuntzaren egoerari buruzko txostena 2006-2008. [2010] Esparruak: Hezkuntza sistema
Pedrosa, Damián. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [19]. "Marxen filosofia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [18]. "Geometria deskribatzailea. Ariketak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Álvarez, Victoria. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [17]. "Descartes eta arrazoi modernoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Irizar, José. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [16]. "Antzinako Egipto eta Mesopotamia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Leturiondo, Ramón. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [15]. "Euskal artea aztergai (Zenbait ibilbideren proposamena)". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Olaziregi, Begoña. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [13]. "Filosofia: 5 filosofo. Platon, Tomas Akinokoa, Kant, Nietzsche, Wittgenstein". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
García, Mª Jesús. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [12]. "Bolumena". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Axpe, Gema. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [11]. "Ekonomia-politika. Merkataritza saila eta marketina". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Ministerio de Educación y Ministerio de Sanidad y Política Social. Criterios generales de actuación frente a la gripe pandémica A (H1N1) en el ámbito escolar. [2009] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Urrutia, Peru. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [10]. "Logika sinbolikoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Idoiagabeitia, Alex. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [9]. "Motorrak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Enfedaque, Julian. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [8]. "XIX. eta XX. mendeetako gizarte-filosofia: liberalismoa, marxismoa eta komunismoa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Goñi, Elias. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [7]. "Filosofiaren historia". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [17]. "Datu-Baseak". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Erauzkin, Leire . Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [16]. "Aurrekontuak eta hornikuntza ostararitzako enpresetan". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Consejo Escolar de Euskadi. Euskadiko ikastetxe publikoetako zuzendaritzari buruzko azterlan berria. [2009] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Aurkezpena

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak Euskadin. 2009ko ikerketa. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Euskal eskola inklusiboa garatzeko ekintza plana. [2009] Esparruak: Eskola inklusiboa

«Eskola inklusiboak: eskolak denontzat dira»

«Antolaketa eta metodologia inklusiboa»

Modelos de atención a la diversidad

Eusko Jaurlaritza. Ikasleen eskola giroko hizkuntza erabileraren azterketa. [2009] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. Balio erantsi handiko ikastetxeen ezaugarriak eta jardunbide egokiak. [2009] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikasle ijitoen eskolaratzea. [2009] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Matematikarako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Hizkuntza komunikaziorako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia-eta osasun kulturarako gaitasuna DBHn. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Zientzia-, teknologia-eta osasun kulturarako gaitasuna DBHn. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Alberdi, Andrés. Hizkuntza Prestakutza [18]. Estilo-liburuaren 5. atala. ESTANDARIZATU GABEKO SOLASAK nola eman ikasliburuetan. [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
González, Mª Itziar. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [15]. "Enpresa txikiaren kudeaketa: lana, zerga sistema eta administrazioa". [2009] Esparruak: Euskal materialgintza
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan. Sekuentzia didaktikoak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak Lehen Hezkuntzan. Material didaktikoa - Proiektuak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak lehen hezkuntzan. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Oinarrizko hezkuntza-konpetentziak. [2009] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Eusko Jaurlaritza. EAEko unibertsitateaz kanpoko ikastetxeetako ikasleen eskubideei eta bete-beharrei buruzko 201/2008 DEKRETUA aplikatzeko gida. [2009] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea

Eskema berrigasteiz.com web gunean

Etxeberria, Iñigo. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [6]. "Sexismoa maitagarrien ipuinetan". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Agirrebeitia, Gloria. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [5]. "Oinarrizko mekanika. mugimenduen transmisioa, makina arruntak eta mekanismoak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Urretabizkaia, Kristina. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [4]. "Arte-marrazketa". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Otxoa de Bakedano, Miren. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [3]. "Energia-baliabideak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Achalandabaso, Rosario. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [2]. "Mikroekonomiaren oinarriak". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Elkarbizitza behatokia sortzeko eta urteko elkarbizitza plana egiteko gida. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza

CDa eskuratu

Ortega, Rosa. Tutoretza bigarren hezkuntzan. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea

CDa eskuratu

ISEI-IVEI. Ikaskideen arteko tratu txarrak euskadin. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Angulo, Araceli. Tutoretza lehen hezkuntzan. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea

CDa eskuratu

Landa Xabier, Olaizola Eusebio. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [14]. "Fabrikazio mekanika. Material osagarria. I. Oinarrizko matematika ariketak mekanikaren munduan. II. Mekanikako oinarrizko teknologia". [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko hezkuntzarako tutoretza plana egiteko orientabideak. Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako 1. eta 3. mailak. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. Eskola 2.0. Irakasle eta ikasleentzako gaitasun mapak. Esparru teorikoa. [2008] Esparruak: Informazio teknologiak IKT

Eskola 2.0. IKT prestakuntza mapa

Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko hezkuntzarako tutoretza plana egiteko orientabideak. Lehen hezkuntzako 1. zikloa. [2008] Esparruak: Tutoretza orientabidea
Otermin A., Pascual M. . Natur zientziak. LHko 3. zikloa eta DBHko 1. zikloa. [2008] Esparruak: Zientzia hezkuntza

CD-a eskuratu

ISEI-IVEI. Europaren dimentsioa hezkuntzan [e-dossier]. [2008] Esparruak: Europar dimentsioa

Kanpokoa

Gipuzkoako Foru Aldundia. Gipuzkoan emozioak: ezagutu, ikasi, landu, bizi. ADIMEN EMOZIONALA. [2008] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza, Tutoretza orientabidea
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Mugikortasun segururako hezkuntza. Konpetentzien gida. [2008] Esparruak: Beste batzuk

Kanpokoa

Emakunde. Euskararen erabilera ez sexista. [2008] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Adoptia 3. Guía para niños adoptados y niñas adoptadas. [2008] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Guía para la elaboración o remodelación del Proyecto Curricular de Centro [2008] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Kanpokoa

Emakunde. Guía de lenguaje para el ámbito educativo. [2008] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Berritzegune Nagusia. Oinarrizko gaitasunak EAEko hezkuntza sisteman. [2008] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Mujika, Alfontso. Hizkuntza Prestakuntza [17]. Estilo-liburuaren 4. atala. LETRA LARRIAK erabiltzeko irizpideak. [2008] Esparruak: Euskal materialgintza
Larrañaga, Xabier. Gabirel Jauregi Bilduma. DBHrako eta Batxilergorako materialak [1]. "Arte Klasikoa. Grezia eta Erroma (iruzkigintzarako testuak)". [2007] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Oinarrizko konpetentziak. 175/2007 Dekretuaren III eranskina. [2007] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Terceño, Mª Auxi. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [13]. "Lan prestakuntza eta orientabidea, lan zuzenbidea". [2007] Esparruak: Euskal materialgintza
ISEI-IVEI. Eskola uztea DBHko bigarren zikloan. [2007] Esparruak: Eskola inklusiboa
ISEI-IVEI. Ikasle etorkinak [e-dossier]. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
ISEI-IVEI. Ikasle hirueledunak bigarren hezkuntzan, egoera berri bat. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. Euskara eta Europako markoa [e-dossier]. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Internality. Mapa visual de la web 2.0. [2007] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Bakearen eta Giza Eskubideen Hezkuntzako Euskal Plana 2008-2011. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Socratesetik etengabeko ikaskuntza programara 2000-2007. [2007] Esparruak: Europar dimentsioa
Eusko Jaurlaritza. Euskal Hezkuntza Sistemaren antolakuntza eta ezaugarriak. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2007-2010. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
Gobierno Vasco. Plan para la extensión de las Comunidades de Aprendizaje dialógicas y del Aprendizaje Dialógico. [2007] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinak. Familiei informazioa helarazteko ikastetxeentzat dokumentazio lagungarria. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxeetan berdinen arteko tratu txarrak gertatzen direnean jarduteko gida. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxe publikoetako langileenganako eraso kasuetan jarduteko gida. [2007] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Kulturartekotasunerako eta etorri berrien inklusiorako programa. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzak irakatsi eta ikasteko markoa EAEn. [2007] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Etorkinentzako informazioa EAEko hezkuntza sistemari buruz. [2007] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Ingelesez

Frantsesez

Portugesez

Errusieraz

Euskadiko Eskola Kontseilua. Hizkuntz ereduei buruzko Euskadiko Eskola Kontseiluaren akordioa. [2007] Esparruak: Hezkuntza sistema
ISEI-IVEI. Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin. Bigarren Hezkuntza. [2006] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. BIDE HEZKUNTZA. Bide-hezkuntza lehenengo urteetan. [2006] Esparruak: Beste batzuk
ISEI-IVEI. Tratu txarra berdinen artean. Bullying-a Euskadin. Lehen Hezkuntza. [2006] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Ume gorra eskolatzeri buruzko galde-erantzunak. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza lan-ingurunean lehen laguntza. [2006] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Zirkularra: osasun arreta berezia eskola orduetan. [2006]

Eusko Jaurlaritza. Osasun-arazoei nola egin aurre eskolan: larrialdiak eta arazo bereziak eskolan. Laguntza-materiala. [2006] Esparruak: Osasunerako hezkuntza

Zirkularra: osasun arreta berezia eskola orduetan. [2006]

Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzaren eta komunikazioaren garapena esku hartzeko eredu inklusiboaren barruan. [2006] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
ISEI-IVEI. Evaluación de la Educación Primaria 2004. [2006] Esparruak: Hezkuntza sistema, Ebaluazioa eta hobekuntza

Kanpokoa

Eudel. Etxeko tratu txarrak eta sexu erasoak jasaten dituzten emakumeei laguntza hobea emateko tokiko protokoloak eta neurriak hartzeko jarraibide-gida. [2006] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Adoptia 2. Guía de postadopción para profesionales de la educación y agentes sociales. [2006] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Emakunde. Emakumeen kontrako tratu txarren eta sexu-indarkeriaren aurrean jarduteko gizarte zerbitzuetako profesionalentzako gida. [2006] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 3. AFN-H sindromea duten ikasleekin jarduteko gida. [2006] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 2. Minbizia duten haurrak heztea. [2005] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Hezkuntza premia bereziak lehen hezkuntzan euskal sistemaren erantzuna. [2005] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Adoptia 1. Guía de postadopción para familias. [2005] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
T. Booth, M. Ainscow. Hezkuntza inklusiboa ebaluatzeko eta hobetzeko gida. [2005] Esparruak: Eskola inklusiboa

Primeras experiencias de uso de la Guía para la evaluación y mejora de la educación inclusiva

Batzuk. Hizkuntza Prestakuntza [13]. Estilo-liburuaren 3. atala. ONOMASTIKA irizpideak. [2005] Esparruak: Euskal materialgintza
Garzia, Juan. Hizkuntza Prestakuntza [12]. Estilo-liburuaren 2. atala. KALKO OKERRAK. [2005] Esparruak: Euskal materialgintza
Shennan, Margaret. Europa eskolan. [2005] Esparruak: Europar dimentsioa
Zubimendi, Joxe Ramón. Hizkuntza Prestakuntza [10]. Estilo-liburuaren 1. atala. ORTOTIPOGRAFÍA. [2004] Esparruak: Euskal materialgintza
Llorente, Begoña. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [12]. "Jolasaren oinarri teorikoak eta umeen jolasak". [2004] Esparruak: Euskal materialgintza
Campo, Alejandro. Zuzendari bila [2004] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hizkuntzen aprendizaia euskal hezkuntza sisteman. Lehen Hezkuntza. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
ISEI-IVEI. IKT-en integrazioa DBH-ko ikastetxeetan. [2004] Esparruak: Informazio teknologiak IKT
Eusko Jaurlaritza. Baterabiltzeko tresnak 1. Glutenik gabeko menualk egiteko gida. [2004] Esparruak: Eskola inklusiboa, Osasunerako hezkuntza
Anaut, L. Amara Berri sistema. [2004] Esparruak: Metodologiak praktika onak
Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Escolarización del alumnado Inmigrante. Unidades didácticas de EL2 basadas en contenidos curriculares de la ESO [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Ikasle etorkinen eskolatzea. Lehen Hezkuntzarako materialak. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Kanpokoa

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Guía didáctica del Portfolio europeo de las lenguas para Educación Secundaria. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Bizikidetza eta bakearen aldeko heziketa EAEko ikastetxeetan. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Eusko Jaurlaritza. Zubirik Zubi. Ikasle etorkinen eskolatzea. Lukene, sugegorri txirene. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

CDa eskuratu

Kanpokoa

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Nere lehen portfolioa. 3-7 urte. Gida didaktikoa. [2004] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. EAEko hezkuntza ez formalaren esparruan bizikidetza eta bakerako hezkuntza. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
ISEI-IVEI. Bizikidetasuna Bigarren Hezkuntzako Ikastetxeetan. Kasuak aztertzea. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Ortega, Ima. Ikasle etorkinentzat harrera plana egiteko orientabideak. [2004] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

R. Jares, Xesús. Educar para la paz en tiempos difíciles. [2004] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Euskadiko Eskola Kontseilua. «Kalitatezko hezkuntza denentzat eta denen artean» dokumentuari buruzko txostena. [2004] Esparruak: Hezkuntza sistema

Kanpokoa

UNESCO. Temario abierto sobre educación inclusiva [2004] Esparruak: Eskola inklusiboa

Kanpokoa

David Little y Radka Perclová. El portfolio europeo de las lenguas. Guía para profesores y formadores de profesores. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntzarako eskubidea bermatzeko programa. Eskolagabetzea eta eskolara ez agertzea ezabatzea Bizkaian. [2003] Esparruak: Eskola inklusiboa, Aniztasunari erantzuna

Eskolagabetzearen eta eskolara ez agertzaren kasuan jarduketarako protokoloa

Eusko Jaurlaritza. BHINEBI. content based approach to teaching and learning English | Secundary 1 to 4. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download CD

Eusko Jaurlaritza. INEBI. Content based approach to teaching and learning English | Primary 4 to 6. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download «4»

Download «5»

Download «6»

Eusko Jaurlaritza. INEBI. Content based approach to teaching and learning English | Primary 1 to 3. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download «1»

Download «2»

Download «3»

Silloniz Ozamiz, Itziar. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [11]. "Komunitate-garapena". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [10]. "Biltegiratze-lanak". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Anasagasti, Antton. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [9]. "Taldeko gorputz- eta kirol-ekintzak". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Del Río, Jesús. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [8]. "Esku-hartze komunitarioen metodologia". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Del Río, Jesús. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [7]. "Farmazia- eta parafarmazia-produktuen prestaketa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Benítez, Mª Teresa. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [6]. "Laborategiaren antolamendua eta kudeaketa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Eskola-jantokien kudeaketarako osasun gida. [2003] Esparruak: Osasunerako hezkuntza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [5]. "Analisi kimiko eta tresna bidezkoa". [2003] Esparruak: Euskal materialgintza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2003-2006. [2003] Esparruak: Hezkuntza sistema
Eusko Jaurlaritza. H.p.b.-ei erantzuna guztientzako euskal eskolan. Guztientzako Eskola Biltzarreko aktak. [2003] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Zer egin etxeko tratu txarren eta sexu-erazoen aurrean? [2003] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikasle etorkinak artatzeko programa, Inmigrazioaren Euskal planaren barnean. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. DIP, DIP, DIP. Early start to English. Pre-primary | 5 years old. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download «CD5 units»

Download «CD5 audio»

Download «CD5 video»

Eusko Jaurlaritza. Afektua eta hezkidetza Lehen Hezkuntzan. [2003] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Gobierno Vasco. Educación para la convivencia y la paz en los centros de la CAPV. [2003] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Rul, J. eta Zaitegi, N. Ikastetxearen autoebaluazioa. [2003] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza, Ebaluazioa eta hobekuntza
ISEI-IVEI. Kulturarteko hezkuntza. Eskolan aniztasun etniko eta kulturalari hezkuntz erantzuna emateko orientabideak. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. DIP, DIP, DIP. Early start to English. Pre-primary | 4 years old. [2003] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Download «CD5 units»

Download «CD5 audio»

Download «CD5 video»

Eusko Jaurlaritza. Haur hezkuntza gelarako proposamenak. 3-6 urte. [2003] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Haur hezkuntzarako ikastetxe curriculum proiektuak. 0-3 urte. [2003] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Consejo Escolar de Euskadi. Inmigración y educación. La intervención de la comunidad educativa. [2003] Esparruak: Aniztasunari erantzuna

Kanpokoa

Eurydice. Competencias clave. [2002] Esparruak: Oinarrizko konpetentziak
Garizurieta, Margarita. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [4]. "Kultur animazioa. Gizarte eta kultur animazioa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [3]. "Giza baliabideak. Administrazioa eta finantzak goi mailako heziketa zikloa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Batzuk. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [2]. "Finantza kudeaketa. Administrazioa eta finantzak goi mailako heziketa zikloa". [2002] Esparruak: Euskal materialgintza
Europako Kontseilua. Hizkuntzen ikaskuntza, irakaskuntza eta ebaluaziorako Europako Erreferentzi Marko Bateratua. [2002] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
Bizkaiko Hezkuntza Ordezkaritzako Zerbitzu Medikoa. Hezkuntza Bereziko Espezialisteen kolektiboak duen arrisku muskulu eskeletikoaren ebaluazioa. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
National Autistic Society. Autismoa. Zure seme edo alabari nola lagundu. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
National Autistic Society. Asperger sindromea. Ikasgelan lantzeko estrategia praktikoak. Irakaslearen gida. [2002] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezkuntzaren kalitate-legereako oinarri dokumentuari buruzko txostena. [2002] Esparruak: Hezkuntza sistema
Euskadiko Eskola Kontseilua. Hezitzaileak XXI mendeko gizartean. [2002] Esparruak: Hezkuntza sistema
Consejo Escolar de Euskadi. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko jardunaldiak. [2001] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Toribio Etxebarria. Lanbide Heziketarako Materialak [1]. "Prototipo elektronikoen garapena eta eraikuntza". [2001] Esparruak: Euskal materialgintza

Kanpokoa

Ararteko. Responsabilidad penal de los menores: una respuesta desde los derechos humanos. [2001] Esparruak: Elkarbizitza eta bakerako hezkuntza
Consejo Escolar de Euskadi. EAEko ikastetxe publikoetako Zuzendaritzari buruzko azterlana. [2000] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza berriztatzeko lehentasun ildoak 2000-2003. [2000] Esparruak: Hezkuntza sistema
Europako Kontseilua. Hizkuntzen portfolio europarra. [2000] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
CEI-IDC. Laguntza orokortuak behar dituzten ikasleentzako ikasgela egonkorrak DBH-ko ikastetxeetan. Funtzionamendurako orientabideak. [2000] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Aniztasunaren trataera. EAEtik egindako hausnarketak. [2000] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
CEI-IDC. Zeinu-Lengoaia eskuliburua. Lehen Hezkuntza. Lehen zikloa. [1999] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Zeinu-Lengoaia eskuliburua. Haur Hezkuntza. Lehen zikloa. [1999] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Euskadiko Eskola Kontseilua. Autonomia eta partaidetza. [1999] Esparruak: Hezkuntza sistema
CEI-IDC. Garapenaren nahaste orokortuak dituzten ikasleentzako gela egonkorren funtzionamendurako orientabideak. [1998] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. El tratamiento de la diversidad en la Educación Secundaria Obligatoria. [1998] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Gramatika gaitasuna lantzen. [1998] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna
CEI-IDC. Lehen Hezkuntzan aniztasunaren trataerarari heltzeko orientabideak. [1998] Esparruak: Aniztasunari erantzuna
Eusko Jaurlaritza. Hezkuntza premia bereziari buruzko araudia Euskal Autonomi Erkidegoan. [1998] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Entzumen eta Hizkuntzako gelak. Antolakuntza eta funtzionamendurako orientabideak. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hasierako ebaluazioa Zereginen Ikaskuntzarako Geletan. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Elebitasuna eta hezkuntza premia bereziak. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Gasteizko PAT-COP. Hpb-ak heldutasunerako igarobidearen plangintza. Igarobiderako norbanako plana osatzeko gida. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hpb-ak dituzten gazteen bizitza aktiborako transizioa: zereginen ikaskuntzarako programaren curriculum-esparrua. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Ikaskuntza komunitateak EAEn. [1997] Esparruak: Metodologiak praktika onak
CEI-IDC. Down sindromea: hezkuntza premiak eta lengoaiaren garapena. [1997] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Ikastetxearen Hezkuntza eta Curriculum Proiektuak egiteko baliabideak. II tomoa. [1997] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Hezkuntza Ikuskaritza. Antolakuntza eta Jarduera Araudia [AJA] egiteko eredua. [1997] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza

Kanpokoa

Emakunde. Ikastetxearen hezkidetza-eredua egiteko gida. I tomoa. [1997] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Ikastetxearen Hezkuntza Proiektua lantzeko gida. [1997] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Euskadiko Eskola Kontseilua. Necesidades educativas de la sociedad actual. [1997] Esparruak: Hezkuntza sistema
EAEko PAT-COP. Autismoa haurtzaroan. Komunikazio arazoak. [1996] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Curriculum-proiektua Hezkuntza Bereziko ikastetxeetan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Hezkuntza-premia bereziak Lehen Mailako Hezkuntzan. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Lehen Hezkuntzan aniztasunaren trataerari heltzeko orientabideak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Goi-mailako ikas-gaitasunak dituzten ikasleen hezkuntza. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
CEI-IDC. Educatisme 3. Jokaera-arazoak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Plana egiteko gida. [1995] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
CEI-IDC. Educatisme 2. Gizarteko gaitasunak eta elkarreraginak. [1995] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Hezkuntza Ikuskaritza. Ikastetxearen Urteko Memoria egiteko gida. [1995] Esparruak: Lidergoa zuzendaritza
Euskadiko Eskola Kontseilua. Irakas profesionaltasuna gaur. [1995] Esparruak: Hezkuntza sistema
Gasteizko PAT-COP. Aho hizkuntzaren sustapena Haur Hezkuntzan. [1993] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak

Kanpokoa

Emakunde. Nola landu eta aukeratu hezkidetzako ikasmaterialak. [1993] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Junta de Andalucía. Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. Educación Primaria. [1992] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Junta de Andalucía. Guía para la elaboración del Proyecto Curricular de Centro. Educación Infantil. [1992] Esparruak: Kurrikulumaren garapena
Eusko Jaurlaritza. Análisis del programa de formación e implementación de la figura del profesor-consultor. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Tránsito a la vida adulta de jóvenes con necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Primer ciclo de Educación Primaria y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Recursos materiales para alumnos con necesidades educativas especiales ligadas a un déficit motor. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Deficiencia visual y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Retraso mental severo y profundo y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Materiales para la elaboración de adaptaciones curriculares. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Deficiencia motriz y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Autismo y necesidades educativas especiales. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Rita Jordan & Stuart Powel. Haur autisten behar bereziak curriculumean. [1992] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Zalbide, Mikel. Eskola hiztun bila. [1991] Esparruak: Hizkuntzak eta eleaniztasuna

Kanpokoa

Emakunde. Hizkuntzaren erabilera ez sexistarako proposamenak. [1988] Esparruak: Hezkidetza eta genero-berdintasuna
Eusko Jaurlaritza. Una escuela comprensiva e integradora. [1988] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Eusko Jaurlaritza. Euskal Herriko hezkuntza berezirako egitamua. [1983] Esparruak: Hezkuntza premia bereziak
Subir